Biociden in gevels – schadelijk voor het milieu?

Schilder schildert een gevel met een verfroller lichtgrijsGevelverven en gevelpleisters bevatten vaak biociden. De belangrijkste taak van deze biociden is om de vorming van lelijke verkleuringen door micro-organismen zoals algen en schimmels te doden. De biociden zijn echter giftige stoffen die door de regen kunnen worden weggespoeld en zo het milieu vervuilen en in gevaar brengen.

Beeld: andrey gonchar / stock.adobe.com

Tevreden  1. Waarom zitten biociden in verven en pleisters?
  2. Waarom zijn sommige biociden verboden in de landbouw, maar toegestaan in de bouw?
  3. Hoe wordt risico’s onderzocht?
  4. Alternatieven

Waarom zitten biociden in verven en pleisters?

Kortom, micro-organismen in een breed scala aan vormen en kleuren vestigen zich op elke huismuur waar condensatie ontstaat. Dit zijn bijvoorbeeld groene algen, zwarte schimmels, mossen, korstmossen of andere schimmels. Deze begroeiing is volstrekt irrelevant voor de eigenlijke functie van de gevel. Maar voor veel huiseigenaren vertegenwoordigen deze verkleuringen een duidelijk visueel defect – zelfs als dit vanuit juridisch oogpunt geen defect is. Om te voorkomen dat dit optische defect in de eerste plaats ontstaat, nemen veel huiseigenaren hun toevlucht tot gevelverven of gevelpleisters die worden gemengd met biociden. Biociden zijn over het algemeen micro-organismen en chemicaliën die in een breed scala aan gebieden worden gebruikt voor ongediertebestrijding. Dit is ook het geval in het kader van gevelverven en gevelpleisters. Hier wordt de gevel bewaard door een film door toevoeging van biociden. Deze filmconservering is dan bedoeld om de gevel te beschermen tegen aantasting met micro-organismen en de daaruit voortvloeiende verkleuring. Dankzij de hoge levensduur van de biociden kan de gevel van het huis ook over een langere periode van meerdere jaren goed beschermd worden met behulp van deze filmconservering.

Het biocide is echter alleen effectief tegen ongewenste groei als het niet alleen duurzaam is, maar ook wateroplosbaar. Het is echter juist deze in water oplosbare eigenschap die ernstige gevolgen heeft. Door constante omgevingsinvloeden zoals regen, sneeuw of zonnestraling en seizoensgebonden temperatuurschommelingen verweren de gevelverf of gevelpleister na verloop van tijd. Bijgevolg worden de biociden geleidelijk uit de gevel gewassen vanwege hun wateroplosbaarheid en extra gevelverwering. En het zijn juist deze uitgespoelde stoffen die vervolgens in het rioleringssysteem, de bodem en het water in de buurt van nederzettingen terechtkomen, waar ze ernstige gevolgen hebben voor de ecologie. Dit komt omdat de meeste biociden uiterst schadelijk zijn voor in het water levende organismen en vissen. Daarnaast verminderen de stoffen de voedselvoorziening van insecten door hun gebruik, waardoor ze indirect bijdragen aan de achteruitgang van insecten.

Naast gevelverven en gevelpleisters worden biociden nu ook gebruikt voor wortelbestendige dakbanen en in de landbouw. Biociden worden ook gebruikt in zogenaamde potconservering, die bedoeld is om cosmetische producten en bouwproducten in containers te bewaren. In sommige gevallen worden biociden ook gebruikt om gevels te reinigen om ze weer in nieuwe pracht te laten glanzen.

Waarom zijn sommige biociden verboden in de landbouw, maar toegestaan in de bouw?

Een studie door milieuchemici van de universiteiten van Lübeck, Freiburg en Lüneburg toonde aan dat de langlevende chemische verbindingen van biociden niet alleen in riolering en bodem, maar ook in grondwater kunnen worden gedetecteerd. Tijdens de onderzoeken werden bijna alle gangbare biociden die worden gebruikt voor gevelbescherming in het grondwater aangetroffen. Dit omvat ook residuen van diuron en terbutryne, die voorheen werden gebruikt als pesticiden in de landbouw, maar al meer dan 20 jaar in dit gebied verboden zijn.

Maar waarom worden deze stoffen nog steeds gebruikt in de bouwsector, terwijl ze al lang verboden zijn in de landbouw? Dit komt door de verschillende juridische situatie van de EU, die het gebruik van dergelijke stoffen beoordeelt en toestaat, afhankelijk van hun toepassingsgebied. Aangezien een dergelijke herziening en autorisatie een procedure is die meerdere jaren duurt, kunnen er verschillende voorschriften bestaan voor dezelfde stof op verschillende toepassingsgebieden. Sommige biociden zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor gebruik in deIk zou de commissaris willen vragen of hij op de hoogte is van het feit dat de Commissie nog geen voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van het milieu in de Gemeenschap heeft ingediend. Deze volledige herziening is echter nog steeds in behandeling in de bouwsector voor bouwmaterialen. Bijgevolg is het gebruik van biociden in de bouwsector nog niet volledig herzien, wat betekent dat biociden die al enkele jaren in de landbouw verboden zijn, hier nog steeds kunnen worden gebruikt.

Hoe wordt risico’s onderzocht?

Hoe groot het risico en gevaar is van biociden die door regen of sneeuw in het milieu terechtkomen, wordt in Beieren aan de Hogeschool Coburg onderzocht in twee onderzoeksprojecten. Beide onderzoeksprojecten, die worden gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Milieu in Beieren, hebben betrekking op bouwmaterialen die biociden bevatten en hun impact op het milieu. Onderdeel van deze onderzoeksprojecten is ook een veldexperimentele opstelling, waarbij de milieu-impact van biocidehoudende gevelverven en gevelpleisters in het afvloeiende water wordt onderzocht en geanalyseerd. Voor dit buitenonderzoek zijn op een parkeerplaats bij de universiteit een groot aantal kniehoge betonblokken opgesteld. Het verticale oppervlak van de betonblokken werd elk voorzien van diverse biocidehoudende pleisters en verven, die ook op het gebied van woningbouw en constructie worden gebruikt. Met behulp van deze experimentele opstelling moet een echte huisgevel met een moderne verf- of pleisterverf in miniatuur worden gesimuleerd. De miniatuurgevels blijven een jaar lang buiten op de parkeerplaats, waar ze worden blootgesteld aan alle weersomstandigheden. Het resulterende effluentwater wordt door de onderzoeksgroep opgevangen en in het laboratorium nader geanalyseerd.

Alternatieven

Als u uw gevel opnieuw wilt schilderen of een nieuwe pleister op uw huis wilt aanbrengen, vindt u een aantal verven en pleisters die een min of meer hoge bijmenging van biociden hebben. U hoeft echter niet noodzakelijkerwijs uw toevlucht te nemen tot verven en pleisters met biociden. Want er zijn veelzijdige alternatieven voor de biocidehoudende gevelverven en gevelpleisters, waarmee u niet alleen het milieu beschermt, maar ook uw gevel vrij houdt van lelijke schimmelvlekken en algenbedekking. Gebruik in plaats van biocidehoudende verven en pleisters bijvoorbeeld kalkpleisters of alkalische silicaatcoatings, die dankzij hun hoge pH-waarde ook de vorming van schimmels en algen op uw gevel verminderen of volledig voorkomen. Bovendien vereisen deze biocidevrije verven en pleisters geen potconservering en zijn ze daarom volledig vrij van de milieubelastende biociden. Daarnaast bieden veel fabrikanten hun klassieke gevelverven en gevelpleisters nadrukkelijk aan zonder toegevoegde biociden. In plaats daarvan wordt het gebruik van titaandioxide gebruikt. Dit speciale oxide wordt vervolgens gebruikt om de groei van schimmels en planten te voorkomen met behulp van het fotokatalytische effect. Schilders en verfhandelaren, die u bij Blauarbeit snel en gemakkelijk kunt vinden, kunnen beoordelen welke specifieke soort verf of gips voor u zinvol is.

Vind nu schilders!

Naast de verschillende biocidevrije verven en pleisters kunnen tijdens de bouwplanning ook enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen om de vorming van algen en schimmels op uw huisgevel later te voorkomen. Daarom, als u bezig bent met het plannen van uw nieuwe huis, kunt u een uitstekend dak in uw huis implementeren, dat de regen en dus het vocht weghoudt van de gevel. Als een gevel minder vochtig wordt, ontstaan er minder micro-organismen zoals algen en schimmels. Zelfs met de geïnstalleerde isolatie kan het fundamenteel de vraag zijn hoeveel ervan echt nodig is en wat kan worden bereikt door matige verwarming. Daarnaast is het de moeite waard om te overwegen of u voor uw gevelontwerp vanaf het begin vertrouwt op een donkerder gevelscherm, zodat de groei van algen, schimmels en mos niet of slechts nauwelijks zichtbaar is. Immers, de groei van de gevel met mos, korstmossen, algen of schimmels is in principe slechts een esthetisch en geen ernstig probleem.

Deel artikel: