Verzekering voor woningbouw in één oogopslag

Welke verzekeringen bij het bouwen van een huis?Beeld: Robert Kneschke / stock.adobe.com

Om geen vervelende verrassingen te ervaren bij het bouwen van een huis – bijvoorbeeld als gevolg van natuurlijke gevaren of ongevallen – moeten bouwers zich in een vroeg stadium informeren over de gemeenschappelijke verzekeringen bij het bouwen van een huis en deze afsluiten voordat de bouw begint. In dit artikel leggen we uit welke verzekeringen het belangrijkst worden geacht voor bouwprojecten en waar je op moet letten.

Tevreden 1. Waarom heb je een verzekering nodig bij het bouwen van een huis?
 2. De belangrijkste verzekeringen voor bouwers
 3. Andere verzekeringen bij het bouwen van een huis
 4. Verzekering in een oogopslag

Waarom heb je een verzekering nodig bij het bouwen van een huis?

Niet alleen kan er een groot aantal ongelukken gebeuren op een bouwplaats, maar ook schade aan het gebouw kan ontstaan tijdens de bouwfase. Een verzekering wordt dan ook vooral gebruikt om het huis, de bouwplaats en de bouwvakkers te beschermen bij het bouwen van een woning. Op deze manier is eventueel persoonlijk letsel, diefstal of materiële schade die kan ontstaan in verband met de constructie gedekt.

Zonder de juiste verzekeringsdekking kunnen schade of ongevallen al snel een groot financieel probleem worden. In de regel ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op een bouwplaats bij de bouwers en als er schade optreedt, zijn zij ook aansprakelijk met hun privévermogen zonder verzekering.

Vind een bouwbedrijf

De belangrijkste verzekeringen voor bouwers

De lijst met mogelijke schade die kan optreden in verband met de bouw van een huis is lang. Daarom zijn er ook een groot aantal verzekeringen beschikbaar voor bouwers. Sommigen van hen kunnen zelfs worden omschreven als essentieel voor de veiligheid op de bouwplaats. Deze omvatten met name vier soorten verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer
 • Particuliere ongevallenverzekering
 • Bouwverzekering
 • Shell verzekering

Hieronder bespreken we ook optionele, maar nog steeds nuttige verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bouwers is een van de belangrijkste verzekeringen voor bouwprojecten, omdat bouwers op een bouwplaats zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en ook aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om mogelijke schade aan naburige gebouwen of ongevallen van voorbijgangers op de bouwplaats. Zonder een goede verzekering zouden bouwers eventuele schadeclaims zelf moeten afhandelen. Met de aansprakelijkheidsverzekering van de bouwer zijn bouwers echter aan de veilige kant, omdat deze mogelijke schade en schadeclaims van derden dekt.

Over het algemeen is het belangrijk om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voordat de bouw begint. Deze is dan actief tot de oplevering door de opdrachtgever, d.w.z. tot de definitieve oplevering van het gebouw. De kosten van de verzekering zijn meestal afhankelijk van de respectieve bouwsom en kunnen dienovereenkomstig sterk variëren. Ook voor een optimale verzekeringsdekking is voldoende dekking cruciaal. Dit verwijst naar het maximale bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Particuliere ongevallenverzekering

Het is niet ongebruikelijk dat bouwers zelf deelnemen aan het bouwproject en sommige taken zelf uitvoeren. En zelfs als bouwers zelf geen handje helpen, brengen ze vaak veel tijd door op de bouwplaats. Hoe dan ook, er kan een groot aantal ongevallen gebeuren op een bouwplaats, zodat bouwers ook een ongevallenverzekering nodig hebben om voldoende gedekt te zijn bij ongevallen met lichamelijk letsel. Daarom kan het zinvol zijn om een aanvullende particuliere ongevallenverzekering af te sluiten. In de regel zijn de volgende voordelen inbegrepen in de particuliere ongevallenverzekering:

 • Rehabilitatiemaatregelen
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Ongevallenuitkering
 • Dagvergoeding en dagelijkse ziekenhuistoelage
 • Overgangs-/onmiddellijke stroomvoorziening
 • Cosmetische ingrepen
 • Bergingskosten
 • Uitkeringen bij overlijden

In tegenstelling tot de wettelijke ongevallenverzekering is de verzekering via een particuliere ongevallenverzekering meestal de klok rond geldig en niet alleen tijdens het werk of op weg naar het werk.

Bouwverzekering

Naast het beschermen van mensen op de bouwplaats is het natuurlijk ook belangrijk om je te verzekeren tegen mogelijke schade aan de schil. Een bouwverzekering dient ter bescherming tegen ongewenstevoorzienbare schade, die bijvoorbeeld optreedt als gevolg van overmacht veroorzaakt door stormen of stormen, evenals schade veroorzaakt door vandalisme en, optioneel, diefstal. Schade veroorzaakt door nalatigheid op de bouwplaats, bijvoorbeeld door schade aan onderdelen, wordt meestal ook gedekt door een bouwverzekering.

Over het algemeen beschermt deze verzekering alle bouwdiensten, bouwmaterialen en componenten en betaalt het voor het herstel van schade. Ook bij een bouwverzekering is de hoogte van de verzekeringspremie meestal afhankelijk van de bouwsom.

Shell verzekering

Schade veroorzaakt door brand, blikseminslag of explosies maakt niet noodzakelijk deel uit van de hierboven beschreven bouwverzekering. Om ook hier bescherming te garanderen, moeten bouwers ook zorgen voor cascobouw of brandschilverzekering.

Een shell-verzekering is voor veel banken over het algemeen een voorwaarde om een lening te verkrijgen. Soms kan het ook zinvol zijn om een huiseigenarenverzekering af te sluiten voordat het huis is voltooid, inclusief een brandschilverzekering. Deze kan dan ook na afronding van de bouwfase gebruikt blijven worden tijdens de woonfase.

Andere verzekeringen bij het bouwen van een huis

Naast de bijzonder belangrijke verzekeringen die hierboven zijn beschreven bij het bouwen van een huis, hebben bouwers de mogelijkheid om zichzelf te beschermen tegen verdere potentiële schade. Dienovereenkomstig kunnen de volgende verzekeringen ook nuttig zijn tijdens de bouw van het huis:

Ongevallenverzekering voor bouwvakkers

Vaak worden bouwers op de bouwplaats ondersteund door vrienden en familie. Afhankelijk van hun vaardigheden kunnen ze verschillende activiteiten op de bouwplaats uitvoeren, wat kostenbesparingen voor de klant betekent. Tegelijkertijd kan echter worden aangenomen dat bouwvakkers uit de vrienden- en familiekring leken zijn. Het risico op letsel op een bouwplaats is dan ook navenant hoog.

Om jezelf als bouwer en ook de vrijwilligers te beschermen, kan het de moeite waard zijn om een zogenaamde bouwvakkersongevallenverzekering af te sluiten – zeker als vrienden en familie vaak deelnemen aan de werkzaamheden op de bouwplaats. Een ongevallenverzekering voor bouwvakkers dient als aanvulling op de wettelijke ongevallenverzekering en keert uitkeringen uit als de particuliere bouwvakkers gewond raken op de bouwplaats. De voordelen van een arbeidsongevallenverzekering voor bouwvakkers zijn bijvoorbeeld:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Dagelijkse ziekenhuistoelagen
 • Bergingskosten
 • Uitkeringen bij overlijden

Het is echter belangrijk op te merken dat de ongevallenverzekering van de bouwvakker niet van toepassing is op bouwers en hun echtgenoten – de hierboven beschreven particuliere ongevallenverzekering is hier noodzakelijk.

Aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren en grondeigenaren

Als u al eigenaar bent van een woning, maar de concrete start van de bouw nog niet is bepaald of voorlopig geen ontwikkeling is gepland, kunt u overwegen om de aansprakelijkheidsverzekering van een huiseigenaar en grondeigenaar te gebruiken om onbebouwde grond te beschermen. Over het algemeen is een eigenaar van een onroerend goed, zelfs in het geval van onbebouwde grond, verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat derden geen schade ondervinden op het onroerend goed. Zo zijn eigenaren ook bij onbebouwde grond onderworpen aan de zogenaamde verkeersveiligheidsverplichting. Als een eigenaar zich hier niet aan houdt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zijn eigendommen. In een dergelijk geval treedt de aansprakelijkheidsverzekering voor onbebouwde grond in werking en vergoedt eventuele schadeclaims.

Verzekering voor voltooiing van de bouw

Als het gecontracteerde bouwbedrijf insolvent wordt, kan dit niet alleen leiden tot aanzienlijke vertragingen op de bouwplaats, maar ook vanuit financieel oogpunt tot problemen. Dit komt omdat direct na het faillissement eerst een nieuw bouwbedrijf moet worden gevonden, wat ertoe kan leiden dat sommige diensten opnieuw moeten worden betaald. Tegelijkertijd zorgen de vertragingen ervoor dat er op andere plekken hogere kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het huren van bouwmachines of steigers. In het ergste geval is het noodzakelijk om je eigen hypotheek te verhogen vanwege de extra kosten.

Om dit tegen te gaan wordt een zogenaamde bouwopleveringsverzekering gebruikt om financiële schade te dekken. In de regel wordt deze verzekering afgesloten door het bouwbedrijf zelf, maar als bouwer moet u zich bij de ingebruikname van het bouwbedrijf informeren over de bouwverzekering.

Vind een bouwbedrijf

Verzekering in een oogopslag

Als bouwer heb je verschillende verzekeringen nodig om het succes van het bouwproject te garanderen en financiële schade te voorkomen. Het is echter ook cruciaal om op het juiste moment een verzekering af te sluiten om te zorgen voor voldoende verzekeringsdekking.

De volgende tabel geeft een overzicht van de hierboven beschreven verzekeringen en laat zien wanneer u deze moet afsluiten en welke kosten waarschijnlijk te verwachten zijn of waar ze van afhankelijk zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten van de verzekering sterk kunnen variëren, afhankelijk van de aanbieder en de bouwsom.

Verzekering Afstuderen Kosten
Aansprakelijkheidsverzekering voor huiseigenaren en grondeigenaren Bij het kopen van de grond ca. 30 – 70 € per jaar
Aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,1 % van de bouwsom
Particuliere ongevallenverzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 100 tot 400 € per jaar
Shell verzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,1 % van de bouwsom
Bouwverzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,15 % van de bouwsom
Ongevallenverzekering voor bouwvakkers Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,05 % van de bouwsom per bouwvakker

Zodra de bouw is voltooid, zijn er verdere verzekeringen beschikbaar voor huiseigenaren om zich te beschermen tegen bijvoorbeeld natuurlijke gevaren of diefstal.

Deel dit artikel: