Boorputten: kosten en wettelijke vereisten

Een springsteen in de tuin.Laatst bijgewerkt op 13 juli 2022 door A. Mroos

Om drinkwater en proceswater rechtstreeks uit de tuin te halen, kan het de moeite waard zijn om een put in uw eigen tuin te maken. Maar als je je eigen put wilt boren, moet je toegang krijgen tot het grondwater. Waarom is het de moeite waard om een waterput op uw eigen terrein te hebben? Hoeveel kosten het boren en bouwen van putten en wat moet juridisch worden overwogen? Dat vind je hier in dit artikel!

Tevreden 1. Voordelen van een eigen fontein in de tuin
 2. Kosten van een boorgat
 3. Kosten van een rammende put
 4. Kosten van een schachtput
 5. Is een vergunning nodig voor het boren van putten?
 6. Service- of drinkwaterputten?
 7. In één oogopslag: Juridische procedure voor putbouw
 8. Veelgestelde vragen over putbouw

Voordelen van een eigen fontein in de tuin

Om je eigen put in de tuin te creëren, is het natuurlijk noodzakelijk om geld te investeren. Naast de prijzen voor het boren of graven van de tuinput zijn er ook de exploitatiekosten, bijvoorbeeld voor onderhoud. Op de lange termijn kan de gebouwde put echter zelfs geld besparen en het biedt ook enkele voordelen.

Zo draag je met je eigen bron bij aan meer duurzaamheid. Als u het bronwater gebruikt om uw eigen tuin te irrigeren, kan het terugzakken in het grondwater en dus deel blijven uitmaken van de natuurlijke watercyclus in plaats van eruit te worden gehaald. Tegelijkertijd wordt er geen drinkwater verspild voor irrigatie.

Het kostenvoordeel in het bijzonder spreekt echter in het voordeel van een eigen waterput. In principe bespaar je geld door grondwater op te pompen in plaats van bijvoorbeeld zoet water te gebruiken voor water, omdat dit meestal duurder is. Vooral voor een zeer grote tuin, waar meer water – dan kan worden opgeslagen in een conventionele regen- of watertank – nodig is, is putbouw een goedkoper alternatief voor het bouwen van een stortbak. Want ook hier is een dure uitgraving van aarde nodig.

Kosten van een boorgat

In ons eerste voorbeeld kijken we naar de kosten van het meest voorkomende type put in tuinen, het boorgat. Hier is de inspanning relatief laag. Voor een put wordt bijvoorbeeld eenvoudig een gat onder de grondwaterstand geboord, wordt een putleiding door het gat geduwd en wordt een zuigpomp boven de buis geïnstalleerd. Hier worden vaak Schwengel-pompen gebruikt, maar u kunt ook elektrische pompen aansluiten. Een zuigpomp is geschikt voor een grondwaterstand tot 7 meter diepte. Als het waterniveau lager is, moet een diepe putpomp worden gebruikt.

Voor ons voorbeeld gaan we uit van een grondwaterstand van vijf meter. Je moet één tot twee meter dieper boren om zelfs in drogere tijden voldoende water te pompen. De exacte kosten van het boren van putten kunnen sterk variëren, omdat de hardheid van de grond ook verschilt afhankelijk van de tuin. Met minder dan tien meter putdiepte en gunstige bodemgesteldheid kun je maar 60 euro per meter diepte krijgen. In slechtere omstandigheden kost boren echter vaak vier keer zoveel.

Verzenden Kosten
Bronpijp, afdichtingen en filters 140 tot 210 €
Boorputten 500 tot 2000 €
Pomp 50 tot 330 €
Totale kosten 690 tot 2540 €
Kosten van een boorgat op zeven meter putdiepte
Een oude Schwengel pomp in de tuin

Kosten van een rammende put

Een rammende fontein is de gemakkelijkste manier om snel een put in de tuin te bouwen voor kleine hoeveelheden water. Het is gewoon een geslepen pijp die met een elektrische ram of een voorhamer de grond in wordt gedreven. Vervolgens wordt een paalput geboord tot aan de grondwaterstand. Een paalput is echter alleen geschikt voor dieptes tot zeven meter, omdat alleen zuigpompen kunnen worden gebruikt vanwege de buisdiameter.

Afhankelijk van de kwaliteit zijn de kosten van een paalput ongeveer 100 tot 200 euro. Hydraulische heimachines zijn te huur vanaf ongeveer 60 euro per dag.

Kosten van een schachtput

In een schachtput wordt geen klein gaatje geboord of een pijp in de grond geramd, maar wordt een grotere schacht gegraven. Aan de bovenkant heeft de fontein ringen – meestal gemaakt van beton – en meestal extra veiligheidsvoorzieningenom ongelukken te voorkomen. Een schachtput is vooral de moeite waard als het grondwater zich dicht bij het oppervlak bevindt (minder dan 10 meter) en het niet mogelijk is om lange pijpfiltersecties toe te staan. In tegenstelling tot de andere soorten putten, dient de schacht zelf als een extra waterreservoir. Het opgevangen water kan worden gebruikt en de schachtput vult zich dan geleidelijk weer.

Een schachtput is aanzienlijk duurder dan het boren of rammen van putten. Zoals bij alle soorten putten zijn de exacte kosten sterk afhankelijk van de bodem, de grondwaterdiepte en de diameter van de put. Alleen voor de bouw van de fontein moet je meer dan 5000 euro verwachten.

Vind ambachtslieden

Is een vergunning nodig voor het boren van putten?

Voordat u kunt beginnen met het bouwen van putten, moet u zich altijd informeren over de wettelijke bepalingen. Zoals de meeste bouwprojecten in Duitsland gelden er ook bepaalde eisen aan de aanleg van putten op eigen terrein. Hoewel de randvoorwaarden hiervoor gebaseerd zijn op de Water Resources Act, verschillen de bepalingen van staat tot staat. In principe moet je er echter vanuit gaan dat er minimaal een meldplicht is voor de putconstructie.

Het is daarom zinvol om u bij het verantwoordelijke stadsbestuur te informeren over de respectieve voorschriften voor de bouw van putten. Omdat het een ingreep in het grondwater is, heb je in de meeste gevallen een vergunning in de vorm van een bouwvergunning nodig om de put in je eigen tuin te creëren. Vaak zijn ook deskundigenadviezen nodig in verband met een vergunningplicht voor de putboring. Er wordt bijvoorbeeld getest of er verontreinigde locaties op het terrein zijn die het grondwater kunnen verontreinigen. Als u uw put zonder vergunning bouwt, kunnen er hoge boetes worden opgelegd, dus het is zinvol om u vooraf bij de stad te informeren over de geldende regelgeving. Rapportageverplichtingen hebben meestal betrekking op zowel de bouw van een nieuwe put als de restauratie van een oude put.

Service- of drinkwaterputten?

Ook bepalend voor de goedkeuring is de vraag waarvoor je het water uit de put wilt gebruiken. Als het water alleen gebruikt mag worden voor het besproeien van de tuin, hoeft er vaak niet verder aan de eisen te worden voldaan. Als de put echter als drinkwaterput moet worden gebruikt, gelden aanvullende speciale bepalingen en moet ook de gezondheidsdienst worden betrokken.

Nogmaals, de voorschriften variëren afhankelijk van de federale staat. Soms zijn gecertificeerde deskundigenadviezen en wateranalyses noodzakelijk. Het is ook mogelijk om de faciliteit vanaf de officiële kant te bezoeken. U heeft dus een gecertificeerd certificaat nodig voor de eerste putboring. In het geval van drink- en industriële waterputten zijn meestal ook rioolheffingen verschuldigd.

Daarnaast is een strikte afbakening van de watercircuits cruciaal voor een drinkwaterput. Het bronwater dat als drinkwater wordt gebruikt, moet gescheiden blijven van het servicewatercircuit.

In één oogopslag: Juridische procedure voor putbouw

Voordat u putten boort, moet u de juiste aanpak kiezen om later niet in juridische complicaties te komen.

 • Informatie inwinnen bij uw gemeente of het verantwoordelijke kantoor
 • Informatie ontvangen over rapportageverplichtingen, goedkeuringsprocedures en vereisten
 • Vereiste aanvragen en formulieren invullen en indienen
 • Laat indien nodig een deskundigenoordeel of een wateranalyse uitvoeren

Daarnaast kunt u informatie over de grondwatervoorraden verkrijgen bij de gemeente of het verantwoordelijke kantoor. Over het algemeen is het raadzaam om een professioneel bedrijf opdracht te geven voor de putconstructie om een professionele uitvoering te garanderen.

Vind ambachtslieden

Veelgestelde vragen over putbouw

Waar is het toegestaan om putten te boren?

Bij het kiezen van de locatie voor de put bent u juridisch zeer vrij, zolang het maar op uw eigen terrein is. Aangezien je de fontein toch moet uitstallen, is het de moeite waard om te vragen naar de lokale regelgeving op de locatie. Er kunnen specificaties zijn voor putconstructie op de eigendomsgrens. De ideale locatie heeft een niet al te stevige bodemklasse en is goed bereikbaar via waterleidingen of elektriciteit. Ook is het belangrijk dat het grondwater niet verontreinigd kan worden.

Hoe diep moet je boren voor een put?

Dit verschilt per regio. Op sommige plaatsen vind je grondwater vanaf slechts een paar meter, op andere moet je tot 30 meter diep boren. Voor een nauwkeurige Info U dient de grondwaterstand in uw tuin te controleren bij de stad. Normaal gesproken zijn particulier gebruikte putten vanaf een diepte van meer dan 20 meter niet langer de moeite waard.

Hoeveel kost een vergunning voor een put?

De gemeenten bepalen de exacte kosten van een putvergunning. Je kunt de kosten dus vinden op de website van de stad of ze telefonisch of per e-mail opvragen. Zo vraagt de stad Keulen minstens 200 euro voor het verlenen van een vergunning voor een drinkwaterput. In ons voorbeeld Keulen zijn de kosten voor het examen daarom slechts 50 euro.

Wat betekent plukken?

Plukken is een methode om de nodige putdiepte te bereiken. Zodra je met de reguliere boor water hebt bereikt, kun je niet meer boren. In plaats daarvan moet u een pluncher gebruiken om zand, grind en modder uit het gat te verwijderen. Zo kun je de putleiding onder de grondwaterstand duwen.

Bron afbeelding: RS. Foto/stock.adobe.com

Deel artikel: