Bevordering van de veiligheid op het werk en voorkoming van ongevallen

Bouwvakker houdt een veiligheidshelm vast en draagt een veiligheidshesje op een bouwplaats. De zon schijnt op de achtergrond.Beeld: Suriyo – stock.adobe.com

“Veiligheid voorop.” Een leidend principe dat natuurlijk ook in het dagelijks beroepsleven zou moeten gelden. Trainingsmaatregelen en geschikte veiligheidsuitrusting voor gebruik kunnen echter snel geld kosten. Het is mogelijk om te profiteren van subsidies van de “Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft”, of kortweg “BG Bau”. In deze tekst leggen we precies uit welke mogelijkheden er zijn om veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen.

Arbeidsveiligheid: Werkgevers kunnen aanspraak maken op financiële steun van “BG Bau”

Werkgevers die de bescherming van hun werknemers willen optimaliseren, maar natuurlijk de kosten in de gaten willen houden, moeten de huidige arbopremiecatalogus van “BG Bau” bekijken voor een geplande aankoop of bijscholing. In het voorwoord van de editie van 2021 staat dat “de vermindering van gevaren op bouwplaatsen, veiligheidstechnieken voor handmatige machines, extra uitrusting voor bouwmachines en bouwplaatstrucks, maatregelen om fysieke stress te verminderen en maatregelen om de arbeidsveiligheid en de kwalificatie van werknemers te organiseren” onder de arbopremies vallen. Zoals u kunt zien, zijn er subsidies beschikbaar voor een groot aantal aankopen, waarvan sommige kostenintensief zijn. Maar welk bedrag krijg je in welk geval gesubsidieerd?Contributieve financiering: Wat is het?

Allereerst moet gezegd worden: Voor een beter overzicht moet een onderscheid worden gemaakt tussen premiegerelateerde en niet-premiegebonden financiering. Laten we beginnen met het eerste: dit omvat die commerciële bedrijven die lid zijn van “BG Bau” en een bijdrage van ten minste 100 euro betalen. Daarnaast moet er een werknemer of een werknemer zijn. Uit een tabel in de catalogus kunnen bedrijven op basis van hun bijdragebedrag zien onder welke van de steunniveaus A tot en met E zij vallen. Natuurlijk, hoe hoger de bijdrage, hoe hoger het financieringsbedrag. Om kleinere bedrijven dienovereenkomstig te ondersteunen, is er echter de mogelijkheid om “het financieringsbedrag te sparen voor een arbopremie over meerdere jaren”. Wie niemand in dienst heeft, maar wel een vrijwillige verzekering kan tonen bij de Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kan met maximaal 250 euro per jaar worden gefinancierd.

Financieringsniveaus Financieringsbedragen Berekening
Niveau A (bijdragen van 100 tot 250 euro) 100 €
Niveau B (bijdragen van 251 tot 25.000 euro) 100 – 2.500 € 10% van de heffingsbijdrage
Niveau C (bijdragen van 25.001 tot 50.000 euro) 2.500 – 3.750 € 7,5% van de heffingsbijdrage
Niveau D (bijdragen van 50.001 tot 100.000 euro) 3.750 – 5.000 € 5% van de heffingsbijdrage
Niveau E (bijdragen vanaf 100.001 euro) 5.000 – 20.000 € 2 % van de bijdrage van de heffing
Premiebedragen per kalenderjaar

Premievrije financiering: premie voor valpreventie

Naast premiegebonden financiering kan ook niet-premiegebonden financiering worden geclaimd, waarbij de nadruk ligt op het onderwerp valpreventie. Denk hierbij aan onder meer de aanschaf van een steigertrap, traplopen voor werkplatforms of de aanschaf van een micro-hoogwerker. In tegenstelling tot de premiegebonden financiering is het bedrag dat hier wordt gesubsidieerd afhankelijk van vervulde voorwaarden, zoals een evenwichtige bijdragerekening of het “advies over valpreventie door toezichthouder, preventieadviseur (of diensten) van BG Bau”. Er kan maximaal 10.000 euro aan financiering voor je bedrijf uitspringen.

Financieringsniveau Maximaal financieringsbedrag Voorwaarden om in aanmerking te komen
1 3.000 € Ten minste één werknemer
Evenwichtige bijdragerekening
Risicobeoordeling in geval van valgevaar
Advies over valpreventie door BG BAU
Ondertekening van de bedrijfsverklaring
2 € 5.000 Eerdere voorwaarden
+ Deelname aan BAU AUF BAU of AMS BAU
3 € 10.000 Eerdere voorwaarden
+ Deelname van een manager aan een seminarie over valpreventie
Niet op premie- of bijdragebetaling berustende financieringsbedragen per kalenderjaar

Als niveau 3 wordt gebruikt, vervalt het recht op financiering in het volgende jaar. Voor bedrijven> 20 medewerkers maximaal 10% van de BG-bijdrage en tot een maximum van 10.000 euro

Hiermee moet rekening worden gehouden bij het aanvragen van een subsidie voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Als u nu hebt besloten om nog meer te investeren in de gezondheid of arbeidsveiligheid van uw werknemers en te profiteren van een bijbehorend ondersteuningsprogramma, is het toch belangrijk om een paar belangrijke punten te overwegen, zodat een soepel aanvraag- en gebruiksproces kan worden gegarandeerd:

  • Niet alleen moet aan de voorwaarden, die van tafel gehaald kunnen worden, worden voldaan. Voorwaarde moet ook zijn dat de implementatie (bv. rugtraining om de klassieke beroepsziekte tegen te gaan) of de aanschaf (bijvoorbeeld een luchtreiniger) in het jaar van de aanvraag valt. De factuurdatum is hierbij bepalend.
  • Niet alleen permanente bedrijfsaankopen, maar ook een subsidie voor het leasen van apparatuur valt onder de bevoegdheid van “BG Bau”.
  • Als een apparaat voor het werk wordt gekocht en binnen het eerste jaar wordt verkocht, moet het bedrijf de ontvangen subsidie terugbetalen.
  • Een belangrijke, zij het voor de hand liggende opmerking: natuurlijk worden alleen die maatregelen gefinancierd die nog niet zijn gesubsidieerd voor het betreffende bedrijf.

Meer informatie over de aanvraag, de mogelijke financieringsbedragen en wat onder een subsidie valt, vindt u in detail in de actuele catalogus van de “Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft” vanaf 2021. Dit alles toont aan dat de eigen gezondheidsbescherming op het werk en die van werknemers niet alleen een belangrijke kwestie en een waardevolle investering is: het wordt zelfs voor grote delen financieel ondersteund.

Deel artikel: