Bouwstop in de winter: wat ambachtslieden moeten weten

Sneeuw en ijs kunnen ervoor zorgen dat de bouw in de winter stopt.Beeld: Marla /stock.adobe.com

Vooral in de bouw kan het werk in de winter ernstig worden beïnvloed door sneeuw en ijs. Soms is zelfs een bouwstop nodig als de werkzaamheden op de bouwplaats door het weer niet meer mogelijk zijn. Maar waar moeten ambachtslieden in zo’n geval op letten en wat geldt juridisch?

Wanneer moet er een bouwstop worden geplaatst?

In principe leidt het begin van het koude seizoen niet automatisch tot een bouwstop. De meeste bouwmaterialen zijn zonder problemen bestand tegen temperaturen tot 5 graden Celsius. Bij het werken op de bouwplaats moeten luifels en afdekkingen echter in de winter worden gebruikt om de bouwplaats te beschermen en de arbeidsveiligheid in de winter te garanderen. Voor een betere kwaliteit van het werk kunnen ook stralingsverwarmers worden gebruikt. In de winter is het ook bijzonder belangrijk om de reacties van de gebruikte materialen op de kou goed in de gaten te houden om latere schade en defecten te voorkomen.Als de temperaturen echter onder de 5 graden Celsius dalen of zelfs onder het vriespunt komen, is het soms onvermijdelijk om de bouw te stoppen. Zeker wanneer sneeuw en ijs het weer bepalen, is het meestal niet mogelijk om door te werken.

Welke invloed heeft een bouwstop op de uitvoeringstermijnen?

Soms is het niet altijd mogelijk om te voorspellen hoe lang een weergerelateerde bouwstop kan duren. Hierdoor kan de planning voor de bouwplaats snel haperen. Maar hoe beïnvloedt dit de respectieve uitvoeringstermijnen? Over het algemeen verlengt de bouwstop in de winter – tenzij contractueel anders bepaald – de uitvoeringstermijnen niet. Ambachtslieden moeten daarom rekening houden met eventueel werkverlies door het weer.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waardoor ambachtelijke ondernemingen recht hebben op een verlenging van de uitvoeringstermijnen. Kortom, het hangt af van wat contractueel is geregeld. Als het contract bijvoorbeeld regels bevat over de omgang met ijs en sneeuw en eventuele bouwstops, is een verlenging ook juridisch mogelijk.

De uitvoeringstermijnen kunnen ook worden verlengd als er een plotseling begin van de winter is dat niet te voorzien is. Als er bijvoorbeeld in het voorjaar of de zomer wordt gebouwd en er is atypisch sneeuwval, dan is er recht op een verlenging. Hetzelfde geldt als de bouw regelmatig gepland stond voor de zomer of herfst, maar door vertragingen de bouw wordt uitgesteld naar de winter, waardoor weersafhankelijke bouwstops vooraf niet in de bouwplanning konden worden meegenomen.

Planning bouwstops in de winter – Hoe moeten ambachtslieden te werk gaan?

Kortom, ambachtslieden moeten rekening houden met het feit dat bouwstops het werk op de bouwplaats in de winter kunnen vertragen. Aangezien dit niet leidt tot een automatische verlenging van de uitvoeringstermijnen, kan het nuttig zijn om hier passende contractuele afspraken te maken. Hiervoor dienen afspraken gemaakt te worden met de opdrachtgever. Een speciale regeling voor het omgaan met bouwbevriezing kan echter alleen worden bereikt als de klant daartoe bereid is, omdat er geen juridische claim is van de kant van de ambachtslieden. Volgens § 6 VOB/B vormen de verwachte weersomstandigheden geen reden om de bouwwerkzaamheden uit te stellen.

Het is echter mogelijk om een bepaalde tijdsbuffer te plannen om de planningszekerheid te garanderen, ondanks bouwstops. Maar ook hier moet de overeenkomst met de cliënt plaatsvinden. Over het algemeen moet met de klant van meet af aan duidelijk worden gemaakt welke werkzaamheden in de winter mogelijk zijn en waar er vertragingen te verwachten zijn.

Wat te doen als een bouwvries nodig is?

Als een bouwstop in de winter onvermijdelijk is omdat het weer verdere werkzaamheden op de bouwplaats niet toelaat, moet dit aan de klant worden meegedeeld. Hiervoor wordt een zogenaamd arbeidsongeschiktheidsrapport gemaakt. Voor de zekerheid moeten ambachtslieden de bouwer informeren over de bouwstop voordat ze wegblijven van de bouwplaats. Er moet zo precies mogelijk worden beschreven wat de redenen zijn voor de bouwstop en wanneer wordt geschat dat de werkzaamheden kunnen doorgaan.

Ondanks bouwstops moeten ambachtslieden echter nog regelmatig de bouwplaats bezoeken om te controleren of en wanneer verdere werkzaamheden mogelijk zijn. Daarnaast nemen de vakmensen ook de verantwoordelijkheid voor het beveiligen van de bouwplaats. Dit betekent dat eenTenzij contractueel anders overeengekomen, de bescherming van de constructie tegen vorstschade, soms ook het aannemen van verkeersveiligheidsverplichtingen op de bouwplaats. Dit kan ook contractueel worden overgedragen aan het ambachtelijke bedrijf.

Afhankelijk van het weer kan het ook mogelijk zijn om elders te werken, bijvoorbeeld binnen, zolang buitenwerk niet mogelijk is. Op deze manier kunnen eventuele vertragingen op zijn minst gedeeltelijk worden voorkomen.

Als de weersituatie weer is veranderd en het werk op de bouwplaats normaal kan worden hervat, moet de periode van de bouwstop worden gedocumenteerd. Daarnaast moet het ambachtsbedrijf de klant ook informeren dat het werk kan doorgaan.

Deel artikel: