Waar moet je op letten bij het bouwen van een open haard?

Voordat kachels kunnen worden geïnstalleerd, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.Beeld: deepwhite / stock.adobe.com

Als centrum van gezellige borrels en als duurzame en goedkope vorm van verwarming zijn kachels aantrekkelijk en vinden ze hun weg naar steeds meer huishoudens. Zoals elke open haard moet echter ook in deze faciliteiten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zodat het vuur veilig kan branden en geen mensen of apparatuur in gevaar brengt. Deze veiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op tal van empirische waarden en metingen door veiligheidsonderzoekers, die zijn samengevat in de Federal Immission Control Ordinance (BImSchV). Bij het kopen en installeren van kachels moet u letten op naleving. Anders is er niet alleen een dreiging van niet-acceptatie door de schoorsteenveger en een dure conversie, maar ook reëel gevaar.

De BImSchV behandelt alle belangrijke aspecten van veiligheid op het gebied van kachels. De brand creëert twee belangrijke bronnen van gevaar: hitte en rookgassen. Hoewel het gevaar van brandwonden en ontstoken dingen duidelijk is, is het vooral het giftige koolmonoxide in het rookgas dat een geurloos en onzichtbaar gevaar vormt. Door te voldoen aan de regelgeving, bent u aan de veilige kant wanneer u de oven bedient. Hier kunt u meer te weten komen over de dingen waar u rekening mee moet houden bij het kopen van een kachel en het bouwen van een open haard. Naast deze algemene aspecten kunnen in uw gemeente aanvullende brandveiligheidsvoorschriften gelden. Uw schoorsteenveger adviseert u graag, evenals een van de vele schoorsteen- en schoorsteenbouwers die u op blauarbeit.de vindt.Let op de benodigde luchttoevoer

Om een kachel veilig te laten werken, moet de locatie zorgvuldig worden gekozen en enkele vereisten hebben. Een belangrijk aspect is het volume van de ruimte. Een kachel haalt de zuurstof die tijdens de verbranding wordt verbruikt uit de kamerlucht. Een te kleine ruimte zou resulteren in een gevaarlijk lage zuurstofconcentratie in de kamerlucht. Om deze reden moet een ruimte een volume van ten minste vier kubieke meter hebben voor elke kilowatt vermogen van de oven en uren bedrijfstijd. Om een middelgrote kachel met een verwarmingscapaciteit van 5 kilowatt over vier uur te laten werken, moet een ruimte dus een volume van 80 kubieke meter hebben. Met een plafondhoogte van 2,4 meter, zoals gebruikelijk in de meeste huizen, komt dit overeen met een vloeroppervlak van bijna 35 vierkante meter. Een ruime woonkamer met een wandlengte van vijf bij zeven meter zou net aan deze eisen voldoen.

In lage-energiewoningen, die bijzonder goed geïsoleerd zijn tegen doordringende lucht, maar ook in te kleine ruimtes moet een aparte verbrandingsluchttoevoer worden geïnstalleerd. Dit voorziet het vuur van de nodige zuurstof en voorkomt tegelijkertijd afkoeling van de ruimtelucht door de negatieve druk die ontstaat bij de verbranding.

Neem veiligheidsafstanden in acht

Een voldoende veiligheidsafstand is belangrijk zodat de warmte die uit de kachel komt onopgemerkte voorwerpen ontsteekt en brand sticht. Om deze reden geeft de BImSchV duidelijke informatie over de benodigde afstanden. De kachel moet zich op minstens 20 cm afstand van de muur bevinden. Aan de voorzijde moet er een veiligheidsafstand van 80 cm in het stralingsbereik van de kachel zijn, zodat er geen gevaar is van rondvliegende vonken en warmtestraling, zelfs als de deur van de open haard open is. De hoek van het stralingsbereik is het resultaat van de hoek die zichtbaar is vanuit het midden van de open haard door de open haarddeur.

Bovendien moet de open haard op een brandwerend oppervlak staan. Tegels zijn hier ideaal. Als u het parket of tapijt in uw woonkamer niet wilt vervangen, moet u een voldoende groot, brandwerend vonkbeschermingspaneel kopen. Deze moet minimaal 30 cm uitsteken vanaf de zijkant en achterkant van de basis van de open haard en minimaal 50 cm aan de voorzijde. Als materiaal heb je de keuze tussen glas, metaal en keramiek, zodat voor elke woonkamer het juiste ontwerp beschikbaar is.

Deze afstanden zijn slechts de minimale afstanden die door de BImSchV worden voorgeschreven. Een grotere afstand zorgt in ieder geval voor extra veiligheid. Neem ook de instructies voor gebruik en installatie van uw kachel in acht, omdat voor sommige modellen de fabrikanten ook grotere afstanden voorschrijven. In dit geval gelden de grotere afstanden. Vooral bij krachtige, zware kachels moet je er ook voor zorgen dat de vloer voldoende draagkracht heeft.

Rookgaswinning

Sinds de grootste brandGevaar van een brand in de kachel veroorzaakt door de rookgassen, deze moeten worden afgevoerd door een veilige, voldoende gedimensioneerde schoorsteen. Deze open haard kan aanwezig zijn in het huis of worden gemaakt door middel van een dubbelwandige stalen buis aan de buitenmuur. De verbinding tussen de kachel en de schoorsteen wordt gemaakt door een kerngat en de kachelpijp. Omdat de kachelpijp en de open haard ook warm worden, zijn ook hier veiligheidsafstanden van minimaal 10 cm tot brandbare objecten zoals gordijnen vereist.

Dimensionering en positie van de schoorsteen

Om ervoor te zorgen dat de schoorsteen voldoende ruimte heeft voor de verbrandingsgassen, moet deze ten minste dezelfde diameter hebben als de kachelpijp. Een schoorsteen kan op maximaal drie kachels worden aangesloten, waardoor het verstandig is om kachels op elkaar te plaatsen. Omdat fijnstof ook door de schoorsteen wordt weggeblazen en geurhinder voor uw buren moet worden voorkomen, moet de schoorsteen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een schoorsteen moet alle ramen en deuren van de naburige huizen met ten minste één meter overschrijden, zolang deze huisopeningen niet ten minste 15 meter van de schoorsteen verwijderd zijn.

Om luchtturbulentie te voorkomen die het rookgas niet voldoende verdeelt, moet een schoorsteen voor een houtstooksysteem ook de daknok met minstens 40 cm overschrijden. Als alternatief moet er voor daktypen met een hellingshoek van minder dan 20 graden een afstand van één meter zijn tussen de schoorsteenopening en het dak en moet de horizontale afstand 2,3 meter zijn bij een hogere hellingshoek. Zelfs bestaande haarden moeten aan deze bepalingen voldoen als u er een kachel op wilt aansluiten. Als de haard te laag is, kan een haardenbouwer deze verhogen tot de wettelijke vereisten.

Installatie en acceptatie van kachels door de schoorsteenveger

De installatie van de kachel moet zeker door een professional worden gedaan en niet alleen. Anders is het risico te groot dat onjuiste installatie een risico op brand of verstikking voor u en alle huisgenoten met zich meebrengt. Ook koudebruggen tijdens kernboringen en problemen met acceptatie door de schoorsteenveger kunnen worden vermeden. Over het algemeen heeft u geen bouwvergunning nodig voor kachels of voor roestvrijstalen schoorstenen die op de buitenmuur zijn gemonteerd. Hier moet u echter advies inwinnen over de bepalingen van uw gemeente, omdat sommige gemeenten afwijkende eisen stellen in hun ontwikkelingsplannen. Ook voor rijksmonumenten heb je een bijbehorende vergunning nodig. Bij deze gelegenheid moet u zich ook informeren over andere lokale voorschriften, zoals een verbod op verbranding. Sommige gemeenschappen verbieden het verbranden van bepaalde brandstoffen om luchtvervuiling te verminderen en mensen aan te moedigen bepaalde brandstoffen te gebruiken. Hier moet je ervoor zorgen dat je kachel geschikt is voor toegestane brandstoffen.

Als alle voorschriften in acht zijn genomen, wordt de aanvaarding uitgevoerd door de schoorsteenveger. Deze controleert de lokale omstandigheden, de schoorsteen en het rookkanaal, de juiste verbranding en alle andere details. Als u in een vroeg stadium advies inwint en de installatie door een professional laat uitvoeren, zouden hier geen problemen moeten zijn. De acceptatie gaat gepaard met kosten van ongeveer 100 euro. De werking van een kachel zonder acceptatiecertificaat brengt daarentegen zware boetes met zich mee van minstens 5000 euro.

Voer de initiële inbedrijfstelling correct uit

Wanneer de acceptatie is voltooid, kunt u de kachel in werking stellen en uitkijken naar goedkope en milieuvriendelijke warmte. Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe kachel een lange levensduur heeft, moet u op een paar dingen letten. Nieuwe haarden moeten worden “ingebrand”. Hiervoor wordt de oven slechts matig verwarmd en vervolgens binnen drie uur afgekoeld. Dit proces wordt ongeveer vijf keer herhaald, waardoor de temperatuur elke keer toeneemt. Dit dient om de verf van de oven volledig uit te harden. Je mag de ovendeur tijdens het bakken niet helemaal sluiten en moet deze daarom altijd in de gaten houden tijdens de bakfase. De luchttoevoer moet volledig worden geopend. Burn-in zorgt voor een onaangename geur doordat de verf hard wordt. Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte en doe de inbranding het beste in de zomer. Kraken en kraken van het ovenmateriaal is normaal tijdens deze fase.

Lees meer

Deel artikel: