Gasprijsrem voor bedrijven – actuele informatieAfbeelding door m.mphoto – stock.adobe.com

Veel ambachtelijke bedrijven hebben momenteel veel last van de gestegen energieprijzen en zouden graag verlichting van de staat zien. Hier vindt u een overzicht van de geplande maatregelen in Duitsland en op EU-niveau. Dit artikel zal de komende weken regelmatig worden bijgewerkt.

Tussentijds verslag van de Commissie van Deskundigen

Om snel passende oplossingen te vinden voor de hoge energieprijzen, heeft de Federale Regering een panel van experts opgericht, dat tot nu toe een tussentijds rapport heeft gepresenteerd. Het bevat de volgende suggesties:Eenmalige betaling in december

De eenmalige uitkering in december staat bijna vast. Het gaat naar particuliere huishoudens en kleine bedrijven. Hier de Volledige vooruitbetaling en hun bedrag is afhankelijk van de betaling in september 2022.

Elektriciteitsprijs remt misschien in januari

Federaal minister van Economische Zaken Robert Habeck wil uiterlijk in januari een rem op de elektriciteitsprijs invoeren. De directeur van de Federale Vereniging van Energie- en Waterindustrieën acht dit echter niet haalbaar. De hoogte en details zijn nog niet bepaald.

Gasprijsrem voor industriële bedrijven vanaf 1 januari

Voor industriële bedrijven wordt de inkoopprijs verlaagd naar 7 cent per kilowattuur. Na belastingen, heffingen en heffingen levert dit ook een prijs op van 12 cent per kilowattuur. 70 procent van het verbruik vanaf 2021 wordt overgenomen, want de overige 30 procent industriële bedrijven betalen ook de volledige gasprijs. De prijsrem moet in ieder geval tot april 2024 duren.

Naast de rem op de gasprijs is er waarschijnlijk sprake van liquiditeitssteun, subsidies, leningen en garanties voor de industrie.

Gas- en warmteprijsrem voor alle anderen vanaf 1 maart 2023

De benzineprijs remt 80 procent van het verbruik af op 12 cent per kilowattuur. De overige 20 procent blijft tegen de contractueel afgesproken gasprijs. Dit om ervoor te zorgen dat het gasverbruik verder wordt verlaagd. Stadsverwarming wordt gemaximeerd op 9,5 cent per kilowattuur en ook hier wordt slechts 80 procent van de kosten verlaagd.

De algemene gasprijsrem is ook gepland om te eindigen in april 2024, maar zal twee maanden later beginnen.

Hardheidsregeling voor huurders, eigenaren en maatschappelijke instellingen

Van begin januari tot eind februari moet er volgens het rapport van de Gasprijscommissie renteloze liquiditeitssteun zijn voor verhuurders en woningcorporaties. Ook huurders die ondanks de prijsrem financiële problemen hebben, krijgen hulp totdat de verbeterde huurtoeslag beschikbaar is. De Commissie stelt ook een apart steunfonds voor ziekenhuizen en zorginstellingen voor.

Tot nu toe geen gerichte steun voor ambachtelijke ondernemingen

In de ambachtelijke sector zijn er veel energie-intensieve bedrijven die vooral te maken hebben met energieprijzen en hun werknemers niet zomaar thuis kunnen laten werken. De voorzitter van de Duitse Bond van Ambachten is dan ook nog niet tevreden met de huidige maatregelen. Hij wil dat de staat in januari en februari minstens de helft van de korting op elektriciteit en gas betaalt. Daarnaast zijn er volgens hem veel bedrijven getroffen die goed opereren en zonder de verhoogde prijzen geen problemen zouden hebben.

Alleen het speciale fonds is bepaald

Om alle steunmaatregelen te financieren werd een speciaal fonds van 200 miljard euro afgesproken. Daarvan moet 90 miljard worden gebruikt voor de voorstellen van de expertcommissie. Helaas kunnen we nog niet precies zeggen welke maatregelen zullen worden genomen, omdat het tussentijdse verslag van de Commissie alleen voorstellen bevat. De uitvoering hangt af van de federale overheid.

Wat doet de EU?

Ook op EU-niveau wordt gezocht naar oplossingen om de energieprijzen snel te verlagen. Een voorstel is om samen met alle EU-landen te onderhandelen over leveringscontracten op langere termijn. Daarnaast zou de elektriciteitsmarkt hervormd kunnen worden. Tot nu toe is de prijs gebaseerd op de duurste centrales en dit zijn momenteel gasgestookte elektriciteitscentrales. Een EU-breed gasprijsplafond is momenteel echter uitgesloten, zodat de producerende landen hun gas niet aan andere landen verkopen.

Deel artikel: