Keukenmontage – constructie en kosten

Keukenmontage door een professionele keukenmonteur. Hij schroeft geknield op een subcounterkastFoto door Bomix – stock.adobe.com

Als u van plan bent om een nieuwe keuken te laten bouwen, is het belangrijk om van tevoren enkele criteria te overwegen, zodat de keukenassemblage succesvol is. Hieronder leest u welke kosten u maakt afhankelijk van de grootte van de keuken, wat er in rekening wordt gebracht voor het uitvoeren van de afzonderlijke werkstappen en waar de kosten voor keukenmontage van afhankelijk zijn. Een kostenvoorbeeld en de verduidelijking van de vraag of de bouw van een keuken aan een professional moet worden overgelaten of niet, ronden het artikel af.

Tevreden  1. Kosten voor het opzetten van verschillende keukenmaten
  2. De kosten van keukenbouw zijn hiervan afhankelijk
  3. Kostenvoorbeeld voor de bouw van een gemiddelde keuken
  4. Keukenbouw door professionals vs. zelf de keuken inrichten
  5. Uurtarief van een keukenbouwer

Kosten voor het opzetten van verschillende keukenmaten

Afhankelijk van hoe groot je nieuwe keuken moet zijn, verschillen de kosten voor de keukenconstructie. De kosten variëren van aanbieder tot aanbieder, maar er kan een geschatte gemiddelde prijs worden genoemd. Zorg er altijd voor dat u contact opneemt met een gespecialiseerd bedrijf in plaats van de keuken door een leek te laten bouwen. Gespecialiseerde bedrijven zijn te herkennen aan de referentie “Certified service provider”. Veranderingen en verbeteringen zijn meestal duur en gaan soms gepaard met een enorme tijdsbesteding. In het algemeen kan worden gezegd dat gespecialiseerde bedrijven voor keukens 100 tot 200 euro per strekkende meter berekenen. Voor mini- of eenkeukens met een afmeting van twee meter wordt 200 tot 400 euro gemaakt. Middelgrote keukens met vier loopmeters kosten 400 tot 800 euro. Grote keukens met veel bergruimte en apart kookeiland met tien strekkende meter kosten 1000 tot 2000 euro in aanbouw door een gespecialiseerd bedrijf. Nog niet inbegrepen zijn de aankomst- en vertrek- of kachel- en wateraansluitingen.

Type keuken Geschatte totale kosten
Mini- of eenpersoonskamer 200 tot 400 euro
Middelgrote keuken 400 tot 800 euro
Grote keuken met apart kookeiland 1000 tot 2000 Euro
Vind een keukenmonteur

De kosten van keukenbouw zijn hiervan afhankelijk

Om ervoor te zorgen dat de keukenmontage soepel verloopt, is het belangrijk om vooraf een consult te hebben met de installateur. Op deze manier vermijdt u onvoorziene kosten, die kunnen worden opgenomen in de totaalprijs voor de keukenconstructie. Hierdoor wordt duidelijk welke onderdelen, gereedschappen en machines de installateur nodig heeft om uw gewenste keuken ter plaatse op te zetten. Als deze punten niet van tevoren worden verduidelijkt, kan het nog duurder zijn, omdat de installateur uitstapjes moet maken naar de bouwmarkt om de benodigde componenten voor installatie aan te schaffen.

Naast de kosten voor andere materialen en kleine onderdelen worden er arbeidskosten voor keukenmontage gemaakt. De totaalprijs voor de keukenconstructie wordt vooral beïnvloed door de vraag of de keuken al voorgemonteerd is of dat losse onderdelen nog verpakt zijn, uitgepakt en ook geassembleerd moeten worden. Dit kost meer tijd, wat van invloed is op de totale prijs van de keukenopstelling. Bovenal is de constructie van het interieurontwerp van keukenkasten zoals laden, rails en handgrepen tijdrovend.

Over het algemeen wordt de wand- en vloermontage van keukenmeubilair vaak geassocieerd met problemen waarmee dringend rekening moet worden gehouden bij de algemene berekening voor de keukenstructuur. Het is daarom logisch dat de installateur vooraf direct een indruk krijgt van de omstandigheden ter plaatse. Dit geldt vooral als de ingerichte keuken in een oud gebouw moet worden gebouwd. Muren die niet recht zijn, moeten vaak door de installateur worden gecompenseerd om de keukenkastjes achteraf optimaal in te richten.

Vind een keukenmonteur

Kostenvoorbeeld voor de bouw van een gemiddelde keuken

Het volgende kostenvoorbeeld voor de keukenopstelling moet u duidelijk maken welke totale prijs u kunt verwachten voor een professionele keukenassemblage. Als een middelgrote keuken met een totale oppervlakte van vier strekkende meters in een nieuw gebouw moet worden geïnstalleerd, zijn de kosten voor compenserende werkzaamheden zeer zeldzaam. Een gemiddelde installateur rekent 150 euro per lopende keukenmeter voor de lopende keukenmeter. Met een totale oppervlakte van vier meter moet je rekening houden met een bouwprijs van 600 euro. Daarnaast is er 45 euro per uur montage. Een middelgrote keuken is meestal te vinden binnenalb op een dag. Dat betekent dat de kosten voor acht uur montage oplopen tot 360 euro. Daarnaast zijn er kosten voor de aankomst en vertrek van 20 euro evenals 40 euro voor de kachel en 60 euro voor de wateraansluitingen. Zo is de totaalprijs voor de montage van een gemiddelde keuken inclusief alle werkzaamheden, aansluitingen en aankomst en vertrek gemiddeld zo’n 1080 euro. Deze prijs is inclusief de bouwkosten van 600 euro voor vier keukenmeters, 360 euro voor acht uur montage, 20 euro voor aankomst- en vertrekkosten en 100 euro voor kachel- en wateraansluitingen.

Stappen gemiddelde kosten voor een middelgrote keuken (4 lineaire keukenmeters)
Bouw van vier lopende keukenmeters EUR 600
8 uur montage EUR 360,-
Aankomst en vertrek EUR 20,-
Kachel aansluiting EUR 40,-
Watervoorziening EUR 60,-
Totale kosten EUR 1080,-

Sommige gespecialiseerde bedrijven nemen ook de verwijdering van de oude keuken over, die meestal gratis is.

Vind een keukenmonteur

Keukenbouw door professionals vs. zelf de keuken inrichten

Bij het opzetten van de keuken is zorgvuldig werk erg belangrijk. Dit maakt keukenmontage uiterst arbeidsintensief en tijdrovend. Keukenmonteurs die deze complexe werkstappen elke dag uitvoeren, zijn veel meer ervaren dan leken die dit werk misschien twee of drie keer in hun leven uitvoeren. Professionals zijn zo ervaren in keukenmontage dat zelfs een grote keuken binnen twee dagen is voltooid en volledig functioneel is. De professionals passen individuele elementen met millimeterprecisie aan en monteren professioneel de talrijke componenten van een ingerichte keuken, zodat alles uiteindelijk soepel werkt. De complexiteit van moderne inbouwkeukens is overweldigend voor leken – voor monteurs maakt het deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Bovendien moeten leken niet sleutelen aan stroom- en gasleidingen, omdat hier levensgevaar bestaat! Om deze reden bepaalt de wetgever dat de installatiewerkzaamheden aan de elektriciteits- en gasaansluiting altijd door een specialist moeten worden uitgevoerd.

Het is niet nodig om de hele tijd persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de keukenmontage. Telefonische beschikbaarheid is echter een voordeel als er openstaande vragen of onvoorziene gebeurtenissen zijn. In ieder geval moet u aanwezig zijn bij de inspectie van de keuken. Controleer of de voorkanten van de keuken perfect zijn uitgelijnd en of alle onderdelen zowel horizontaal als verticaal in balans zijn. Uw vertrouwde vakman legt u graag de details uit. Daarnaast zorgt een professional ervoor dat hoge kasten kantelbaar zijn en dat bovenkasten stevig aan de muur zijn gemonteerd. Laden en andere bewegende delen moeten glad zijn. Bovendien wordt een professionele installatie ondersteund door het feit dat in- en uitlaten krap zijn en dat de elektronica en het licht optimaal functioneren. Het beste is om samen met de installateur een acceptatierapport op te stellen, zodat kleine gebreken idealiter direct of snel kunnen worden verholpen.

Uurtarief van een keukenbouwer

Het uurtarief van een keukenbouwer is ongeveer tussen 30 en 80 Euro. Dat komt omdat keukens ook heel verschillend kunnen zijn. Sommige keukens kunnen ook gemakkelijk worden gemonteerd zonder veel voorkennis, grote luxe keukens worden verzorgd door beter opgeleide timmerlieden, loodgieters of elektriciens. Ook de regio speelt een belangrijke rol. De kosten kunnen sterk variëren tussen grote steden en landelijke gebieden. Met blauw werk krijgt u snel een indruk van hoeveel keukenmontage in uw omgeving kost.

Als keukenmonteur ligt het gemiddelde brutoloon in heel Duitsland rond de 3.000 euro per maand. Dit betekent dat het uurloon ongeveer 17,24 euro bedraagt. Deze cijfers zijn een gemiddelde waarde en kunnen variëren afhankelijk van de ervaring van de installateur.

Verschil tussen uurtarief en uurloon

Het uurtarief is het bedrag dat klanten aan het einde op de factuur vinden. Het uurloon geeft aan hoeveel van de in dienst zijnde ambachtslieden per uur krijgen.

Deel artikel: