Stormschade – wie draagt de kosten?Door de toegenomen stormen zijn de stormverliezen in Duitsland de afgelopen jaren toegenomen. Orkanen als in 2007, Friederike in 2018 en Sabine in 2020 zorgen voor miljoenenverliezen. Het zorgwekkende is dat dit weerfenomeen zich in elk seizoen voordoet, maar vooral in het voor- en najaar. Steeds meer huiseigenaren en vastgoedbeheerders vragen zich daarom af wie de kosten bij stormschade gaat betalen om de schade te herstellen. In het volgende artikel leert u welke verzekering zinvol is voor stormschade, wanneer de verzekeraar stormschade uitkeert en welke bijzondere en uitzonderlijke regelgeving er is. Daarnaast geeft het artikel een overzicht van preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om stormschade te beperken of te voorkomen.

Welke verzekering is zinvol om dekking te krijgen bij stormschade en wat zijn de vereisten?

In geval van schade aan het huis is een verzekering van een huiseigenaar zinvol. Opgemerkt moet worden dat de verzekering alleen uitkeert wanneer ten minste windkracht acht is bereikt. Het is net zo belangrijk om voorzichtig te zijn om schade veroorzaakt door storm en hagel in het beleid op te nemen. Bewijs dat er een windkracht van acht of hoger was, kan worden verkregen bij het weerstation in uw regio. Als aan alle eisen is voldaan, vergoeden verzekeraars de kosten van gedekte daken, defecte schoorstenen en schade aan het huis veroorzaakt door omgevallen bomen. Bijgebouwen, tuinhuisjes en garages kunnen in het beleid worden opgenomen als ze zich op hetzelfde terrein bevinden.

Ook handig om bij stormschade een vergoeding te krijgen is een aanvullende verzekering tegen natuurrampen. Experts gaan ervan uit dat zware stormen steeds vaker voorkomen. Dit is een aanvulling op de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Omdat het moeilijk te voorspellen is hoe het weer zich de komende jaren en decennia zal ontwikkelen door klimaatverandering, is het beter om hier op veilig te spelen.Als uw huis nog in aanbouw is, zijn stormen verwoestend. Schelpengebouwen zijn zeer gevoelig voor stormschade, omdat hier vaak half afgewerkte muren, steigers en spanten voorkomen, die bijzonder gemakkelijk kunnen worden weggeblazen. Hetzelfde geldt voor het materiaal op de bouwplaats. Het is de moeite waard om een bouwverzekering af te sluiten, omdat deze alle kosten dekt voor schade veroorzaakt door de storm aan de schaal en de bouwplaats. Naast vernietigde componenten en bouwmaterialen zal ook al het nodige vakmanschap dat nodig is om de staat voor de storm te herstellen, worden vervangen.

Welke bijzondere/vrijstellingsregels zijn er voor stormschade?

Bij stormschade moet je er rekening mee houden dat bomen niet altijd verzekerd zijn. Want bouwverzekeraars betalen meestal niet voor de afvoer van de omgevallen boom. Dit geldt als de boom op uw eigen terrein valt en geen schade veroorzaakt. In dit geval moet u het zagen en verwijderen zelf betalen. Als u de boom ook zelf wilt verzekeren, is het noodzakelijk om een aanvullend beding af te spreken.

Wat kun je doen voor een storm om stormschade te voorkomen?

Bouwaccessoires zoals schotelantennes, luifels en luifels, maar ook bloembakken, tuinmeubelen en bomen zorgen voor een enorm aanvalsoppervlak als het buiten stormt. Tegenstrategieën om deze items te beveiligen kunnen helpen stormschade te minimaliseren.

Het is daarom raadzaam om bevestigingen van bouwaccessoires te controleren en reparatiemaatregelen te nemen. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat dakpannen, schoorstenen en dakgoten, inclusief regenpijpen, goed beveiligd en intact zijn. Regelmatige monitoring van de boompopulatie helpt ook om ervoor te zorgen dat bomen niet knikken tijdens stormen.

Daarnaast is het raadzaam om stormwaarschuwingen altijd in de gaten te houden en serieus te nemen. Als er een stormwaarschuwing is, is het belangrijk om ramen, dakramen en deuren te sluiten. Verder is het handig om rolluiken helemaal omhoog of omlaag te trekken. Bloembakken, lichte meubels en plantenbakken zijn beter om je tijdens stormen in huis te brengen.

Besteed speciale aandacht aan uw boompopulatie om schade veroorzaakt door omgevallen bomen tijdens stormen te voorkomen. Dode takken, droge en droge bladeren al in de zomer en gaten in de stam als gevolg van plaaginfestatie geven aan dat de boom niet meer gezond is en daarom bijzonder gevoelig voor windstoten. Hier is het belangrijk om bomen die dreigen te vallen veilig te stellen, te kappen of te laten kappen. Anders kan het gebeuren dat de Verveiliger bij schade loont niet!

Deel artikel: