Het inhuren van zij-instromers in de geschoolde beroepen

Laterale deelnemers aan het vaartuig worden opgeleid.Beeld: auremar / stock.adobe.com

Het tekort aan geschoolde werknemers in de geschoolde beroepen blijft het soms moeilijk maken om geschikte werknemers te vinden – een manier om dit tegen te gaan kan de tewerkstelling van ongeschoolde werknemers zijn. Welke voordelen het kan hebben om zij-instromers in het vak in te zetten en waar je op moet letten, leggen we in dit artikel uit.

Welke voordelen brengen carrièreswitchers met zich mee voor het vak?

Ondanks de goede ordesituatie is het soms moeilijk om gekwalificeerde werknemers te vinden voor ambachtelijke bedrijven. Laterale deelnemers kunnen hier een remedie bieden. Er staan inmiddels tal van vacatures op vacatureportalen die expliciet gericht zijn op zij-instromers. Dit kan een uitdaging zijn voor het bedrijf, omdat laterale nieuwkomers een langere training nodig hebben dan het inhuren van getrainde specialisten – maar het kan ook enkele voordelen met zich meebrengen.Het duidelijkste voordeel is natuurlijk de extra mankracht, omdat zij-instromers vaak snel als volwaardige werknemers kunnen worden ingezet – zeker als ze oorspronkelijk uit een ander vak komen. Iedereen die al een ander ambacht heeft geleerd, kent meestal al de manier en processen waarin het ambacht wordt bewerkt. Een ander voordeel van het in dienst nemen van laterale nieuwkomers uit andere beroepen is de mogelijkheid om aanvullende diensten aan uw eigen klanten aan te bieden.

Maar een carrièreswitcher hoeft niet per se uit de handel te komen – werknemers uit andere industrieën kunnen ook hun eigen bedrijf verrijken, omdat het onbevooroordeelde perspectief vaak potentieel voor verbetering biedt. Als carrièreswitchers bijvoorbeeld uit de industrie komen, kunnen ze nieuwe perspectieven op werkprocessen of organisatie brengen, terwijl werknemers uit artistieke beroepen vooral kunnen scoren met hun creativiteit en degenen die uit de dienstverlening komen sterk zijn in klantcontact.

Er is ook veel potentieel in drop-outs, omdat een van de redenen voor het afhaken het hoge aandeel theorie in de meeste universitaire cursussen kan zijn. Als ze meer oefening willen, kan een laterale toegang tot het vaartuig de juiste manier zijn. Afhankelijk van de achtergrond kan het echter toch nuttig zijn als ze in het bedrijf zijn opgeleid.

Hoe vind ik geschikte carrièreswitchers in het vak?

Als u zij-instromers in uw eigen bedrijf in dienst wilt nemen, moet u op een paar dingen letten bij het zoeken naar werknemers. Zoals altijd in de zoektocht naar nieuwe medewerkers speelt de zichtbaarheid van het eigen bedrijf een belangrijke rol. Omdat het zoeken naar werk nu sterk is verschoven naar het internet, zijn een goed onderhouden website en goed geschreven vacatures op vacatureportalen cruciaal om de aandacht te trekken.

Om potentiële zij-instromers te vinden, is het echter ook bijzonder belangrijk om er expliciet op te wijzen dat het bedrijf ook openstaat voor ongeschoolde werknemers of werknemers uit andere industrieën. Daarnaast is het, zeker bij het werven van zij-instromers, bijzonder belangrijk om in de functieomschrijving aan te geven welke basisvaardigheden kunnen worden verwacht en welke in het bedrijf kunnen worden aangeleerd. Natuurlijk moet je van tevoren duidelijk zijn over hoe je de laterale deelnemer wilt gebruiken, welke vaardigheden hij moet meenemen en hoe de inductie kan worden georganiseerd.

Een andere maatregel om een zij-instap in de ambachtelijke sector mogelijk te maken en aantrekkelijk te maken, kan het aanbieden van stages zijn. Aan de ene kant kunnen sollicitanten erachter komen of een zij-instroming echt de juiste weg voor hen is, terwijl je als bedrijf kunt controleren of sollicitanten echt gemaakt zijn voor werk in de betreffende branche en ook bij het bedrijf passen.

Waar moet je op letten bij het opleiden van carrièreswitchers?

In tegenstelling tot nieuwe medewerkers die al zijn opgeleid, zijn er een paar dingen om rekening mee te houden voor zij-instromers om ze snel als volwaardige werknemers te kunnen gebruiken. Natuurlijk wordt de training geassocieerd met meer inspanning, maar het kan uiteindelijk de moeite waard zijn als je het goed doet.

Het kan dus handig zijn om vooraf te bepalen wie de vaste contactpersoon voor de zij-instromer zou kunnen zijn en de training over te nemen. In het beste geval moet de ’trainer’ iemand zijn die al enige ervaring heeft en ook in staat is om iemand op te leiden. Tegelijkertijd moet men zich er natuurlijk van bewust zijn dat de persoon die om de Zorg voor zij-instromers, er moet ook tijd worden gegeven om recht te doen aan deze taak – dus er kan op andere plaatsen een gebrek aan capaciteit zijn.

Naast on-the-job training hebben laterale nieuwkomers meestal ook bijscholing nodig. Professionele training bestaat meestal uit cursussen en seminars die regelmatig moeten worden bijgewoond. Ook hier is een tijdelijk werkverlies van de zijdelingse instromer te verwachten. Dergelijke nascholingscursussen zijn meestal expliciet gericht op zij-instromers en zijn precies op hen afgestemd. Informatie over dergelijke cursussen wordt meestal verstrekt door het federale arbeidsbureau. Ambachtelijke bedrijven kunnen ook financiering ontvangen voor de verdere opleiding van een werknemer van het federale arbeidsbureau. Hoe hoog deze financiering is, hangt soms af van de grootte van het bedrijf – maar het kan zijn dat zelfs 100 procent van de trainingskosten wordt gedekt.

Met name de proeftijd kan moeilijk zijn voor zij-instromers die zich vertrouwd moeten maken met een compleet nieuw werkveld. Om deze tijd voor de nieuwe werknemer te vereenvoudigen, moeten reguliere afspraken worden geregeld om duidelijk te maken hoe de inductie verloopt, hoe de tussenstatus van de laterale instromer eruit ziet en om duidelijk te maken of hij alle middelen tot zijn beschikking heeft om zijn weg naar de baan goed te vinden. Deze gesprekken kunnen in de loop van de tijd zeldzamer worden, maar moeten in het begin regelmatig worden uitgevoerd – tenminste totdat de laterale deelnemer het gevoel heeft dat hij volledig in zijn werk is aangekomen.

Deel artikel: