BIM: Wat is het en wat heeft het voor nut in ambachten?Als je te maken hebt met digitalisering in de bouwsector, kom je vroeg of laat BIM tegen. Maar wat zit er achter deze term en hoe kan BIM vakmensen helpen in hun dagelijkse werk? We vertellen je alles wat je erover moet weten.

Beeld: HENADZ / stock.adobe.com

Wat is BIM?

BIM staat voor Building Information Modeling, wat Duitse building information modeling is. Dit is een methode voor planning, uitvoering en beheer van gebouwen. Met deze methode worden alle relevante gegevens van een gepland gebouw digitaal vastgelegd met behulp van software en weergegeven in een 3D-model. Het bijzondere hieraan is dat alle betrokkenen bij een gebouw met het BIM-model kunnen werken en dus met elkaar verbonden zijn. Naast bouwers, architecten en andere belanghebbenden hebben ook vakmensen toegang tot hetzelfde gebouwmodel om alle gegevens te bekijken en indien nodig uit te breiden met verdere informatie.Wat hebben vakmensen nodig om BIM te kunnen gebruiken?

Om met BIM aan de slag te gaan, hebben ambachtslieden in principe alleen een computer met internettoegang nodig. Bovendien is een viewerprogramma vereist om toegang te krijgen tot het 3D-model. Deze zijn meestal gratis, maar in bepaalde gevallen kunnen er toch kosten ontstaan. Als ambachtslieden aan het 3D-model moeten werken, moeten mogelijk plug-ins of add-ons worden geïnstalleerd. Of en welke extra programma’s nodig zijn, hangt echter af van de softwareoplossing die wordt gebruikt om het 3D-model te maken.

Groot, klein, open en gesloten: de BIM-varianten in één oogopslag

Wie zich bezighoudt met Building Information Modeling wordt vaak geconfronteerd met de termen groot, klein, open en gesloten. Deze beschrijven in feite hoe BIM wordt gebruikt in een project. Hieronder geven we je een overzicht van de vier varianten.

Grote BIM:

Big BIM verwijst naar de interdisciplinaire toepassing van de BIM-methode. Dit betekent dat alle projectdeelnemers van begin tot eind samenwerken met de BIM-methode.

Kleine BIM:

Little BIM verwijst naar het beperkte gebruik van de BIM-methode. Dit is wanneer Building Information Modeling slechts door één projectdeelnemer wordt gebruikt, zoals het bouwbedrijf.

Bim openen:

Met Open-BIM kunnen alle projectdeelnemers kiezen welke BIM-softwareoplossing ze willen gebruiken. Er vindt een open uitwisseling van gegevens plaats tussen alle betrokken partijen.

Gesloten BIM:

Closed-BIM is wanneer alle projectdeelnemers met een bepaalde software moeten werken.

Voordelen van BIM voor vakmensen

Building Information Modeling brengt een aantal voordelen met zich mee voor alle betrokken partijen. Ambachtslieden kunnen het BIM-model gebruiken tijdens de bouwplanning en constructie om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over aankomende werkzaamheden, die soms ontbreekt in de servicebeschrijving of in analoge plannen. Bij raaminstallatie kan dit bijvoorbeeld data zijn over de specifieke installatiesituatie op de bouwplaats. Trouwens, er kunnen ook voordelen zijn voor ambachtslieden na voltooiing. Omdat het BIM-model de inspanning die gepaard gaat met reparaties kan verminderen. Dit betekent dat vakmensen niet meer ter plaatse hoeven te zijn om bij een reparatiezaak naar het probleem te kijken. In het geval van een gebroken raam kunt u bijvoorbeeld in plaats daarvan op zoek gaan naar de apparatuur in het opgeslagen BIM-model en dienovereenkomstig een reserveonderdeel bestellen.

Wat zijn de huidige problemen met de toepassing van Building Information Modeling?

Building Information Modeling wordt voornamelijk gebruikt in de bouwplanning en constructie. Het probleem is echter dat veel ambachtelijke bedrijven nog niet voldoende met BIM hebben kunnen omgaan. Naast de beloningsregeling, die nog niet voldoende is verduidelijkt, speelt ook de onvoldoende betrokkenheid van ambachtslieden bij bouwprojecten een belangrijke rol. In sommige gevallen ontvangen vakmensen bijvoorbeeld geen 3D-gegevens van klanten en planners. Dit zorgt ervoor dat ze vaak achterblijven als het gaat om BIM. Een andere reden is dat veel opdrachtgevers de mogelijke meerwaarde van Building Information Modeling nog niet inzien en er geen gebruik van maken.

Deel artikel: