Hoeveel kost een interieurontwerper?

Koppel wordt geadviseerd door interieurontwerperInterieurontwerpers zijn ruimteadviseurs die niet alleen ruimtes verbouwen, maar ook het meeste uit elke ruimte halen. Zij weten een ruimte optimaal in te richten en zo de leefbaarheid en leefbaarheid van de ruimte te bevorderen.

Foto door Robert Kneschke – stock.adobe.com

Tevreden 1. Kostenoverzicht
 2. Wat zijn precies de gemaakte kosten?
 3. Waar zorgen interieurontwerpers voor?
 4. Wat zijn servicefasen?
 5. Hoe beïnvloedt de moeilijkheidsgraad de prijs?

Kostenoverzicht

Hoeveel interieurontwerpers kosten, kan in het algemeen niet worden gezegd. Want de kosten zijn fundamenteel afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de hoogte van de geplande voordelen speelt hierbij een belangrijke rol. Als een interieurontwerper een project gaat plannen, waarbij de resulterende projectkosten de drempel van € 25.000 niet overschrijden, kan hij vrij met u onderhandelen over zijn honorarium. Alle andere projecten die deze drempel van € 25.000 overschrijden, zijn geprijsd volgens de vergoedingsspecificaties van de Vergoedingsschaal voor Architecten en Ingenieurs, kortweg HOAI. Daarbij specificeert de HOAI eisen waaraan moet worden voldaan, die onder andere worden vastgelegd in zogenaamde tarieftabellen. Met behulp van deze vergoedingstabellen kunnen alle kosten die worden gemaakt vanaf een prestatiewaarde van meer dan € 25.000 nauwkeuriger worden ingeschat. Bepalend voor de daaruit voortvloeiende kosten zijn de moeilijkheidsgraad en de omvang van het geplande serviceproject en het type gebouw. Deze worden beoordeeld door de interieurontwerper en toegewezen aan een bepaald vergoedingsniveau. Deze opdracht levert vervolgens de kosten op voor de interieurontwerper.

De kosten die op basis van deze bepalingen daadwerkelijk voor een interieurontwerper in de praktijk kunnen ontstaan, kunnen aan de hand van voorbeelden worden geïllustreerd. Huur bijvoorbeeld een interieurontwerper in voor een Conversieproject ter waarde van 60.000 euro, dit leidt volgens de vergoedingstabellen van de HOAI en volgens de te verlenen diensten en de respectieve moeilijkheidsgraad tot Ereloonkosten van ongeveer 14.000 euro. Aan de andere kant, plan voor een Conversie ter hoogte van 30.000 euro, wat overeenkomt met een gemiddelde moeilijkheidsgraad van vergoedingsniveau IV, bedragen de kosten voor bouwbegeleiding door een interieurontwerper: 9.215 tot 10.460 euro.

Wat zijn precies de gemaakte kosten?

De vergoeding of de kosten die worden gemaakt voor het in opdracht geven van een interieurontwerper zijn gebaseerd op verschillende beoordelingscriteria. Onder andere de hoogte van de gemaakte projectkosten en de respectieve omvang van het werk dat ontstaat voor de geplande en uit te voeren werkzaamheden spelen een bijzondere rol. Daarnaast zijn de gemaakte kosten afhankelijk van welke werkzaamheden vanaf welke servicefase door de interieurontwerper moeten worden uitgevoerd en met welke moeilijkheidsgraad de te verlenen diensten door de interieurontwerper worden toegewezen. Aanvullende diensten en consulten, zoals een winkelconsult of een Feng Shui consult, hebben ook effect op de totale gemaakte kosten. Ook relevant in de prijsstelling is het type gebouw waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen woongebouwen, kantoorgebouwen, bijgebouwen en bedrijfsgebouwen, die elk in verschillende tariefzones worden ingedeeld. Ook van belang is of de geplande projectkosten boven de drempel van € 25.000 liggen of niet. Dienovereenkomstig zijn de kosten die een interieurontwerper maakt gebaseerd op de volgende criteria:

 • Bedrag van de gemaakte kosten
 • Omvang van het werk, te verlenen diensten
 • Werkfasen, van de te verlenen diensten
 • Moeilijkheidsgraad, van de te verlenen diensten
 • aanvullende diensten en advieskosten
 • Type gebouw
 • Projectkosten boven of onder 25.000 €

Op basis van deze ontwerpcriteria worden de kosten bepaald die gemaakt moeten worden voor het inhuren van een interieurontwerper. Dienovereenkomstig werken alle interieurontwerpers in principe volgens dezelfde vergoedingskosten.

Waar zorgen interieurontwerpers voor?

De werkterreinen van een interieurontwerper zijn uiterst veelzijdig en omvatten, naast artistiek werk, ook technische ontwerpen in uw huis. Hoe een In• het ontwerp en de planning van uw interieurs en interieurs en de uitvoering ervan. Daarom kunt u altijd contact opnemen met interieurontwerpers als het gaat om het nieuwe ontwerp van een interieurontwerp. In de loop hiervan adviseert hij u bijvoorbeeld waar de installatie van deuren en ramen zinvol is en toont hij u de best mogelijke plaats waar u een wasruimte of opslagruimte kunt integreren. Omdat functionele ontwerpproblemen van kamers door interieurontwerpers op een professionele manier worden opgelost. Uw persoonlijke behoeften en uw individuele levensstijl staan altijd centraal in ons werk.

Daarnaast zijn interieurontwerpers ook actief als u meubels wilt verplaatsen, onzeker bent over het herontwerp van uw kamers of een uitgebreid moderniserings- en renovatieproject plant. Daarbij staat ook een interieurontwerper aan uw zijde met de juiste kleurkeuze en ondersteunt u bij een optimale organisatie van de ruimteakoestiek. Ook adviseert u u graag over de werking van diverse materialen die een bijzondere invloed hebben op het interieur en de woonbeleving. Leer daarnaast hoe je in een paar simpele stappen je interieurs opnieuw kunt ontwerpen, een nieuwe vloer, ander behang en een nieuw design. Dankzij deze veelzijdige ontwerpopties kunt u uw kamers een nieuw perspectief geven met behulp van de suggesties en ideeën van een interieurontwerper, die niet alleen een positieve invloed hebben op het binnenklimaat, maar ook op het leven en de kwaliteit van leven.

Naast deze uitgebreide werkgebieden is een interieurontwerper ook verantwoordelijk voor de technologie in het interieur en hun functionaliteit. Want elektrische installaties maken naast schilderwerk ook deel uit van het interieurontwerp, waarvoor een interieurontwerper in opdracht van u kan worden ingeschakeld. De planning van ventilatie- en vloersystemen en het gebied van gipsplaatbouw zijn verdere taken die worden overgenomen door een interieurontwerper.

Wilt u ook uw interieur herinrichten of renoveren? Dan vindt u bij Blauarbeit de juiste interieurontwerper, met wie u het interieur van uw huis kunt transformeren in kamers die u niet alleen uitnodigen om te stoppen voor een hapje eten, maar ook om te blijven hangen en te leven.

Wat zijn servicefasen?

Als onderdeel van zijn veelzijdige activiteiten levert een interieurontwerper verschillende diensten. Volgens de HOAI zijn deze verdeeld in negen verschillende groepen, die ook wel prestatiefasen worden genoemd:

 1. Basisbepaling: In deze eerste servicefase worden de basisvereisten vastgelegd en wordt een overleg over de prestatie-eisen uitgevoerd. Het interview vindt ter plaatse plaats en wordt vastgelegd door een schriftelijke samenvatting.
 2. Voorlopig ontwerp: Als onderdeel van de voorlopige planning worden de basisprincipes geanalyseerd en de doelen gecoördineerd. Daarnaast worden op ware grootte tekeningen gemaakt en alle wettelijke eisen verduidelijkt. Op basis van deze informatie ontvangt u als klant een eerste kostenraming.
 3. Ontwerpplanning: Hierbij wordt rekening gehouden met de fundamentele relaties die bestaan tussen de randvoorwaarden en de specificaties. Vervolgens wordt een nieuwe true-to-scale tekening, een beschrijving van het object en een concrete kostenberekening inclusief planning gemaakt.
 4. Goedkeuringsplanning: In deze fase van het werk legt de architect alle documenten, sjablonen en bewijsstukken voor aan de bevoegde autoriteit. Indien nodig worden deze aangepast.
 5. Implementatieplanning: Tijdens deze fase ontvangt de klant alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het bouwproject. Naast gedetailleerde detail-, uitvoerings- en bouwtekeningen omvat dit ook alle montageplannen en de documenten van de goedkeuringsplanning.
 6. Voorbereiding van de prijs: In deze fase wordt een concrete planning en servicebeschrijvingen gemaakt. Daarnaast worden de kosten bepaald en gecontroleerd en worden alle aanbestedingsdocumenten samengesteld.
 7. Deelname aan de gunning van opdrachten: In deze fase worden offertes verkregen en vergeleken en worden gesprekken gevoerd met potentiële bedrijven. Op basis hiervan worden voorstellen voor de gunning van de opdracht ingediend.
 8. Objectbewaking: Een interieurontwerper neemt de coördinatie van het werk tijdens deze fase van het werk over en ziet toe op de naleving van de planning en alle werkzaamheden die plaatsvinden. Daarnaast wordt het bouwproces gedocumenteerd, facturen gecontroleerd en kosten gecontroleerd. Mochten er defecten optreden, wees dan voorzichtigt de architect voor hun correctie.
 9. Vastgoedbeheer: Na voltooiing van de bestelling worden alle bestaande gebreken die binnen de verjaringstermijnen worden ontdekt, beoordeeld.

Hoe beïnvloedt de moeilijkheidsgraad de prijs?

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werkzaamheden worden de prijzen gevormd op basis van verschillende honorariumtarieven. De daaruit voortvloeiende kosten blijven stijgen met toenemende moeilijkheidsgraad en dus ook met stijgende tarieven. Het laagste tarief voor eenvoudig werk is het minimumtarief gevolgd door het kwartaaltarief. De kosten van middelzwaar werk worden bepaald door het gemiddelde tarief, terwijl de kosten van zwaar werk worden bepaald door het driekwarttarief en het maximale tarief. Welke diensten worden toegewezen aan welk tarief wordt gereguleerd door bepaalde specificaties van de HOAI. De opdracht is dan ook niet ter beoordeling van de interieurontwerper, maar is gebaseerd op bepaalde, gedefinieerde criteria.

Deel artikel: