Werkgeversvereniging: Wat ondernemers moeten wetenLaatst bijgewerkt op September 24, 2021 door A. Mroos

De werkgeversorganisaties voor aansprakelijkheidsverzekeringen spelen een zeer belangrijke rol in het Duitse socialezekerheidsstelsel. Maar waar is een beroepsvereniging precies goed voor? Alle verdere details worden hier uitgelegd.

Wat is een beroepsvereniging?

Als wettelijke ongevallenverzekeringsinstellingen zijn werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen verantwoordelijk voor de gezondheidsaspecten van bedrijven en hun werknemers. Er zijn in totaal negen werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen. Deze worden georganiseerd onder de overkoepelende vereniging van de Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV). Hun verantwoordelijkheden zijn uitgesplitst naar sector. Naast de commerciële werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen, zoals de BG Bauwirtschaft, zijn er ook andere, zoals de agrarische werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen. Het takenpakket van de verschillende werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen is vergelijkbaar, daarom zullen we ons in het volgende richten op de commerciële werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen.Deze commerciële werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen bestaan in Duitsland:

 • Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
 • Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
 • Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)
 • Duitse instelling voor sociale ongevallenverzekering voor de grondstoffen- en chemische industrie (BG RCI)
 • Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienprodukte (BG ETEM)
 • Werkgeversvereniging voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen voor de bouwsector (BG BAU)
 • Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)
 • Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)
 • Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

Welke diensten levert een werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsvereniging?

De centrale taken zijn preventie, rehabilitatie en compensatie. In de regel genieten alle werknemers van een bedrijf een verzekeringsdekking – inclusief stagiairs en marginaal werkende personen.

Preventie

Preventie heeft tot doel ongevallen op het werk en op weg van en naar het werk, beroepsziekten en werkgerelateerde gezondheidsrisico’s in de ambachtelijke sector te voorkomen. Daarnaast probeert men effectieve eerste hulp te verlenen. Daartoe ondersteunen de werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen bedrijven en werknemers met verschillende middelen. Preventiemiddelen zijn bijvoorbeeld:

 • Veiligheidsbewuste gedragstraining
 • Onderzoek naar ongevallen
 • Inspectie en advies aan ondernemingen met betrekking tot ongevallenpreventie
 • Opleiding en training (bijv. een EHBO-cursus)

Rehabilitatie

In het kader van de revalidatie zorgen de werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen ervoor dat de gezondheid van de verzekerden zo volledig mogelijk wordt hersteld na bijvoorbeeld een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten revalidatie: medische, beroeps- en sociale rehabilitatie. Voorbeelden van rehabilitatiemiddelen zijn:

 • Gezondheidszorg
 • Reïntegratiemaatregelen in het beroepsleven
 • Dienstverlening ten behoeve van maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld: woonbijstand en hulp bij de organisatie van sport en vrije tijd)

Compensatie

Na een arbeidsongeval of op weg van en naar het werk ondersteunen werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen verzekerden bijvoorbeeld financieel met compensatiebetalingen. Compensatiebetalingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Letselschade
 • Verzorgingstoeslag
 • Overbruggingstoelage
 • Nabestaanden- en wezenpensioen
 • Uitkering bij overlijden

Is inschrijving bij een beroepsvereniging verplicht?

In principe moet elke nieuw opgerichte onderneming ingeschreven staan bij een beroepsvereniging. De bevoegde instantie moet binnen een week na haar oprichting zijn aangemeld. Deze meldingsplicht is geregeld in § 192 van het Sociaal Wetboek VII (SBG VII). Als het bedrijf niet of te laat wordt aangemeld, zullen extra bijdragen en / of boetes het gevolg zijn.

Sommige groepen personen zijn vrijgesteld van een verplichte verzekering bij een beroepsvereniging. Het gaat onder meer om zelfstandige artsen, apothekers en ambtenaren. In § 4 SGB VII is er een overzicht van alle groepen personen die vrijgesteld zijn.

Overigens: Ondernemers kunnen op verzoek van veel werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen worden vrijgesteld van de verplichting om voor hun eigen persoon premies te betalen. De werknemers blijven echter verzekerd via de werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen.

Waar muss meld je je aan voor het lidmaatschap?

Bedrijven moeten zich inschrijven bij de werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsvereniging onder wiens jurisdictie hun hoofdsector valt. Om je in te schrijven, moet je een formulier invullen. Bij veel werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen is registratie ook online mogelijk.

Het is belangrijk om te weten dat slechts één werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsvereniging verantwoordelijk is voor bedrijven tegelijk – zelfs als u zaken doet op verschillende gebieden. Als het onduidelijk is waar u zich moet registreren, kunt u ondersteuning aanvragen bij de Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV).

Welke kosten moet ik verwachten?

De werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen bepalen de kosten van premies op basis van verschillende factoren. Deze zijn in principe gebaseerd op de hoogte van de aan de verzekerde betaalde brutosalarissen, de risicoklasse en het premiepercentage.

 • De gevarenklasse: Afhankelijk van het type industrie zijn er verschillende gevarenklassen. De gevarenklassen worden ingedeeld op basis van het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen in de sector. De kosten voor de werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor rekening van de werkgever.
 • Het premiepercentage: Dit weerspiegelt de verhouding tussen de kosten van de respectieve werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsvereniging en de beloningsbedragen. Het contributiepercentage wordt jaarlijks herberekend.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de schade kunnen er verlagingen van de bijdragen plaatsvinden. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er premietoeslagen worden geheven. Deze zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren om de arbeidsveiligheid in hun bedrijf op de lange termijn te verbeteren.

Het bedrag van de bijdragen wordt berekend aan het einde van het boekjaar. Dit betekent dat bedrijven de kosten van het voorgaande kalenderjaar moeten dragen.

Is vrijwillig lidmaatschap van een beroepsvereniging de moeite waard?

Het lidmaatschap van een beroepsvereniging biedt de wettelijk verzekerde veel verzekeringsvoordelen, maar ook vrijwillig lidmaatschap kan de moeite waard zijn. Want vaak zijn de maatregelen voor revalidatie uitgebreider dan bij een zorgverzekeraar. Als u geïnteresseerd bent in vrijwillig lidmaatschap en meer informatie nodig heeft, kunt u advies inwinnen bij uw lokale vereniging voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering of de Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV).

Benieuwd naar meer informatie?

Ben je een vakman of wil je graag een ambachtelijk bedrijf starten? Kijk dan eens naar Fit fürs Handwerk, ons nieuwe aanbod voor oprichters in de ambachtelijke sector en degenen die er een willen worden.

Naar het kompas van de oprichter

Deel artikel: