Kernrenovatie – Wat komt er allemaal bij kijken en wat kost het?Beeld: beugdesign / stock.adobe.com

Het is in de aard van woongebouwen dat je in de loop van de tijd waarde verliest. Niet alleen knagen de tand des tijds aan de afzonderlijke delen van het gebouw en de installaties, maar de technologie is ook voortdurend in ontwikkeling en normen op het gebied van veiligheid en energie-efficiëntie overtreffen alles wat slechts een paar decennia geleden gebruikelijk was. Om deze reden is regelmatige investering in een gebouw noodzakelijk om de waarde ervan te behouden en te voldoen aan moderne normen. Als een gebouw gedurende vele decennia niet of onvoldoende is vernieuwd, kan een kernrenovatie noodzakelijk zijn. Schade veroorzaakt door de elementen kan dit werk ook nuttig maken. Er moet worden afgewogen of een kernrenovatie zinniger is en goedkoper is dan de sloop en nieuwbouw van het gebouw. Hier leest u wat de afzonderlijke onderdelen van een kernrenovatie zijn en welke kosten u kunt verwachten. Ook leer je meer over de voordelen van een kernrenovatie en eventuele overheidssubsidies.

De componenten van een kernrenovatie

Simpel gezegd, een kernrenovatie is een renovatie waarbij het huis wordt ontmanteld van het dakgebinte tot het verwarmingssysteem in de kelder tot zijn schil (de kern) en vervolgens met moderne middelen wordt herbouwd. De exacte componenten van de kernrenovatie verschillen van huis tot huis en indien nodig. Meestal spreekt men van een kernsanering als ten minste de volgende maatregelen worden uitgevoerd:  • Elektrische installaties vernieuwd
  • Leidingsysteem vervangen
  • Ramen en deuren vervangen
  • Vernieuwing gevelisolatie
  • Vernieuwing van dakisolatie en renovatie van dakbedekking
  • Vervanging van het verwarmingssysteem

Daarnaast kan er nog wat ander werk zijn dat nuttig kan zijn, afhankelijk van de staat van het gebouw. Deze omvatten bijvoorbeeld het vervangen van radiatoren, een nieuwe vloerbedekking, de isolatie van de kelder of de installatie van een zonnethermisch systeem of fotovoltaïsche cellen op het dak.

Kosten van individuele werken

Wat de kosten betreft, moet fundamenteel worden gezegd dat een algemene verklaring hier moeilijk is. Een vernieuwing van het dakgebinte als gevolg van een complex dak of moeilijke structurele omstandigheden kan bijvoorbeeld voor sommige gebouwen aanzienlijk duurder zijn dan voor andere. De kosten voor de vernieuwing van het leidingsysteem zijn ook zeer individueel. Bij het vervangen van het nieuwe verwarmingssysteem zijn de kosten sterk afhankelijk van het bewoonde gebied en het type verwarming, en ook de overgang van de ene energiebron naar de andere (bijvoorbeeld van stookolie naar een pelletverwarmingssysteem) genereert extra kosten.

Er ontstaan aanzienlijke extra kosten als een woning met monumentenzorg volledig gerenoveerd gaat worden. Om de originele ramen, deuren, dakpannen en andere bouwelementen in de zin van monumentenzorg te vernieuwen, zijn er vaak aanzienlijke extra kosten.

De hier genoemde kosten hebben betrekking op een gemiddelde eengezinswoning zonder monumentenzorg of andere factoren die de kosten sterk verhogen.

Verwarmingssysteem

Als u een nieuw verwarmingssysteem in uw huis laat installeren, zijn de kosten sterk afhankelijk van de gekozen energiebron. Verwarmingssystemen met fossiele brandstoffen, d.w.z. stookolie of verwarmingsgas, zijn relatief goedkoop in aanschaf. Inclusief installatie zijn kosten van zo’n 15.000 euro te verwachten. Met een pelletverwarmingssysteem kunnen de kosten oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast is er bij een verandering van energiebron de bouw van een nieuwe brandstofopslag of de aanleg van een gasleiding en de sluiting van de oude opslagfaciliteit. Hier kunt u ongeveer 3500 Euro kosten verwachten.

Leidingsysteem

Om de leidingen te vernieuwen, moeten de betreffende wanden worden geopend, de oude leidingen worden verwijderd en afgevoerd en nieuwe leidingen worden geïnstalleerd en aangesloten. Afhankelijk van de bouwkundige kenmerken van de woning kunnen hier zeer grote prijsschommelingen optreden. Afhankelijk van het aantal leidingen en de inspanning is de prijs per verdieping 1000 tot 3000 euro.

Vervanging van ramen en deuren

Ramen en deuren kunnen ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor het opknappen van de kern, vooral als er wordt gekozen voor zeer energiezuinige of veilige modellen. Per raam kunnen kosten van 300 tot 800 euro ontstaan. Het vervangen van een deur daarentegen is relatief goedkoop met 200 tot 400 euro.

Elektrische bedrading

Net als bij pijpleidingen zijn de kosten sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden. Op basis van de vierkante meter woonoppervlak kun je kosten van ongeveer 100 euro verwachten. Een renovatie is duidelijkh goedkoper dan een compleet nieuwe installatie.

Dakvernieuwing

Als de dakbedekking en het dakgebinte worden vernieuwd, dan zijn de kosten vooral afhankelijk van de grootte van het dak. Bij het kiezen van goedkope dakpannen kunt u kosten van 100 euro verwachten voor de dakbedekking, terwijl de vernieuwing van het dakgebinte ongeveer 70 euro kost.

Isolatie van het gebouw

Aangezien een van de belangrijkste redenen voor een kernrenovatie is om de energie-efficiëntie van het gebouw te verhogen, worden hier ook aanzienlijke kosten gemaakt, maar deze betalen zich in de loop der jaren terug. Zowel de gevels als het dakgebinte kunnen worden geïsoleerd. Dit resulteert in kosten van ongeveer 100 euro voor onderrafter isolatie of intermediaire rafter isolatie of 200 euro voor rafter isolatie. De isolatie van een gevel kost tussen de 30 en 200 euro per vierkante meter muuroppervlak. Een inblaasisolatie is aanzienlijk goedkoper dan een thermisch isolatiecomposietsysteem. De isolatie van het kelderplafond levert kosten op van 20 tot 30 euro per vierkante meter.

Hier is een overzicht van de kosten:

Meten Kosten
Verwarming (fossiele brandstoffen) € 15.000
Verwarming (hernieuwbare energie) € 25.000
Verandering van energiebron 3.500 €
Leidingen (vloer) 1000 tot 3000 €
Venster € 300 tot € 800
Deur € 200 tot € 400
Elektrische bedrading (m² woonoppervlak) 100 €
Dakbedekking (m²) 100 €
Dakspant (m²) 70 €
Dakisolatie (m²) € 100 tot € 200
Gevelisolatie (m²) € 30 tot € 200
Kelderplafond (m²) € 20 tot € 30

Overheidssubsidies

Omdat een kernrenovatie gepaard gaat met tal van voordelen voor de samenleving, vooral op het gebied van veiligheid en energie-efficiëntie, ondersteunt de staat dit soort maatregelen met verschillende middelen. Enerzijds is het werk van ambachtslieden een dienst die tot een bepaald bedrag van de belasting kan worden afgetrokken. Zolang de maatregelen in eigen beheer worden uitgevoerd en de laatste verbouwing minstens 10 jaar geleden was, wordt 20% van de gemaakte belastingen terugbetaald tot een maximumbedrag van 40.000 euro.

Daarnaast biedt de federale overheid BEG-financiering aan, een financieringsprogramma dat aanzienlijke financiële steun biedt voor de renovatie van een gebouw. De federale financiering voor efficiënte gebouwen brengt tal van programma’s van de Kreditanstalt für Wiederaufbau samen en vergroot zo de duidelijkheid voor huiseigenaren en experts. Afhankelijk van de maatregel kan 20 tot 25 procent van de kosten die worden gemaakt in geval van een verhoging van de energie-efficiëntie worden gedekt door de BEG-subsidie. Bij het vervangen van een oud fossiel verwarmingssysteem door een pelletverwarmingssysteem kan de subsidie zelfs oplopen tot 55 procent. Energieadvies, dat vaak wordt uitgevoerd in de planningsfase voorafgaand aan een kernrenovatie, wordt ook gesubsidieerd met maximaal 80 procent. Daarnaast zijn er vaak gemeentelijke ondersteuningsprogramma’s, die van gemeente tot gemeente sterk verschillen.

Net als bij de oude KfW-programma’s is de voorwaarde voor deze subsidies dat de maatregelen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en worden aangevraagd voordat ze worden uitgevoerd. Op blauarbeit.de vindt u tal van ambachtslieden in uw omgeving, die niet alleen het nodige werk goedkoop en nauwkeurig plannen en uitvoeren, maar u ook ondersteunen bij de toepassing.

Kostenafweging

Ook al kunnen er door de grote individuele verschillen tussen kernrenovaties geen algemeen geldige uitspraken worden gedaan, een kernrenovatie is in veel gevallen en zeker bij niet-beursgenoteerde woningen goedkoper dan nieuwbouw. Dit komt door de vele financieringsprogramma’s en het vermijden van sloopkosten. Daarnaast kan door de renovatie nog meer bespaard worden, want ook verhoogde zekerheid is een belangrijke factor en wordt vaak beloond met een bouw- en inboedelverzekering met korting op verzekeringspremies. Ook de ideale waarde van het gebouw, zoals de ouderlijke woning, moet een rol spelen bij de beslissing.

Bij monumentale woningen zijn de kosten voor renovatie aanzienlijk hoger. Als een huiseigenaar kan aantonen dat de renovatiekosten van het gebouw niet in redelijke verhouding staan tot de verwachte baten, kan hij een sloopvergunning krijgen van de monumentenbeschermingsautoriteit.

Deel artikel: