Grondwaterwarmtepomp – kosten en functieWarmtepompen kunnen worden bediend met verschillende energiebronnen. Naast lucht- en geothermie is ook werken met water een optie. Dergelijke grondwater-aangedreven warmtepompen worden genoemd Grondwaterwarmtepompen of water-water warmtepompen Aangeduid. “Water-water” betekent dat de warmte uit het grondwater wordt overgedragen aan het verwarmingswater in het gebouw.

Tevreden

  1. Aanschaf- en installatiekosten
  2. Voor- en nadelen van een grondwaterwarmtepomp
  3. Functie en varianten van grondwaterwarmtepompen
  4. Eisen en benodigde vergunningenAanschaf- en installatiekosten

De kosten voor een grondwaterwarmtepomp bestaan uit de aanschafkosten voor de warmtepomp en de kosten voor de wat complexere installatiewerkzaamheden en de ontwikkelingswerkzaamheden.

Voor een grondwaterwarmtepomp moet je rekenen op een gemiddelde aanschafkost van 9.000 tot 12.000 euro. Alle benodigde materialen zijn inbegrepen. Naast de aanschaf zijn de daadwerkelijke installatie van de warmtepomp en de nodige ontwikkelingswerkzaamheden in de vorm van putboringen het wat ingewikkelde onderdeel. Daarom moet dit werk niet worden uitgevoerd door leken, maar door ervaren gespecialiseerde bedrijven. Op Blauarbeit vindt u eenvoudig geschikte gespecialiseerde bedrijven bij u in de buurt. Qua prijs liggen de ontwikkelingskosten rond de 4.000 tot 7.000 euro. De resulterende ontwikkelingskosten zijn echter sterk afhankelijk van de individuele planningsinspanning, de vereiste boordiepte van de put en de bodemgesteldheid ter plaatse. Afhankelijk van de situatie kunnen de kosten ook aanzienlijk hoger uitvallen. Om uiteindelijk niet verrast te worden door de prijs, is het raadzaam om een kostenraming te verkrijgen voordat de daadwerkelijke implementatie plaatsvindt. Naast de ontwikkelingskosten voor het boren en bouwen van de put zijn er nog andere kosten voor de installatie van de grondwaterwarmtepomp. Deze installatiekosten bedragen gemiddeld 2.000 tot 3.000 euro. Zo bedraagt de totale prijs voor de aankoop, ontwikkeling en installatie van een grondwaterwarmtepomp gemiddeld zo’n 15.000 tot 22.000 euro, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Historische kosten 9.000 – 12.000 euro
Installatie 2.000 – 3.000 euro
Ontwikkelingskosten 4.000 – 7.000 euro
Totaal 15.000 – 22.000 euro
Zoek een verwarmingsmonteur

Voor- en nadelen van een grondwaterwarmtepomp

Net als andere soorten verwarming of warmtepompen hebben grondwaterwarmtepompen verschillende voor- en nadelen:

Voordelen van een grondwaterwarmtepomp

De grondwaterwarmtepomp is door zijn hoge rendement het meest efficiënte type warmtepomp. In een goed geïsoleerde ruimte bereikt de water-water warmtepomp een zeer goede seizoensprestatiefactor van vijf. Dit cijfer betekent dat je met een grondwaterwarmtepomp maar één kilowattuur elektriciteit nodig hebt om 5 kilowattuur warmte op te wekken. Dankzij deze goede seizoensprestatiefactor en de lage bedrijfskosten kunt u een water-water warmtepomp kosteneffectief en energie-efficiënt laten werken. Daarnaast genereer je met zo’n warmtepomp geen uitstoot en verbruik je geen fossiele brandstoffen. Integendeel, je kunt de grondwaterwarmtepomp zelfs goed combineren met fotovoltaïsche systemen. Daarnaast heeft een water-water warmtepomp een kleine ruimtebehoefte en kan daarom ook goed gebruikt worden op kleinere percelen.

Nadelen van een grondwaterwarmtepomp

De installatie van een grondwaterwarmtepomp vergt veel planningsinspanning, omdat een water-water warmtepomp op geen enkele locatie mag worden geïnstalleerd. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om een grondwaterwarmtepomp te kunnen installeren. Als onderdeel van de planning moeten de kwaliteit, de stroomsnelheid en de diepte van het grondwater worden gecontroleerd. Een grondwaterwarmtepomp mag alleen worden geïnstalleerd als deze parameters voldoen aan de richtlijnen. Het faalt dus voor veel eigenschappen die al op deze basisvereisten staan. Daarnaast is er de complexe goedkeuringsprocedure die nodig is voor de bouw van een water-water warmtepomp. In de loop hiervan worden wateranalyses van meerdere dagen uitgevoerd, wat veel geld kost. U moet deze analyses echter wel laten uitvoeren binnen de vereiste goedkeuring. Verdere kosten ontstaann voor de boorgaten die nodig zijn voor de bouw van de putten. Naast deze hoge installatie- en bouwkosten heeft de grondwaterwarmtepomp, net als alle andere soorten warmtepompen, een lage verwarmingstemperatuur. Combineer daarom de warmtepomp met oppervlakteverwarming zoals vloerverwarming voor een zo goed mogelijk gebruik van de verwarmingstemperatuur. Bovendien kunnen water-water warmtepompen in de loop der jaren hun efficiëntie verliezen als gevolg van grondwaterveranderingen. Als je grondwaterstand daalt, kan het zijn dat de warmtepomp op een gegeven moment te weinig water kan onttrekken en daardoor niet meer volledig functioneert. Dit gebeurt echter zelden.

Als deze fundamentele nadelen, die vooral liggen in de goedkeuring en installatie van de grondwaterwarmtepomp, worden overwonnen, wegen de talrijke voordelen op de lange termijn duidelijk op.

Zoek een verwarmingsmonteur

Functie en varianten van grondwaterwarmtepompen

Grondwater is een zeer goed warmtereservoir, waarvan de temperatuur het hele jaar door constant tussen de zeven en 12 graden ligt. En juist deze constante temperaturen profiteren deze warmtepompen. De gemiddelde tien graden grondwater zijn echter niet voldoende om een kachel of douche te laten werken. Daarom moet de temperatuur van het grondwater worden verhoogd. Dit gebeurt met behulp van een compressor, die de thermische energie van het grondwater verhoogt met behulp van druk. Dit proces kan temperaturen tussen de 40 en 60 graden genereren, die ideaal zijn voor de werking van vloerverwarming.

Varianten van warmtewinning

In principe kan de warmte in water-water warmtepompen in twee verschillende varianten aan het grondwater worden onttrokken:

  • Directe bediening: In direct bedrijf bevindt zich een sonde in het grondwater die het water via een put naar boven leidt naar de warmtepomp, de zogenaamde zuigput. Omdat het water direct in de warmtepomp wordt gebruikt, gaat er bij deze methode geen warmte verloren. De grondwaterkwaliteit moet hiervoor echter uitstekend zijn. Is dit niet het geval, dan kan er dure schade ontstaan aan de warmtepomp.

Omdat een uitstekende grondwaterkwaliteit echter vrij zeldzaam is, wordt in de meeste gevallen een tussenwarmtewisselaar gebruikt.

  • Intermediaire warmtewisselaars: In deze variant circuleert een koelmiddel in de sonde. Het koudemiddel absorbeert de warmte van het grondwater, dat van de zuigput naar de warmtepomp wordt getransporteerd, en verdampt. Deze stoom wordt vervolgens samengeperst door een compressor, waardoor de stoomtemperatuur stijgt. De warme stoom wordt vervolgens door een warmtewisselaar geleid. Hier brengt de stoom vervolgens zijn warmte over naar het hete water of naar het verwarmingswater. Als gevolg van deze warmteafgifte condenseert het koelmiddel, waardoor het weer vloeibaar wordt. Het vloeibare koudemiddel stroomt terug naar het grondwater, waar het weer opwarmt. De cyclus, die op zichzelf staat, begint dus helemaal opnieuw. Het afgekoelde grondwater wordt ook teruggevoerd naar de grond met behulp van een tweede put, de zogenaamde kwelput.

Zo haalt de grondwaterwarmtepomp zijn warmte-energie uit het grondwater. Om een gestage onttrekking en terugkeer van grondwater te garanderen, zijn een zuigput en een kwelput nodig. Voor een optimale werking moeten de twee putten worden gebouwd in de stroomrichting van het grondwater op een afstand van ten minste 15 meter. De kwelput volgt de zuigput.

Eisen en benodigde vergunningen

De grondwatervoorraden zijn niet overal hetzelfde en worden op sommige plaatsen zelfs als bijzonder beschermingswaardig beschouwd. Daarom moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om een water-water warmtepomp op uw eigen terrein te mogen installeren.

Of het mogelijk is om een grondwaterwarmtepomp te plaatsen, wordt in het kader van een watervergunning verduidelijkt. U dient deze vergunning in te dienen bij uw gemeentekantoor bij het waterschap. Zodra de vergunning is ingediend, worden in de loop hiervan pomptests van meerdere dagen uitgevoerd. Hiermee wordt gecontroleerd of er voldoende grondwater op locatie beschikbaar is voor de werking van een water-water warmtepomp. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat het grondwater een geschikte stroomsnelheid heeft en niet te snel stroomt. Daarnaast wordt de waterkwaliteit geanalyseerd en wordt gekeken of deze bij uw systeem past. Grondwater mag in principe niet te veel mangaan of ijzer bevatten, want het magh zou anders afzettingen in de warmtewisselaar kunnen vormen. Deze meerdaagse wateranalyse kost veel geld, dat bij twijfel verloren gaat bij onvoldoende grondwatereigenschappen. Deze analyse beschermt u echter ook tegen het feit dat de daaropvolgende werking van de warmtepomp onrendabel is of dat het apparaat wordt beschadigd door een slechte waterinhoud. Om kosten te besparen voor een onnodige grondwateranalyse is het raadzaam dat u zich informeert voordat u een vergunning aanvraagt bij buren en informeert of een dergelijke vergunning mogelijk al eerder bij u is uitgevoerd. Bovendien kunt u uzelf de analysekosten besparen als uw woning zich in een waterbeschermingsgebied bevindt. Goedkeuring is in dit geval niet vereist.

Deel artikel: