Einde loondoorbetaling in quarantaine

Vaccinatiebewijs met bewijs van coronavaccinatie.Beeld: RRF / stock.adobe.com

Op woensdag 22 september, op de gezamenlijke conferentie van de ministers van Volksgezondheid van de federale en deelstaatregeringen, besloten de ministers van Volksgezondheid om de voortgezette loonbetalingen te beëindigen in geval van quarantaine voor niet-gevaccineerde mensen. Waar de goede voornemens in voorzien en wat dit voor u en uw medewerkers betekent, leggen we hier uit.

Wat was de vorige regeling in geval van quarantaine?

Wie eerder niet kon werken door een officieel opgelegde quarantaine en dus te maken kreeg met inkomstenderving, kon rekenen op loondoorbetaling. Zo’n quarantaine wordt door de gezondheidsautoriteit bevolen, bijvoorbeeld bij een vermoedelijke besmetting, bijvoorbeeld bij contact met besmette personen of bij terugkeer uit een risicogebied. Tot nu toe zijn werkgevers het loon voor hun werknemers blijven betalen en hebben ze op aanvraag een vergoeding van de federale overheid kunnen ontvangen. Dit maakte het mogelijk om een verlies aan inkomsten onder werknemers te voorkomen.Wat heeft de Conferentie van ministers van Volksgezondheid besloten?

De ministers van Volksgezondheid van de federale en deelstaatregeringen zijn nu overeengekomen dat er geen compensatie meer mag zijn voor inkomstenderving voor mensen die nog geen beschermende vaccinatie tegen Covid-19 hebben gekregen als ze in een door het gezondheidsdepartement bevolen quarantaine moeten. De nieuwe regeling over het einde van de loondoorbetaling moet uiterlijk op 1 november in werking treden.

Bij ziekte blijft het recht op loondoorbetaling bestaan. Zelfs mensen die om medische redenen geen vaccinatie kunnen krijgen, blijven onaangetast door de beslissingen. Ze kunnen nog steeds aanspraak maken op schadevergoeding op voorwaarde dat ze een medische verklaring voorleggen.

Wie heeft er last van het einde van de loondoorbetaling?

Momenteel gelden quarantaineregels vooral voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Er vindt momenteel een quarantaine plaats op:

  • Contact met besmette personen en een bijbehorend vermoeden van besmetting
  • Terugkeer uit een gebied met een hoog risico of een virusvariant dat op het moment van binnenkomst als zodanig is geclassificeerd

Aangezien quarantaine voorkomen had kunnen worden door vaccinatie of niet-reizen naar een risicogebied, vervalt het recht op compensatie. Dit geldt niet als de vakantiebestemming alleen tijdens de reis tot risicogebied wordt verklaard.

Als werknemers bijvoorbeeld thuis kunnen werken tijdens de quarantaine, blijven ze natuurlijk hun reguliere loon ontvangen.

Wat is legaal?

Over het algemeen voorziet de Infection Protection Act (IfSG) in een vergoeding voor gederfde inkomsten als gevolg van een officieel bevolen quarantaine. Volgens § 56 IfSG is deze claim echter niet van toepassing indien de quarantaine voorkomen had kunnen worden door een beschermende vaccinatie en er vanuit medisch oogpunt niets tegen het gebruik van een vaccinatieaanbod is.

Met de nieuwe besluiten past de Conferentie van ministers van Volksgezondheid zich dus aan de bestaande wetgeving aan. De beslissing wordt onder meer gerechtvaardigd door het feit dat inmiddels iedereen gebruik had kunnen maken van een vaccinatieaanbod.

Deel artikel: