Investeringsaftrek: bespaar belastingen

Bespaar belastingen op investeringen met het bedrag van de investeringsaftrek.Beeld: I Viewfinder / stock.adobe.com

Het bedrag van de investeringsaftrek is een berekeningsparameter uit de Duitse belastingwetgeving, die een reducerend effect heeft op de winst. Voor belastingdoeleinden wordt dit bedrag buiten de balans of buiten de EÜR (inkomensoverschotrekening) in aanmerking genomen. Volgens § 7g EStG kunnen kleine en middelgrote ondernemingen dit bedrag afschrijven voor toekomstige investeringen om hun huidige belastingdruk te verminderen. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2008 verving het bedrag van de investeringsaftrek de besparingsafschrijving die tot dan toe van kracht was.

Deze aftrek stelt bedrijven in staat om afschrijvingen voor geplande activa voor te schieten op een eerder boekjaar. Door dit bedrag op te eisen, wordt de belastingdruk verlaagd. In de jaren daarna is er echter sprake van een overeenkomstige stijging. Met een slimme planning kan een belastingvoordeel worden behaald door de meerjarige interpretatie, die gerelateerd is aan de progressieve inkomstenbelastingschaal. Daarnaast kan het belastinguitsteleffect leiden tot een liquiditeitsvoordeel voor bedrijven.Tevreden

  1. Wat is er veranderd in de nieuwe § 7g EStG?
  2. Investeringsaftrekbedrag Voorwaarden
  3. Welke invloed heeft de investeringsaftrek op de belasting?
  4. Hoe claim ik de investeringsaftrek?
  5. Voorbeeld van investeringsaftrekbedrag

Wat is er veranderd in de nieuwe § 7g EStG?

Volgens de Jaarlijkse Belastingwet 2020 creëren de wijzigingen in § 7g EStG nieuwe mogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen om de belastingdruk te dragen. Door de afschrijvingen te verplaatsen naar een boekjaar voorafgaand aan de verwerving of productie van de begunstigde activa, kunnen holdings hun liquiditeit beter plannen. Dit heeft een positief effect op het beschikbare eigen vermogen en vergemakkelijkt de financiering van de benodigde activa. Kortom, er is meer geld voor de geplande investeringen. Bovendien biedt § 7g lid 5 EStG de mogelijkheid om de begunstigde activa te beleggen als speciale afschrijving.

Investeringsaftrekbedrag Voorwaarden

Voor het gebruik van de investeringsaftrek moet aan voorwaarden zijn voldaan die nauwkeurig zijn omschreven in de belastingwetgeving. Ongeacht het type inkomen wordt een uniforme winstgrens van 200.000 euro opgegeven.

In het verleden werden alleen die activa begunstigd als 90% of meer in het investeringsjaar of het volgende jaar voor zakelijke doeleinden werd gebruikt. Sinds de Jaarlijkse Belastingwet 2020 strekt het toepassingsgebied van § 7g EStG zich ook uit tot gehuurde activa tijdens de relevante periode.

Een verdere investeringsaftrek is een voorwaarde voor het voornemen om de afschrijfbare en roerende activa te verwerven. In het jaar van verwerving en het daaropvolgende jaar mag echter maximaal 10% van deze activa onderhands worden gebruikt. Een opgave van de investeringsintentie in de belastingaangifte aan de fiscus is niet vereist.

Investeringsaftrekbedrag Vereisten 2021

De investeringsaftrekbedrag nieuwe regeling vanaf 2020 bevat veel wijzigingen en geldt voor boekjaren die eindigen na de datum van 31.12.2019. Dit betekent dat de nieuwe regels voor het eerst van toepassing zullen zijn in 2020, op voorwaarde dat het verkoopseizoen samenvalt met het kalenderjaar. Zowel voor land- en bosbouwbedrijven als voor commerciële ondernemingen met een ander verkoopseizoen is de nieuwe verordening van toepassing op boekjaren die verder reiken dan 17.7.2020.

Investeringsaftrekbedrag Vereisten en limieten

Voor de bedrijven is de belangrijkste vraag voor welke investeringen het aftrekbedrag kan worden geclaimd. De voorkeursbehandeling is van toepassing op afschrijfbare en roerende activa die deel uitmaken van vaste activa. Dit kunnen nieuwe of gebruikte goederen zijn.

Het bedrag mag niet meer bedragen dan 50% van de geraamde aanschaffings- of productiekosten.
De maximale grens van de totale investeringsaftrek is 200.000 euro.

Een gedetailleerde indicatie bij het claimen van de aftrekbedragen is over het algemeen niet vereist. Dit betekent dat de bedrijven niet hoeven te bewijzen dat ze van plan zijn om apart te investeren. Een exclusief of bijna exclusief (90%) operationeel gebruik moet echter geloofwaardig worden gemaakt.

Welke invloed heeft de investeringsaftrek op de belasting?

Klein en middelgrootBedrijven kunnen het aftrekbedrag gebruiken om de belasting te verlagen. Door slim te plannen op de verwachte uitgaven wordt de belastingdruk in het lopende jaar verlaagd. Als u al weet hoeveel geld er de komende drie jaar aan investeringen zal worden uitgegeven, kunt u deze uitgaven in het bestaande boekjaar berekenen om belastingen te besparen. Het aftrekbedrag voor toekomstige investeringen zorgt voor een goede liquiditeit, waardoor er meer middelen in bedrijf blijven.

De belastingdruk wordt dus gespreid over meerdere jaren door het bedrag te gebruiken, omdat de bedrijven de totale belastingen niet in één keer hoeven te betalen. Dit is niet alleen een voordeel voor middelgrote bedrijven, maar ook voor zzp’ers. Zeker wanneer er belastingachterstanden verschuldigd zijn, kan dit anders tot financiële problemen leiden.

Hoe claim ik de investeringsaftrek?

Als de financiële middelen voor belastingen onvoldoende zijn, is het mogelijk om een bepaald bedrag af te trekken van het bedrijfsresultaat via geplande investeringskosten. Hoe dit precies werkt, hangt af van het respectieve investeringsaftrekbedrag.

Voorbeeld van investeringsaftrekbedrag

Een bedrijf heeft een verwachte winst van 30.000 euro aangegeven bij de belastingdienst en navenant lage voorschotten betaald aan de belastingdienst. Maar volgens de inkomensoverschotrekening is er sprake van een werkelijke winst van ruim 45.000 euro. Nu is er een extra betaling verschuldigd, maar de financiële middelen zijn niet voldoende omdat er nieuwe investeringen gepland zijn om de standaard te handhaven.

In een dergelijk geval is geen krediet nodig en geen uitstelaanvraag. Omdat het investeringsaftrekbedrag nieuwe regelgeving de verantwoordelijken de mogelijkheid geeft om de investeringen voor de komende drie jaar te plannen. Zo kost een nieuw systeem 20.000 euro – waarvan het bedrijf 50%, dus 10.000 euro, mag aftrekken als bedrijfskosten (aftrekbedrag). De winst in dit rekenvoorbeeld is dus slechts 35.000 euro. De kosten voor de verwachte investeringen ontstaan echter later: dit stelt ondernemers in staat om vakkundig te plannen en hun liquiditeit te behouden.

Deel artikel: