Hoeveel kost een verdelger?

Verdelgers spuiten insecticideAls je plaagplaag opmerkt, is de schrik natuurlijk geweldig. Het maakt niet uit of er maar één muis in uw huis is afgedwaald of dat kakkerlakken, zilvervisjes of luizen uw kamers besmetten. Insecten die in uw muren en onder het dak worden getrokken, moeten ook professioneel worden behandeld om rekening te houden met zowel de omstandigheden van natuurbehoud als uw gezondheid. Om deze redenen is de verdelger de expert bij uitstek voor elke ongedierteplaag die u zelf niet onder controle kunt krijgen met huishoudelijke middelen. Hier kunt u lezen in welke gevallen deze specialist u zal ondersteunen en welke kosten kunnen worden verwacht. Op blauarbeit.de vindt u tal van verdelgers bij u in de buurt, die u snel, flexibel en veilig adviseren en alle nodige maatregelen nemen.

Afbeelding door Karin &uwe Annas – stock.adobe.com

Wanneer heeft het gebruik van de verdelger zin?

Het gebruik van een verdelger is zinvol als je dieren zoals insecten, knaagdieren, wasberen of marters lastigvalt in je huis of tuin en je deze dieren niet met je eigen middelen kunt verdrijven. Hoewel individuele muizen of ratten kunnen worden bestreden met vallen of gif, zijn eenmaal gevestigde nesten van deze knaagdieren moeilijk voor leken om volledig uit te roeien. Kakkerlakken zijn ook een zaak voor verdelgers, want alleen dan kun je er zeker van zijn dat deze dieren volledig worden uitgeroeid. Marters en wasberen worden levend gevangen door de verdelger en vrijgelaten voordat ze grote schade kunnen aanrichten aan de isolatie of elektronica van uw huis of auto. Last but not least zijn insectennesten ook een zaak voor deze experts. Afhankelijk van de insectensoort worden deze nesten gedood of professioneel verplaatst. Zo heb je rust van wespen, bijen of horzels en kunnen deze nuttige dieren elders hun bijdrage leveren aan de natuur. Bedwantsen en vlooien worden ook snel en grondig bestreden door de verdelger met de juiste hulpmiddelen. Het gebruik van de verdelger is vooral belangrijk voor houtplagen zoals de houtworm, omdat deze dieren de structurele integriteit van het huis kunnen aantasten. In de tuin bestrijdt de verdelger niet alleen insectennesten, maar ook woelmuizen, mollen, eikenprocessiemotten en ander ongedierte dat uw planten bedreigt. Afhankelijk van de plaag en het verlangen, gaat hij verder met nuttige insecten, uitdrijvers, vallen of gif. In alle gevallen moet u niet te lang aarzelen om een expert in te huren in het geval van een plaag. Hoe eerder u uw toevlucht neemt tot deskundige hulp, hoe kleiner het probleem en hoe goedkoper het zal worden geëlimineerd.De kosten voor de verdelger in één oogopslag

Het gebruikelijke uurloon voor een verdelger is ongeveer 60 tot 100 euro. Naast reiskosten van ongeveer 40 euro en het benodigde materiaal (gif, aas, etc.), zijn het vooral de arbeidskosten die de prijs van de verdelger bepalen. Verschillende plaagsoorten vereisen verschillende tijdrovende bestrijding. Terwijl sommige dieren slechts één tot twee uur werktijd nodig hebben, moet je voor andere diersoorten verwachten dat de verdelger meerdere dagen bezig is. Mogelijk moet u gedurende deze tijd uw huis verlaten en bij vrienden, familieleden of in het hotel verblijven, omdat de verdelger giftige stoffen in uw appartement verspreidt. De kosten voor de verdelger kunnen worden gedekt door de inboedelverzekering.

Hier is een lijst met veel voorkomende plagen en mogelijke prijsuitsplitsingen voor controle. De prijsklasse hangt af van de sterkte van de plaag of de grootte van het nest en de toegankelijkheid van het getroffen gebied. Ongediertebestrijding in nieuwe gebouwen is dus in de meeste gevallen goedkoper, omdat het bouwweefsel en de structuur hier de bestrijding bevorderen, het ongedierte minder schuilplaatsen bieden en de toegang voor de verdelger vergemakkelijken.

Pest Kosten
Muizen 100 tot 200 €
Ratten 100 tot 600 €
Marter 200 tot 400 €
Vespiary 50 tot 200 €
Mieren 50 tot 150 €
Houtplagen vanaf 600 €
Bedwantsen 200 tot 600 €
Kakkerlakken 50 tot 150 €

Wie betaalt de verdelger in een gehuurd appartement?

De verhuurder is ervoor verantwoordelijk dat het appartement van de huurder vrij is van ongedierte. Indien hij deze verplichting niet nakomt, kan de huurder een huurverlaging krijgen end aandringen dat de verhuurder het probleem oplost. Slechts in twee gevallen kan de verhuurder de kosten voor het gebruik van de verdelger overdragen aan de huurder: Als de huurder aantoonbaar zelf de plaag heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld door voedselafval in het appartement op te slaan of een te hoge luchtvochtigheid door onjuist ventilatiegedrag, moet hij de kosten voor ongediertebestrijding betalen. Ook leidt de late melding van de plaag ertoe dat de huurder de kosten voor het gebruik van de verdelger moet betalen. Als de huurder bijvoorbeeld wacht tot het wespennest in een van zijn kamers enorme afmetingen aanneemt, moet hij de overeenkomstig hoge rekening volledig betalen. De kennisgeving moet onmiddellijk worden gedaan, d.w.z. meestal binnen een week. De bewijslast voor de oorzaak door de huurder ligt bij de verhuurder, die vervolgens de kosten voor het gebruik in rekening kan brengen bij de huurder.

Deel artikel: