Bescherming van vakmensen opbouwen: hoe waardevol is de beveiliging?Als bouwer betaal je altijd vooruit en draag je dus een financieel risico met je mee. De bouwgarantie is bedoeld om de vergoedingsclaims van bouwers veilig te stellen. We leggen u precies uit welke beveiliging het is en onthullen wanneer en met wie u het kunt gebruiken.

Wat is precies de bescherming van de bouwer?

Bouwers zijn altijd verplicht om vooraf in de werkovereenkomst te presteren. Dit betekent dat zij hun diensten volledig en zonder gebreken moeten leveren voordat zij hun loon ontvangen. Dit brengt voor hen een financieel risico met zich mee, zeker als de klant bijvoorbeeld ineens betalingsproblemen heeft. Om bouwers hierin te kunnen beschermen, is er de zogenaamde bouwersbeveiliging. Dit is geregeld in § 650f BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Dit is een afdekking van betalingsverplichtingen en de aanspraak op vergoeding die voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst en diensten.

Wie heeft recht op de zekerheid en wanneer kan deze worden aangevraagd?

Volgens § 650f BGB kunnen ondernemers die voor een klant werken op basis van een contract voor werk en diensten de zekerheid van een bouwer eisen. Dit is mogelijk vanaf het sluiten van het bouwcontract tot zelfs na de voltooiing van het werk. Dit betekent dat de zekerheidsclaim ook zonder voorafgaande werkzaamheden en ook tijdens de bouwfase bestaat. Zelfs na voltooiing van het werk kan de beveiliging van een bouwer vereist zijn. Men kan dan echter alleen een zekerheid eisen over de openstaande bedragen. Naast bouwers hebben bijvoorbeeld ook architecten of ingenieurs het recht om te claimen als zij ook voor de klant werken op grond van een arbeidsovereenkomst en diensten.Overigens is er een uitzondering op het recht op bescherming van een bouwer als de opdrachtgever een publiekrechtelijke rechtspersoon is. Dit zijn bijvoorbeeld kerken, gemeenten en districten. Een zekerheid kan ook niet van consumenten worden geëist als het contract een consumentenconstructiecontract is volgens § 650i BGB of een ontwikkelaarscontract volgens § 650u BGB.

Hoe ziet beveiliging eruit en hoe hoog kan deze zijn?

De vorm waarin de veiligheid kan worden gegarandeerd, is geregeld in § 232 Abs. 1 BGB. In de regel zijn dit garanties die voldoen aan de vereisten van § 650f Abs. 2 BGB of de (geld)storting op een depositorekening bij de bevoegde lokale rechtbank. De cliënt mag zelf bepalen in welke vorm hij de zekerheid wil stellen.

Als opdrachtnemer kunt u zekerheid eisen ter hoogte van de contractueel overeengekomen totale vergoeding. Daarnaast is er een forfaitair bedrag voor nevenvorderingen ten belope van tien procent van de te borgen vergoedingsvordering.

Voor beveiliging: een deadline instellen voor de klant

Als u van uw klant eist dat hij de bouwer beveiligt, moet u hem een redelijke termijn geven. Een redelijke termijn voor indiening zou in dit geval zeven tot tien werkdagen bedragen. Ook als uw cliënt deze periode te kort vindt, moet hij u binnen deze tijd zekerheid kunnen bieden. In de memorie van toelichting heeft de wetgever duidelijk gesteld dat aanbestedende diensten hierop voorbereid moeten zijn.

Als de deadline niet wordt gehaald: dat kan!

Als het gebeurt dat de klant de beveiliging van de bouwer niet op tijd of helemaal niet kan indienen, zijn er verschillende manieren om ertegen op te treden:

  1. Weigering van uitvoering: U hebt het recht om de uitvoering te weigeren. Als u de beveiliging van de bouwer niet op tijd krijgt, kunt u uw werk onmiddellijk stopzetten. Zo kunt u het mogelijke verlies binnen de perken houden.
  2. Aanklagen voor veiligheid: De beveiliging kan worden aangeklaagd. Het resulterende proces kan echter langdurig zijn, daarom is het in de praktijk vrij zeldzaam.
  3. Bemerken: U kunt het bouwcontract opzeggen. Ook na de beëindiging heb je recht op een verzekering van de bouwer. Na beëindiging heeft u recht op de pro rata vergoeding voor reeds vrij van gebreken geleverde diensten en onkosten. Daarnaast kun je ook een vergoeding eisen voor het verlies van vertrouwen. Dit kan schade zijn die wordt veroorzaakt door winstderving, bijvoorbeeld omdat een andere bestelling voor deze bestelling is afgewezen. Het bedrag van de schadevergoeding bedraagt vijf procent van de onbetaaldeVoordelen. Als u een hoger winstverlies als schade kunt aantonen, kunt u een hogere schade verwachten.

Leveringskosten voor aannemers: de crux van de zekerheid van de bouwvakman

De beveiliging van de bouwer heeft niet alleen voordelen voor de aannemer. Als u om zo’n back-up vraagt, moet u de implementatiekosten betalen. Volgens de wet kunnen deze oplopen tot twee procent van de door u verlangde zekerheid per jaar.

Conclusie: Een back-up die de moeite waard is voor bouwers

Hoewel het veiligstellen van de vergoedingsclaims gepaard gaat met verbinteniskosten, kan het voor u de moeite waard zijn. Want het grote financiële risico dat ontstaat door de verplichting om vooraf te presteren kan worden geminimaliseerd. Daarnaast helpt het stellen van een deadline om ervoor te zorgen dat de veiligheid echt gegarandeerd is. Als de klant dat niet doet, heb je genoeg opties om er actie tegen te ondernemen.

Deel artikel: