Geluid van warmtepompenFoto: Christian Delbert / stock.adobe.com

Het volume van de verschillende warmtepompen is afhankelijk van het ontwerp en de gebruikte warmtebron. Terwijl geothermische en grondwaterwarmtepompen vrijwel geen geluid produceren, hebben luchtwarmtepompen al menig buurtconflict veroorzaakt. Er zijn wettelijk vastgelegde limieten voor het volume van warmtepompen. Om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden, zijn er enkele essentiële dingen om te overwegen. Denk hierbij aan de juiste installatielocatie en geluidsisolatiemaatregelen.

Zoek een verwarmingsmonteur

Het toegestane volume warmtepompen

Het volume van een warmtepomp wordt gemeten in decibel volgens evaluatiecurve A, kortweg dB(A). Hoe luid een warmtepomp in bedrijf is, hangt af van verschillende factoren. Over het algemeen neemt het geluidsniveau van warmtepompen toe met de prestaties. Een ander punt is de installatielocatie. Buiteninstallatieapparaten zijn luider dan apparaten die binnenshuis worden gebruikt. De ventilator is de oorzaak van het geluid dat wordt gegenereerd door luchtwarmtepompen. Wanneer de omgevingslucht wordt aangezogen, wordt geluid tot 63 dB gegenereerd. Geothermische en grondwaterwarmtepompen produceren vrijwel geen geluid. Ze zijn met name geschikt in gebieden met strikte geluidsbeschermingsrichtlijnen.Om intimidatie van buren te voorkomen, zijn er wettelijk geregelde limieten. Zo is het toegestane decibelgetal in kern-, gemengde en dorpsgebieden overdag 60 dB. ’s Nachts is 45 dB toegestaan. Op het gebied van residentiële en kleine nederzettingen is zowel overdag als ’s nachts 5 dB minder toegestaan. Warmtepompen moeten nog stiller in de buurt van ziekenhuizen, verpleeghuizen of kuuroorden. Hier zijn de limieten 45 dB overdag en 35 dB ’s nachts.

Normaal geluidsniveau – wanneer is iets luid?

Geluiden tussen een geluidsniveau van 40 decibel tot ongeveer 65 decibel worden ervaren als stil en niet storend. Vanaf een volume van ongeveer 80 decibel wordt het geluid als hard en dus als ruis ervaren. Het volume in een rustige woonkamer is ongeveer 40 dB(A). Een tv in kamervolume produceert 65 dB(A). Met afstand neemt het geluidsniveau af. Wanneer een verdubbeling van de afstand tot de geluidsbron overeenkomt met een vermindering van het geluid met 6 dB(A).

Verminder het volume van warmtepompen

Tijdens de installatie moet rekening worden gehouden met de windrichting en de afvoerluchtstroom. Let bij het kiezen van de installatieplaats op voldoende afstand tot de buren. De afvoerluchtstroom moet naar de straat of een minder gebruikte tuin worden geleid. Als de warmtepomp de koele afvoerlucht weer aanzuigt, wordt het rendement verlaagd. Er mogen geen obstakels zijn voor de luchtstroom. Als afstand van de warmtepomp tot het naburige pand is drie meter het minimum. Om onnodig warmteverlies te voorkomen, moet de installatieplaats dicht bij het te verwarmen gebouw liggen. Als buiteninstallatie is de fundering van het gebouw ongeschikt. Om een stabiele installatieplaats te garanderen, wordt een stripfundering aanbevolen. Een betonnen funderingsplaat met onderliggende rubberen plaat zorgt voor een zeer goede geluidsisolatie. De weersbeschermingskap beschermt niet alleen uw buitenluchtwarmtepomp, maar verlaagt ook het geluidsdrukniveau in de uitblaasrichting met maximaal 10 dB(A).

Als u een warmtepomp binnenshuis heeft, mag u deze nooit in een lege ruimte installeren. Hier konden de geluidsgolven zich ongehinderd voortplanten. Voor de installatie van de warmtepomp binnenshuis is een tegelvloer geen goede keuze. Een houten vloer kan zowel geluidsgolven als gazons inslikken. Antitrillingsvoeten of een mat ontkoppelen de warmtepomp van de rest van het bouwweefsel. Daarnaast is het belangrijk om de pomp niet direct tegen de muur te plaatsen. Om de overdracht van geluid over muren te voorkomen, is de hoek van de kamer ook taboe.

Foutmeldingen van de warmtepompen

Warmtepompverwarmingssystemen gebruiken omgevingsenergie voor verwarming. Via ventilatoren en compressoren veroorzaken ze geluid dat buren als geluid kunnen waarnemen. Als het verwarmingssysteem plotseling luider wordt en vreemde geluiden maakt, is dit een indicatie dat er een defect dreigt. Dit kan invloed hebben op de kleppen, de trillingsdemper of het ventilatiesysteem. Te weinig koudemiddel of een defect expansieventiel tasten de functie aan. Hoewel de kleppen kunnen worden aangepast met de gebruiksaanwijzing zelf, moet bij technische mankementen contact worden opgenomen met de verwarmingsmonteur of de fabrikant van de warmtepomp.

Storingen van warmtepompen kunnen optreden in het lage en hoge drukbereik. In het geval van een highBij een drukstoring produceert de warmtepomp warmte, maar deze wordt niet aan de consument geleverd. Er is een opeenhoping van warmte. Bij een lagedrukstoring wordt er te weinig warmte geproduceerd omdat de koudemiddeldruk in het koudemiddelcircuit te laag is. Oorzaken van lagedrukstoringen zijn een defecte verdamperventilator, een defecte ontdooiing of een vuil register. Een verstopte filterdroger of een gesloten afsluitklep zijn veel voorkomende oorzaken van storingen. Een hogedrukstoring in de warmtepomp wordt veroorzaakt door een defecte condensorventilator of condensor.

Kosten voor geluidsbeschermingsmaatregelen

Warmtepompen zijn efficiënte en milieuvriendelijke verwarmingssystemen. Regelmatig onderhoud zorgt voor een grotendeels stille en probleemloze werking. Er zijn nu extreem geluidsarme modellen op de markt. Het volume van de warmtepomp wordt sterk beïnvloed door de juiste locatiekeuze. Trillingsdempers om structuurgedragen geluidsoverdracht te voorkomen, kunnen ook op een later tijdstip achteraf worden gemonteerd. Geluidsisolerende kappen verminderen bovendien het bedrijfsgeluid. ‘S Nachts worden geluiden als storender ervaren. Een gereduceerde nachtmodus is een goede oplossing. Want met de prestaties van de warmtepomp neemt ook het geluidsniveau toe.

Kwestie van kosten Prijs

Weersbeschermingskap

200 €

Geluidsisolerende kap

€ 2.516

Anti-vibratie voeten

50 €

Onderhoudskosten

50 en 250 €

Zoek een verwarmingsmonteur

Deel artikel: