Fotovoltaïsche subsidies landelijk en regionaal

Grote fotovoltaïsche systemen op verschillende appartementsgebouwenFoto door Kara – stock.adobe.com

Fotovoltaïsche systemen kunnen u grote hoeveelheden geld besparen en zelfs inkomsten op lange termijn genereren. Wel moet je voor de installatie rekening houden met aanzienlijke kosten. Afhankelijk van de grootte en de structurele omstandigheden kost een fotovoltaïsch systeem tussen de 1.300 en 1.600 euro per kWp (kilowattpiek, d.w.z. het theoretische maximale vermogen van het systeem). Daarnaast zijn er kosten voor een elektriciteitsopslagsysteem en het opzetten van de overtollige feed-in. Om hernieuwbare energie te bevorderen en onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, promoten de federale overheid, de deelstaten en gemeenten fotovoltaïsche systemen. Met deze subsidies kunt u de investeringskosten verlagen en/of de nodige financiële middelen krijgen met een lening met gunstige voorwaarden.

In dit artikel leert u meer over de financieringspotten van de federale en deelstaatregeringen. U krijgt ook een overzicht van de financieringsprogramma’s van enkele grote steden. Als uw woonplaats niet in de lijst voorkomt, kunt u de website van uw gemeente raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met uw lokale gemeentelijke nutsbedrijven of het gemeentebestuur. De regionale ambachtelijke bedrijven op blauarbeit.de zijn ook zeer bekend met de lokale financieringsmogelijkheden en zullen u helpen met de aanvraag.Aanvraag voor de financieringsprogramma’s

Elk financieringsprogramma, of het nu op federaal, staats- of regionaal niveau is, heeft zijn eigen vereisten en reikwijdte van financiering. Bovendien moet u bij het aanvragen rekening houden met enkele aspecten, die in bijna alle gevallen van toepassing zijn. Als u financieringsmaatregelen wilt aanvragen, moet u dat in een vroeg stadium doen. De meeste subsidies worden alleen toegekend als de bestelling voor de plant nog niet is geplaatst. Bovendien moet de installatie worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat een goede installatie garandeert en ervoor zorgt dat het zonnesysteem vele jaren elektriciteit levert. Om deze redenen moet u eerst gedetailleerd advies inwinnen, vervolgens samen met uw installateur de benodigde aanvragen invullen en de bestelling pas na goedkeuring afronden. Daarom moet u veel tijd plannen voor het hele proces.

Vind een installateur van zonne-energie

Landelijke financieringsprogramma’s

De landelijke subsidieprogramma’s bestaan uit twee aspecten. Terwijl de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) goedkope leningen aanbiedt voor de investering, ontvangt u aanzienlijk meer geld in bedrijf met het teruglevertarief voor elk kilowattuur dat aan het net wordt geleverd dan u zou bereiken via de marktprijs. Daarnaast wordt advies over PV-systemen gepromoot op federaal niveau.

KfW-promotie voor hernieuwbare energie

Met het 270-programma biedt KfW u een aantrekkelijke promotielening. Zowel het PV-systeem als een elektriciteitsopslagsysteem worden gesubsidieerd. Voorwaarde is wel dat het fotovoltaïsche systeem wordt aangesloten op het openbare elektriciteitsnet om elektriciteit te kunnen leveren. Met een looptijd van 5 tot 30 jaar, een respijtperiode en lage rente (vanaf 3,88% APR) maakt deze lening investeren in een zonnestelsel veel gemakkelijker.

Feed-in tarief

De prijs van zonne-energie op de openbare markt schommelt, afhankelijk van vraag en aanbod, tussen de 3,5 en 6,5 cent per kilowattuur. Hiervan trekken de energiebedrijven een marketingvergoeding af van 0,2 tot 0,5 cent, zodat je gemiddeld 4 cent per kilowattuur elektriciteit kunt verwachten. Om fotovoltaïsche systemen de moeite waard te maken, ontvangt u als eigenaar van een fotovoltaïsch systeem gedurende 20 jaar na inbedrijfstelling een teruglevertarief, dat aanzienlijk boven deze marktwaarde ligt. Als uw fotovoltaïsche installatie is ontworpen voor volledige teruglevering, ontvangt u nog een toeslag op het teruglevertarief.

Maximale systeemprestaties Vergoeding voor overtollige feed-in Vergoeding voor volledige feed-in
tot 10 kWp 8,6 cent/kWh 13,4 cent/kWh
tot 40 kWp 7,5 cent/kWh 11,3 cent/kWh
tot 100 kWp 6,2 cent/kWh 11,3 cent/kWh
tot 300 kWp 6,2 cent/kWh 9,4 cent/kWh
tot 900 kWp 6,2 cent/kWh 6,2 cent/kWh

Bevordering van PV-consultaties

Omdat fotovoltaïsche systemen een complex onderwerp zijn, is een beroep vaak de moeite waard.Raad. De BAFA ondersteunt consultaties over dit onderwerp met 80% van de kosten tot 1.300 euro voor een- tot tweegezinswoningen.

Bevordering van de deelstaten

Naast de landelijke subsidies bieden sommige deelstaten ook financieringsprogramma’s aan. Deze verschillen in termen van de hoeveelheid financiering en de vereisten. Als dat al het geval is, worden elektriciteitsopslagsystemen en plug-in PV-systemen voornamelijk gefinancierd. De volgende tabel laat zien of en, zo ja, welke subsidies uw federale staat momenteel aanbiedt. Opgemerkt moet worden dat er af en toe nieuwe financieringsprogramma’s worden gelanceerd, maar de financieringspotten zijn meestal binnen een paar weken uitgeput. Een nauwgezette opvolging van het financieringsbeleid van uw federale staat kan daarom de moeite waard zijn.

Staat Programma Hoofd Voorwaarden
Baden-Württemberg Geen financieringsprogramma
Beieren Geen financieringsprogramma
Berlijn SolarPLUS (bevordert elektriciteitsopslag voor particulieren) – Elektriciteitsopslag 300 euro per kilowattuur opslagcapaciteit

– 65% van de meerkosten ten opzichte van standaard PV-systemen voor beursgenoteerde PV-systemen, groendak PV en gevel PV

– EUR 223,10 voor belastingadvies en 65% van de kosten voor deskundigenadviezen

Bevordering van elektriciteitsopslag alleen samen met nieuw PV-systeem met 1,2 kWp output per 1 kWh opslagcapaciteit

Brandenburg Klein opslagprogramma 10 tot 30% van de kosten tot 3.000 euro, afhankelijk van het aandeel eigen verbruik Minimaal 2 kWh opslagcapaciteit
Bremen Geen financieringsprogramma
Hamburg Geen financieringsprogramma
Hessen Geen financieringsprogramma
Mecklenburg-Voor-Pommeren Promotie van PV-systemen Vast bedrag tot 500 euro voor aankoop en installatie Alleen voor plug-in PV-systemen (“balkoncentrales”)
Nedersaksen Geen financieringsprogramma
Noordrijn-Westfalen progres. ..NRW 40% van de uitgaven, maximale hoeveelheid financiering is afhankelijk van gemeente – Verhouding van maximaal vermogen tot opslagcapaciteit van min. 1 tot 3

– Voorbeeld: 5 kWp PV-systeem vereist een opslagsysteem met minimaal 15 kWh opslagcapaciteit

– Minimaal 80% eigen verbruik

Rijnland-Palts Geen financieringsprogramma
Saarland Geen financieringsprogramma
Saksen Geen financieringsprogramma
Saksen-Anhalt Saksen-Anhalt REDT – 300 euro per kWh tot 20 kWh, daarna 200 euro per kWh tot 7.500 euro (tot 20.000 voor huurders elektriciteitsmodellen) Maximaal debiet voor elektriciteitsopslag

– 1.000 euro extra voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen

– Alleen samen met een nieuw PV-systeem of uitbreiding van een bestaand PV-systeem met 100% maximaal vermogen

– Minimaal 5 kWh opslagcapaciteit

Sleeswijk-Holstein Klimaatbescherming voor burgers – 200 euro voor balkoncentrales

– vanaf medio 2023 750 euro voor batterijopslag en oplaadpunten

Thüringen Geen financieringsprogramma

Financieringsprogramma’s van de gemeenten

Tal van gemeenten bieden extra subsidieprogramma’s voor fotovoltaïsche systemen. Deze verschillen soms aanzienlijk in hun bedrag en vorderingen. Bovendien zijn financieringspotten snel uitgeput, daarom moet u snel handelen in geval van twijfel. Hier is een overzicht van de belangrijkste financieringsprogramma’s van enkele Duitse gemeenten.

Aken

 • In Aken worden nieuwe PV-systemen van 1 kwp maximale output, elektriciteitsopslag en de conversie van post-EEG-systemen naar zelfverbruik bevorderd. Het subsidiebedrag voor nieuwe PV-systemen ligt tussen de 750 euro en 3.500 euro, afhankelijk van de maximale output.
 • Elektriciteitsopslagsystemen worden gesubsidieerd met 200 euro per kWh opslagcapaciteit tot 4.000 maximaal debiet, waarbij de verhouding tussen opslagcapaciteit en maximale output minimaal 1 op 1 moet zijn.
 • Voor de ombouw naar eigen gebruik ontvang je 200 euro, voor plug-in zonne-energiesystemen 300 euro forfait. Alle subsidies verplichten u om de fabriek minstens 10 jaar te exploiteren.

Dusseldorf

 • In de hoofdstad van de deelstaat NRW profiteert u van de installatie van een Photovoltaikanlage van een subsidie van 300 euro per kWp tot 10 kWp en nog eens 200 euro per kWp voor maximaal 30 kWp. In totaal is een maximale financiering van 10.000 euro mogelijk.
 • Elektriciteitsopslag wordt ook gesubsidieerd, hier kun je 250 euro per kWh opslagcapaciteit krijgen.
 • Voorwaarde voor financiering is dat maximaal 50% van de opgewekte elektriciteit aan het openbare net wordt geleverd.

Verwerven

 • Voor een nieuw PV-systeem in Erlangen ontvangt u 150 euro per kWp voor het eerste maximale vermogen van 30 kWp, 75 euro voor elk extra kWp.Het maximale debiet is 5.250 euro met een maximaal vermogen van 100 kWp.
 • Batterijopslagsystemen worden gesubsidieerd met 150 euro per 1 kWh opslagcapaciteit tot een maximaal debiet van 1.050 euro.

Fribourg

 • Aangezien PV verplicht is op het dak in Freiburg, worden alleen fotovoltaïsche systemen die het verplichte gebied overschrijden gesubsidieerd. Hier is financiering van 200 euro tot 1.500 euro mogelijk.
 • Batterijopslagsystemen worden gesubsidieerd met 150 euro per kWh als de verhouding tussen opslagcapaciteit en maximale output van het PV-systeem minimaal 1 tot 1,25 is. De maximale opbrengst is 1.500 euro.
 • Daarnaast ontvang je 500 euro voor de eerste belastingaangifte met zonne-energie winstdeelname en tot 1.500 euro als je minimaal 15% van je verwarmingsbehoefte dekt met de zonnestroom.

Keulen

 • PV-systemen met een maximaal vermogen tot 50 kWp worden gesubsidieerd met 250 euro per kWp.
 • Voor batterijopslag ontvang je een subsidie van 150 euro per kilowattuur opslagcapaciteit.
 • De financiering is beperkt tot 30.000 euro per jaar en 60% van de investeringskosten.

München

 • Het financieringsprogramma “Klimaatneutrale gebouwen” promoot PV-systemen met 300 euro per kWp maximale output en een extra subsidie van 100 euro voor monumentale gebouwen of groendak PV-systemen. Tot 30% van de investeringskosten komt dus in aanmerking.
 • Consultaties voor PV-systemen worden gefinancierd met 60% van de advieskosten tot 3.000 euro.

Stuttgart

 • Als onderdeel van het financieringsprogramma “Solar Offensive” ondersteunt de stad Stuttgart alle installaties voor de installatie van zonne-energiesystemen die niet verplicht zijn, zoals steigers, aansluitkosten, bliksemafleiders of werken aan statica in oude gebouwen en woongebouwen.
 • 50% van deze kosten wordt gefinancierd tot 350 euro per kWp van het systeem (450 euro per kWp voor groendak PV-systeem of gevel PV-systeem)
 • Balkoncentrales worden gesubsidieerd met 100 euro.
 • Voor elektriciteitsopslagsystemen die in combinatie met een nieuw PV-systeem worden opgezet, ontvangt u 300 euro per kWh opslagcapaciteit, zolang de verhouding tussen opslagcapaciteit en maximale output van het PV-systeem maximaal 0,8 tot 1 is.

Wiesbaden

 • Het subsidieprogramma pv-systemen van de stad Wiesbaden heet “zonnesystemen”. Het geeft u forfaitaire subsidies voor de installatie van nieuwe fotovoltaïsche systemen, variërend van 300 euro (systemen tot 3 kWp maximaal vermogen) tot 500 euro (systemen met meer dan 6 kWp maximaal vermogen).
 • Batterijopslagsystemen worden ook ondersteund met een vast tarief van 300 euro (tot 3 kWh opslagcapaciteit) tot 500 euro (vanaf 6 kWh opslagcapaciteit).
 • Daarnaast ontvang je 250 euro voor de installatie van een benodigde meterkast.
 • Na goedkeuring van de subsidie moet de installatie minimaal 10 jaar in bedrijf zijn, waarbij deze verplichting bij verkoop wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Deel artikel: