Financieringsmogelijkheden voor elektriciteitsopslagsystemen

Batterijsymbool in een getekend huis, gloeilamp op de schoorsteen. Pictogramafbeelding voor energieopslag en huisbatterijAfbeelding door Floor Photo Design – stock.adobe.com

Met een stroomopslag bent u in staat om uw zelf opgewekte zonne-energie op te slaan. Met deze opgeslagen zonne-energie kunt u niet alleen uw eigen verbruik beter dekken, maar kunt u ook de aanschaf van dure netstroom aanzienlijk verminderen. Elektriciteitsopslagsystemen zijn dus een verstandige, toekomstgerichte investering. Geen wonder dus dat ook de algemene belangstelling voor elektriciteitsopslagsystemen voor de woning steeds groter wordt.

Bovendien kunt u profiteren van aantrekkelijke overheidsfinancieringsprogramma’s bij de aankoop van een elektriciteitsopslagsysteem. Deze subsidies verlagen de aanschafkosten van uw opslagsysteem, soms aanzienlijk.Financiering voor elektriciteitsopslagsystemen van de federale en deelstaatregeringen

De staat promoot al enkele jaren de opwekking van zonne-energie. Het type en de vorm waarin de financiering wordt verstrekt, worden door de federale regering en de deelstaten voortdurend aangepast aan de huidige omstandigheden. In het begin werd de opwekking van zonne-energie vooral bevorderd door een hoog teruglevertarief, zoals vastgelegd in de Wet hernieuwbare energiebronnen. Eigenaren van PV-systemen kregen een aantrekkelijke vergoeding als ze hun opgewekte zonne-energie aan het openbare elektriciteitsnet hadden geleverd. In de loop der jaren is het teruglevertarief echter aanzienlijk gedaald, waardoor de vergoeding nu onder de kosten van de ingekochte netstroom ligt. Het inleveren op het openbare elektriciteitsnet is dus niet meer de moeite waard. Hierdoor is het des te meer aan te raden om zoveel mogelijk van de zelf opgewekte zonnestroom zelf te verbruiken en vervolgens de behoefte aan dure netstroom te verminderen.

Om deze trend te ondersteunen, zijn subsidies voor elektriciteitsopslag door politici gelanceerd. Zo ondersteunt KfW de investering in een elektriciteitsopslagsysteem met laagrentende promotieleningen of subsidies. Ook op staatsniveau zijn subsidies bedoeld om de aankoop van een elektriciteitsopslagsysteem te bevorderen.

Vind een elektricien

Promotie van elektriciteitsopslag op federaal niveau – KfW-promotie

KfW is een van de belangrijkste financieringsagentschappen in het kader van het bevorderen van elektriciteitsopslag. Met zijn financieringsprogramma’s biedt de Kreditanstalt für Wiederaufbau een lening met lage rente voor de aankoop, bouw of uitbreiding van installaties die het gebruik van hernieuwbare energie dienen. Deze omvatten fotovoltaïsche systemen en batterijopslagsystemen voor het opslaan van de opgewekte zonne-energie. Daarnaast zullen elektriciteitsopslagsystemen als een individuele maatregel worden bevorderd en elektriciteitsopslagsystemen worden aangepast om de integratie van hernieuwbare energie in het openbare elektriciteitsnet meer systeemcompatibel te maken.

KfW-financieringstypen

KfW wordt indirect bevorderd door pro rata ondersteuning te bieden voor de totale gemaakte kosten. In het geval van oude gebouwen kan de subsidie voor een elektriciteitsopslagsysteem worden geweigerd als deze wordt gekocht in verband met een renovatie van het onroerend goed tot een efficiëntiehuis. De financiering wordt verstrekt door een eenmalige subsidie van maximaal € 75.000. Dit komt overeen met de helft van de in aanmerking komende kosten. Als alternatief worden promotionele leningen verstrekt die een lening van maximaal € 150.000 omvatten en een terugbetalingssubsidie van maximaal 50% van het gebruikte geleende bedrag. Het maximale financieringsbedrag voor promotieleningen is ook € 75.000.

Voor nieuwbouw heeft u ook recht op indirecte KfW-subsidies in het kader van de aanschaf van een PV-systeem inclusief opslag. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, die maximaal € 150.000 bedragen. Zo ontvangt u een maximale subsidie van € 37.500,- van KfW in verhouding tot de totale gemaakte kosten. Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de KfW-promotielening voor nieuwe gebouwen, die net als bij oude gebouwen een maximaal leenbedrag van € 150.000 omvat. Wel ontvangt u een leensubsidie van maximaal 25% voor nieuwbouw, wat overeenkomt met een maximale subsidie van € 37.500. Ook hier staat de financiering in verhouding tot de totale gemaakte kosten.

Voorwaarden van KfW promotionele leningen

De investeringen worden ondersteund door subsidies of laagrentende leningen verstrekt door KfW. In tegenstelling tot andere leningen op afbetaling, ontvangt u niet alleen lagere rentetarieven met KfW-promotieleningen, maar profiteert u ook van respijtstartjaren. Hoe de kredietvoorwaarden precies uitpakken, hangt af van verschillende factoren, zoals de aflossingstermijn, de vaste rente ene de locatie van de winkel, afhankelijk van:

  • Runtime: Afhankelijk van de gekozen looptijd geniet u van aflossingsvrije opstartjaren in het kader van de promotielening.
Runtime Aflossingsvrije opstartjaren
Tot vijf jaar Een aflossingsvrij opstartjaar
Tot tien jaar Twee aflossingsvrije opstartjaren
Tot 20 jaar Drie aflossingsvrije opstartjaren
  • Rentevoet: De exacte rentevoet is afhankelijk van verschillende individuele factoren. Met name uw persoonlijke situatie, uw financiële omstandigheden en uw kredietwaardigheid zijn van bijzonder belang. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden variëren de leentarieven van de promotielening tussen 1,03% en 7,70%.
  • Betaling: U kunt het aan u gegarandeerde geleende bedrag binnen één jaar na goedkeuring van de subsidie laten uitbetalen. U kunt kiezen tussen een betaling in gedeeltelijke bedragen of een eenmalige betaling.
  • Aflossing: De terugbetaling van de promotionele lening wordt betaald in constante, driemaandelijkse termijnen.
Vind een elektricien

Bevordering van elektriciteitsopslag op staatsniveau

Om stimulansen te creëren voor de aankoop van een batterijopslagsysteem, verstrekken tal van deelstaten subsidies. In de meeste gevallen is financiering op staatsniveau onafhankelijk van KfW-financiering en wordt deze meestal uitbetaald als subsidies. De huidige subsidies van de afzonderlijke deelstaten kunnen echter enkel worden aangevraagd door personen die ook de opgewekte zonne-energie in de betreffende deelstaat gebruiken en daar op het openbare net zijn aangesloten. Ongeacht in welke federale staat u zich bevindt, is het echter van bijzonder belang dat financiering voor een batterijopslagsysteem altijd moet worden aangevraagd voordat u het opslagsysteem bestelt. Een latere goedkeuring van de subsidie na aankoop van de elektriciteitsopslag is grotendeels niet meer mogelijk. Vanwege de grote vraag naar financiering op federaal niveau hebben veel deelstaten hun financieringsprogramma’s tot nader order gepauzeerd of al voltooid. De financieringsprogramma’s van de volgende deelstaten zijn momenteel nog actief:

Beieren

Als onderdeel van het programma van 10.000 huizen subsidieert Bavaria de investering in een PV-systeem inclusief elektriciteitsopslag. Sinds februari 2022 is de hoogte van de financiering gebaseerd op de capaciteit van de opslagfaciliteit. Voor kleine opslagtanks tot 5 kWh wordt een basissubsidie van 500 € toegekend. Bij elke extra volle kilowattuur stijgt de subsidie met €75. De hoogst mogelijke subsidie is voor batterijen met een bruikbare capaciteit van 30 kWh en komt overeen met € 2.375.

Berlijn

Met het EnergiespeicherPLUS-financieringsprogramma subsidieert de deelstaat Berlijn de aankoop en inbedrijfstelling van opslagsystemen met € 300 per kWh, afhankelijk van de bruikbare opslagcapaciteit. Afhankelijk van het systeem is de financiering beperkt tot maximaal € 15.000. Daarnaast is er een bonus voor generatie- of consumentenprognoses van maximaal € 300.

Noordrijn-Westfalen

In Noordrijn-Westfalen worden stationaire batterijopslagsystemen gepromoot die worden aangeschaft in combinatie met een nieuw of bestaand PV-systeem. De financiering omvat een subsidie van € 100 per kWh opslagcapaciteit. De bovengrens van de financiering per opslag is maximaal € 75.000.

Rijnland-Palts

In Rijnland-Palts worden permanent geïnstalleerde batterijopslagsystemen met een opslagcapaciteit van ten minste 5 kWh gefinancierd, die in gebruik worden genomen in combinatie met een nieuw PV-systeem dat is aangesloten op het openbare net. Het financieringsbedrag komt overeen met 100 € per kWh opslagcapaciteit. Het maximale financieringsbedrag is hier € 1.000.

Sleeswijk-Holstein

Het financieringsprogramma voor batterijopslag in Sleeswijk-Holstein ondersteunt de aankoop van batterijopslagsystemen met 400 € per kWh bruikbare opslagcapaciteit. Het maximale financieringsbedrag komt overeen met maximaal 50% van de subsidiabele kosten van maximaal € 2.000. Voor de installatie en aansluiting van de opslagtank wordt tot een extra 200 € gesubsidieerd.

Thüringen

Als onderdeel van het solar invest-financieringsprogramma ondersteunt de deelstaat Thüringen zijn burgers bij de aankoop van elektriciteitsopslagsystemen, op voorwaarde dat de zelf opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor hun eigen behoeften. Tot 40% van de investeringskosten wordt hier gesubsidieerd.

Saksen-Anhalt

De opslagsubsidie in Saksen-Anhalt omvat een subsidie van maximaal 30% van de acquisitiekosten. Het maximale financieringsbedrag is met een maximum van € 5.000. Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is de combinatie van het opslagsysteem met een nieuw PV-systeem of de uitbreiding van een bestaand PV-systeem.

Deel artikel: