Meer annuleringen van orders in de bouwsector

In de bouwsector nemen de annuleringen van bestellingen toe.Beeld: Yuttana Studio / stock.adobe.com

De bouwsector verkeert momenteel in een crisis en orders worden steeds vaker geannuleerd. Maar waarom zijn de annuleringen de laatste tijd toegenomen, terwijl de bouwsector de afgelopen jaren gestaag in de lift zit, en wat kan een ambachtelijk bedrijf doen als bestellingen worden geannuleerd?

Annuleringen bij elk 10e bedrijf

Volgens een enquête van het ifo Institute for Economic Research (ifo) steeg het aantal orders dat door bouwers werd ingetrokken vorige maand opnieuw na in de maanden daarvoor op een relatief hoog niveau te hebben gestaan. In juli had het ifo Instituut al een persbericht gepubliceerd waaruit bleek dat 11,5 procent van de bedrijven in de bouw en 9 procent van de bedrijven in de civiele techniek in juni werden getroffen door annuleringen. Vorige maand steeg dit cijfer opnieuw naar 11,6 procent in de bouw, wat betekent dat bij bijna een op de tien bedrijven orders werden geannuleerd. Onder normale omstandigheden zijn annuleringen van ongeveer twee procent de norm.Waarom zijn er meer annuleringen van bestellingen?

Volgens experts van het ifo-instituut kan de reden voor de frequentere annuleringen de verslechterende omstandigheden in de woningbouw zijn:

  • Immense bouwkosten (hogere energie- en materiaalprijzen)
  • Stijgende financieringskosten (bijv. rente)
  • Minder subsidies of minder overheidssubsidies

Volgens de enquête zouden de knelpunten in de levering van bouwmaterialen worden verminderd, maar vorige maand meldde volgens het ifo-instituut meer dan 36 procent van de bouwbedrijven dat ze werden getroffen door leveringsproblemen. Knelpunten in het aanbod blijven ook de prijzen voor bouwmaterialen opdrijven.

In principe hebben veel bouwers door deze factoren enerzijds de planningszekerheid verloren en anderzijds kunnen sommige bouwprojecten onder deze omstandigheden minder rendabel blijken te zijn. Er heerst dan ook een zeker pessimisme bij bouwbedrijven: de sinds 1991 samengestelde ifo-index voor bedrijfsverwachtingen in de woningbouw daalde tot min 48,3 procent en daarmee tot de laagste waarde ooit.

Waarom zijn prijsstijgingen een probleem voor bouwbedrijven?

Vooral de soms enorme prijsstijgingen vormen een groot probleem voor bouwbedrijven, omdat de hogere kosten zelden kunnen worden doorberekend aan de respectievelijke opdrachtgevers, waardoor langlopende bouwprojecten soms tot extra kosten in het bedrijf kunnen leiden. Alleen een prijsescalatieclausule in het contract kan bedrijven hier zo veiligstellen dat ze ook hogere prijzen voor bouwmaterialen kunnen doorberekenen aan de klanten. Voor nieuwe contracten is het opnemen van een prijsescalatieclausule daarom op dit moment bijzonder geschikt.

Soms is het ook mogelijk voor dienstverleners volgens § 313 BGB om een hogere vergoeding van de klant te eisen als gevolg van ernstig gewijzigde omstandigheden – d.w.z. hogere materiaalprijzen. Wanneer de dienstverlener precies recht heeft op de aanpassing van de vergoeding is echter niet precies omschreven in de wet. Niet zelden kunnen hier conflicten met cliënten ontstaan.

Wat is de wettelijke vereiste voor geannuleerde bestellingen?

In principe is het voor bouwers of opdrachtgevers te allen tijde mogelijk om bestaande contracten op te zeggen of te beëindigen. Volgens § 648 BGB moet de beëindiging echter plaatsvinden vóór de voltooiing van het werk. Het bouwbedrijf of de dienstverlener heeft dan sowieso het recht om de overeengekomen vergoeding te eisen, maar moet de besparingen door de opzegging compenseren. Volgens BGB kan de dienstverlener in zo’n geval zo’n 5 procent van de afgesproken vergoeding verwachten.

Indien er in geval van knelpunten in de levering een vertraging is in de naleving van de termijnen, kan de klant ook de mogelijkheid hebben tot buitengewone beëindiging in overeenstemming met § 648a BGB. De bouwers hebben hier recht op in het volgende geval: indien er na de eerste niet-naleving van termijnen een verzoek tot het verlenen van diensten bij F is.

1. Het bouwbedrijf houdt zich niet aan overeengekomen termijnen
2. De opdrachtgever verlangt van de dienstverlening en stelt hiervoor een termijn
3. Daarbij verwijst de opdrachtgever naar zijn recht op buitengewone opzegging
4. Ook het bouwbedrijf kan deze termijn niet halen.
5. De opdrachtgever heeft recht op buitengewone opzegging.

Wat te doen bij geannuleerde bestellingen?

Als de kennisgevingAls het contract legaal is, is er meestal weinig dat bouwbedrijven kunnen doen wanneer bestellingen door bouwers worden geannuleerd. Dit kan gaten in de orderportefeuilles creëren die op korte termijn mogelijk niet worden gesloten, wat op zijn beurt kan leiden tot extra kosten in het bedrijf. Een precieze planning is hierbij belangrijk, omdat de eerder geblokkeerde tijd soms op korte termijn elders kan worden gebruikt.

Ook nieuwe orders worden momenteel dagelijks gepubliceerd op blauarbeit.de. Als afspraken beschikbaar zijn gekomen als gevolg van annuleringen van bestellingen, kan het zinvol zijn om ze te gebruiken voor nieuwe bestellingen.

Deel artikel: