Wanneer zijn nevenactiviteiten toegestaan?

Rode balpen staat op een arbeidsovereenkomstFoto door Stockfotos-MG – stock.adobe.com

Ook bij fulltime medewerkers kan het voorkomen dat ze een parttime baan willen doen. Maar wat is toegestaan en welke mogelijkheden heb je als werkgever? Hier vindt u meer informatie over de wettelijke vereisten voor secundaire tewerkstelling.

Achtergrondinformatie over nevenactiviteiten

Er is veel te doen in ambachtelijke bedrijven – maar veel werknemers willen nog steeds wat extra geld verdienen. In sommige gevallen kunnen er echter problemen zijn, vooral als de deeltijdbaan een negatieve invloed heeft op het werk in de hoofdbaan. Daarom zijn er bepaalde regels in het arbeidsrecht die bepalen welke nevenactiviteiten zijn toegestaan en waar de grenzen liggen.Typische nevenactiviteiten zijn:

 • Vrijwilligerswerk (ook in het gilde)
 • Activiteiten in de sportclub
 • betaalde mini-jobs
 • zelfstandig ondernemerschap.

Als een medewerker je vraagt om een parttime baan toe te staan, wil je daar eerst meer over weten. Dit is ook belangrijk, omdat dit de enige manier is om te beoordelen of de werknemer het mag overnemen.

De beoordeling van de deeltijdse baan

Allereerst is er de kwestie van de definitie van nevenactiviteit. Wat is een parttime baan precies? Volgens de wet is er sprake van een deeltijdbaan als de werknemer buiten zijn hoofdberoep een andere activiteit uitoefent. Of hij er geld voor krijgt of niet, maakt niet uit. Het kan dus een tweede baan zijn of een vrijwilligersbaan. De zogenaamde buurthulp – ondersteuning bij het tuinieren of het monteren van meubels – behoort niet tot de nevenactiviteiten, maar wordt beschouwd als een vrijetijdsbesteding.

De volgende basisuitleg helpt u bij het beoordelen van de gevraagde bijbaantjes:

 • Een werknemer mag naast de hoofdactiviteit een nevenactiviteit verrichten. Voorwaarde is wel dat hij zijn hoofdwerkgever informeert over deze deeltijdse baan en goedkeuring krijgt als de arbeidsovereenkomst een overeenkomstig beding bevat.
 • Voor deeltijdbanen gelden strikte limieten. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een werktijd van 48 uur per week of tien uur per dag niet overschrijden.
 • De inkomsten uit een extra minibaantje (tot 520 euro per maand) of nevenactiviteiten tot 3.000 euro per jaar zijn niet belastingplichtig. Er zijn hier ook geen sociale bijdragen.

Basisverordeningen voor deeltijdse jobs

Als werkgever moet u vertrouwd raken met de belangrijkste voorschriften. In het algemeen geldt dat als de arbeidsovereenkomst geen specifieke bepalingen bevat over deeltijdse banen, de werknemer te allen tijde een nevenactiviteit kan uitoefenen. Dit houdt verband met de vrijheid van beroep (grondwet artikel 12). Er zijn echter bepaalde uitzonderingen en vereisten. Als baas hoef je niet toe te geven aan alle wensen van je medewerkers. De volgende richtlijnen laten u en uw medewerkers de grenzen zien.

 • Een bijbaan in het weekend is toegestaan met een 5-daagse werkweek als de maximale wekelijkse werktijd niet wordt overschreden.
 • In het geval van ziekteverlof kan de deeltijdse baan worden voortgezet als deze activiteit geen negatieve invloed heeft op het herstel of zelfs de genezing bevordert.
 • De werknemers werken mogelijk niet in het concurrerende bedrijf, maar kunnen in andere beroepen werken.

Tegelijkertijd laat een blik op de toegestane nevenactiviteiten zien wat niet is toegestaan:

 • Als de deeltijdbaan ertoe leidt dat werknemers meer dan tien uur per dag of 48 uur per week werken, is dit in strijd met de Arbeidstijdenwet. Daarnaast is er een voorgeschreven rustperiode van elf uur. Als de maximale werktijd wordt overschreden of de rusttijd niet wordt overschreden, is de deeltijdse baan niet toegestaan.
 • Als een werknemer met ziekteverlof zijn bijbaan blijft doen en de genezing daardoor vertraging oploopt, kun je dat als baas aanpakken en de nevenactiviteit verbieden.
 • Als je voor jezelf werkt, kun je niet tegelijkertijd voor een concurrerend bedrijf werken. Dit concurrentiebeding geldt ook voor werknemers die zelfstandige willen worden in dezelfde ambachtelijke sector.

Bijbaantjes op vakantie

De vakantie dient het doel van recreatie en wordt gereguleerd door de federale vakantiewet (§ 8 BurlG). Gedurende deze periode mogen werknemers geen activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met het doel van de vakantie. Dit verbiedt een bijbaan op vakantie.

Belangrijk infos en bijzonderheden over de nevenactiviteit

Mag je als werkgever vragen naar de precieze aard van de nevenactiviteit? – Je moet bepaalde details weten, anders kun je niet zien of de parttime baan is toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om werktijden of een mogelijke overtreding van het mededingingsrecht. Aan de hand van de randvoorwaarden kun je zien of je de deeltijdbaan kunt goedkeuren.

Zodra je de parttime baan hebt goedgekeurd, kan dit afhankelijk van de overeenkomst worden gewijzigd. Een herroepbare goedkeuring van de nevenactiviteit is alleen mogelijk als u als werkgever bepaalde rechten kenbaar maakt of als er sprake is van een bepaalde overtreding die u recht geeft op herroeping. Anders is een wijziging van beëindiging mogelijk.

Heeft de deeltijdse baan een negatief effect op de prestaties van de werknemer? Een gedetailleerde personeelsbeoordeling kan helpen. Als de situatie niet verbetert, kan een waarschuwing nodig zijn. Dit maakt hem ervan bewust dat zijn belangrijkste arbeidsrelatie in uw bedrijf in gevaar is.

Sommige werknemers verbergen hun bijbaan omdat ze bang zijn dat de baas er iets tegen heeft. In dit geval zijn arbeidsrechtelijke sancties zoals een waarschuwing gerechtvaardigd. Bij een ernstige schending van het concurrentiebeding heeft u zelfs het recht om de arbeidsrelatie te beëindigen. Vaak is het echter de moeite waard om naar het individuele geval te kijken en het persoonlijke gesprek te zoeken.

Deel artikel: