Uitgegraven aarde – kosten voor graafputten bij huizen en poelenLaatst bijgewerkt op juli 7, 2022 door Energiebesparen

Beeld: schulzfoto – stock.adobe.com

Een geplande opgraving is meestal een groter project. Als u een dergelijk project in de nabije toekomst wilt aanpakken en nog steeds enkele open vragen hebt, moet u het volgende artikel zorgvuldig lezen. Daarin komen de belangrijkste vragen over opgraving en de bijbehorende kosten aan bod.Hoeveel kost de opgraving en waar zijn de kosten van afhankelijk?

In wezen bestaan de totale kosten van het uitgraven van de aarde uit de huur voor de container, de eigenlijke graafwerkzaamheden en de verwijdering van het uitgegraven materiaal. Daarom hangt de grootte van de opgraving voornamelijk af van de grootte van de opgraving. Hoe meer grond u wilt verwijderen, hoe langer de graafwerkzaamheden zullen duren en hoe duurder het zal zijn. Daarnaast moet je voor grotere hoeveelheden hogere verwijderingskosten en hogere transportkosten verwachten dan voor kleine hoeveelheden. Verder spelen ook de bodemgesteldheid een doorslaggevende rol in de hoogte van de verwachte kosten. Een vloer bestaat altijd uit verschillende lagen en hoe meer van deze lagen een harde en moeilijk los te maken textuur hebben, hoe complexer en dus duurder de graafwerkzaamheden worden. Zo zijn bijvoorbeeld moeilijk op te lossen gesteentelagen of bodems met een hoog watergehalte zeer problematisch.

Maar niet alleen bij de uitgraving zelf, ook bij de berging hangt het af van de hoogte van de kosten voor de toestand van de bodem; als deze verontreinigd is met veel stenen of wortels of, in het ergste geval, zelfs met verontreinigende stoffen, is de verwijdering aanzienlijk duurder dan bij een niet-verontreinigde grond.

Vind een graafmachinechauffeur

Hoe de grootte van de opgraving te berekenen?

In de aanloop naar de opgraving moet je altijd eerst berekenen hoe groot de uit te graven put is. Alleen dan kun je de inspanning en de verwachte gemaakte kosten redelijk inschatten.

De berekening van de te verwijderen hoeveelheid grond hangt in detail af van de exacte vorm van de put. Als het een rechthoekige put is, is de berekening eenvoudig: hoeveelheid = breedte x lengte x diepte. Zodra er echter geen zuivere rechthoek meer is, maar een oppervlak een hellingshoek heeft, moet je hier rekening mee houden in je berekening. Je kunt zo’n helling in je berekening integreren met behulp van de hoekfuncties (sin, cos, tan). In alle andere gevallen kun je vaak alleen de exacte hoeveelheid ruw inschatten of tijdrovend berekenen. Vaak is het echter voldoende om de hoeveelheid te schatten met behulp van de bovenstaande formule.

In ieder geval moet je de bovenste laag grond, de zogenaamde humuslaag, die ook wel bovengrond wordt genoemd, aftrekken van het genoemde resultaat. Waarom dit wordt afgetrokken zal verderop in dit artikel nader worden besproken. Zodra je de hoeveelheid van deze laag van het totaal aftrekt, heb je je eindresultaat.

Uitgegraven materiaal weggooien of niet?

Nadat de opgraving heeft plaatsgevonden, rijst regelmatig de vraag wat er met de opgraving gebeurt. Allereerst moet onderscheid worden gemaakt tussen de bovenste laag van de opgraving, de zogenaamde humuslaag, en de rest van de opgraving.

De toplaag bevat vaak veel voedingsstoffen. Het is daarom zeer vruchtbaar en daarom goed geschikt voor planten en bomen. Dat dit bijzonder waardevolle grond is die niet mag worden weggegooid of verspild, blijkt ook uit de wettelijke regeling in § 202 BauGB. Dit lid verbiedt expliciet het verspillen of vernietigen van vruchtbare grond. U moet daarom dit deel van de opgraving blijven gebruiken. Zo’n verder gebruik kan natuurlijk idealiter op uw eigen terrein plaatsvinden. Als je hier de behoefte en ruimte voor hebt, bespaar je ook de transportkosten voor dit deel van de opgraving. Als u dit deel van de opgraving echter niet zelf kunt blijven gebruiken vanwege ruimtegebrek, zult u een buurman moeten vinden die bijvoorbeeld de bovengrond blijft gebruiken. Het zoeken naar een koper zou niet bijzonder moeilijk moeten zijn, omdat dit vruchtbare en dus waardevolle grond is. Ze mogen de bovengrond echter niet naar het afvoerpunt brengen.

De rest van de opgraving is echter meestal niet erg vruchtbaar en daarom niet bijzonder geschikt om te planten. Voor hem is er daarom meestal geen mogelijkheid tot verder gebruik. Dit deel van de opgravings moet daarom professioneel worden verwijderd. In principe is een dergelijke verwijdering alleen mogelijk op openbare stortplaatsen. Informeer uzelf daarom op internet of bij uw gemeente of stadsbestuur over de regionale omstandigheden en de openingstijden van de dichtstbijzijnde stortplaats.

Hoeveel kost het om een zwembad, kelder of regenwaterreservoir uit te graven?

Tot slot, met de kosten voor een zwembad, kelder en een regenwaterreservoir, ontvangt u nu enkele voorbeelden van de betonkosten die worden gemaakt in elk geval van een graafwerkzaamheden.

Met een privé zwembad in uw eigen tuin kunt u grofweg een grootte van ongeveer 30 vierkante meter verwachten. Dit is natuurlijk slechts een richtlijn, die in individuele gevallen aanzienlijk groter of kleiner kan zijn. Reken je echter met zo’n 30 vierkante meter, dan moet je alleen al voor de opgraving rekening houden met zo’n 840 euro. Nogmaals, het is echter slechts een richtwaarde die aanzienlijk kan variëren, afhankelijk van de aanbieder en de bodemklasse.

Vind nu zwembadbouwers!

Een opgraving voor de kelder van een huis is natuurlijk een veel groter en dus duurder project. Hier moet ruwweg een put van 250 kubieke meter worden verwacht. Deze omvang betekent dat de totale kosten hiervan ongeveer 11000 euro zullen bedragen.

Ter vergelijking: de uitgraving van een regenwaterreservoir is een klein en dus goedkoop project. De prijs hangt sterk af van de grootte van de geplande regenwaterreservoir, zodat een algemene verklaring moeilijk te maken is. Omdat een regenwaterreservoir echter meestal relatief klein is, hoeft u in dit opzicht geen bijzonder hoge kosten te verwachten. Ze zullen meestal ver onder de kosten van een zwembad van 30 vierkante meter liggen.

Meer artikelen

Deel artikel: