Kosten voor fotovoltaïsche energieopslag

Batterijsymbool in een getekend huis, gloeilamp op de schoorsteen. Pictogramafbeelding voor energieopslag en huisbatterijLaatst bijgewerkt op 22 juni 2022 door Energiebesparen

Afbeelding door Floor Photo Design – stock.adobe.com

Als u de zonne-energie die wordt geproduceerd door uw fotovoltaïsche systeem niet verbruikt, wordt deze aan het openbare net geleverd. Het teruglevertarief voor zonne-energie is de afgelopen jaren echter blijven dalen. Daarnaast moet de benodigde elektriciteit, bijvoorbeeld bij slecht weer of ’s avonds, wanneer er nauwelijks elektriciteit wordt opgewekt met een eigen fotovoltaïsche installatie, meestal duur worden ingekocht bij de publieke energieleverancier. Daarom wordt het steeds winstgevender voor eigenaren van fotovoltaïsche systemen om een fotovoltaïsch energieopslagsysteem te gebruiken. Want met zo’n stroomopslag kan niet alleen het verbruik van de eigen zonnestroom worden verhoogd, maar omgekeerd kan ook de vraag naar dure netstroom worden verminderd. Het gebruik van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem maakt u dus grotendeels onafhankelijk van het weer, het huidige tijdstip van de dag en de prijzen van openbare energieleveranciers. Op het hoogtepunt kunt u zelfvoorzienend zijn op het gebied van elektriciteit tot 80% bereiken met een energieopslagsysteem.Tevreden

  1. Kosten per opslagcapaciteit
  2. Kosten per totaal opgeslagen kilowattuur
  3. Hoe kom je achter de benodigde capaciteit?
  4. Hoeveel kost de installatie?
  5. Afschrijving
  6. Subsidies voor elektriciteitsopslag

Kosten per opslagcapaciteit

De kosten van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem variëren afhankelijk van de grootte van het opslagsysteem, de prestaties en capaciteit en de respectieve opslagtechnologie. Met het oog op de technologie worden lithium-ionbatterijen en lood-ionbatterijen met name gebruikt voor thuisopslagsystemen. Lood-ionbatterijen zijn verkrijgbaar van 200-300 € per kilowattuur. Voor een lithium-ion batterij moet je rekenen op kosten van 800 tot 1.200 € per kilowattuur. Volgens de Duitse Solar Industry Association is de gemiddelde grootte die nodig is voor thuisopslagsystemen ongeveer 7-8 kilowattuur. Bijgevolg bedragen de aanschafkosten voor een fotovoltaïsch elektriciteitsopslagsysteem: € 1.400 tot € 2.400 voor lood-ionbatterijen en verder € 5.600 tot € 9.600 voor lithium-ionbatterij. Lithium-ion accu’s zijn dus wat duurder, omdat ze nog een vrij nieuwe opslagtechnologie zijn ten opzichte van de versterkte lood-ion accu’s. Hun prijzen zijn de afgelopen jaren echter ook aanzienlijk gedaald.

Als u de aanschaf van een opslagsysteem in combinatie met een fotovoltaïsch systeem overweegt, moet u rondbetalen 16.000 tot 28.000 € voor een vrijstaand huis berekenen. De kosten voor deskundige installatie zijn al inbegrepen.

Kosten per totaal opgeslagen kilowattuur

Zonder het gebruik van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem, hebt u de mogelijkheid om uw geproduceerde zonne-energie rechtstreeks zelf te verbruiken of aan het openbare net te leveren. Om de opgewekte elektriciteit echter op elk moment zelf te kunnen verbruiken en niet aan het openbare elektriciteitsnet te hoeven leveren, is een elektriciteitsopslagsysteem een pré. Dit kan uw overtollige zonne-energie opslaan, die na productie niet direct door u wordt verbruikt, totdat u deze nodig heeft. Daarom is het in het kader van een aankoop van een opslag van bijzonder belang om het voordeel van elektriciteitsopslag ten opzichte van de teruglevering van elektriciteit aan het openbare net af te wegen. De prijs per opgeslagen kWh wordt gebruikt als een zinvolle referentiewaarde. Om de prijs per opgeslagen kWh te berekenen, moet u de investeringskosten van uw opslagsysteem delen door de hoeveelheid energie die over de gehele levensduur van de batterij kan worden opgeslagen. De prijzen per kWh voor goedkope fotovoltaïsche elektriciteitsopslagsystemen liggen momenteel op ongeveer 15 tot 30 cent. Afhankelijk van het elektriciteitsopslagsysteem kunnen de kosten per kWh echter ook oplopen tot 50 tot 60 cent aantal. Aangezien elektriciteitsopslagsystemen nog relatief nieuwe technologieën zijn, is een verdere prijsverlaging in de toekomst te verwachten. Hierdoor zouden ook de prijzen per opgeslagen kWh flink dalen, wat de aanschaf van een fotovoltaïsch elektriciteitsopslagsysteem steeds aantrekkelijker maakt.

Vind een energieadviseur

Hoe kom je achter de benodigde capaciteit?

De specifieke capaciteit die u nodig hebt voor een energieopslagsysteem is afhankelijk van verschillende factoren.

Gewenste mate van zelfvoorziening

Kortom, het volgende is van toepassing bij het kiezen van de energieopslag: hoe meer zelfverbruik u ermee wilt dekken, hoe groter u het moet kiezen. Dienovereenkomstig heeft onder andere de gewenste mate van zelfvoorziening, die met het geheugengebruik moet worden bereikt, invloed op de noodzakelijke capaciteit van het geheugen.

Gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik

Een andere indicatie van de benodigde capaciteit van uw energieopslag is uw persoonlijke jaarlijkse elektriciteitsverbruik. U bepaalt uw exacte elektriciteitsverbruik voor berekening aan de hand van de gemiddelde waarde die voortvloeit uit uw elektriciteitsfactuur van de afgelopen jaren.

Persoonlijk consumptiegedrag

Naast het jaarlijkse verbruik speelt ook uw persoonlijke consumptiegedrag een belangrijke rol in de benodigde capaciteit. Want als je huishouden vooral ’s avonds elektriciteit nodig heeft, omdat je bijvoorbeeld overdag aan het werk bent, heb je een grotere stroomopslag nodig dan wanneer je de elektriciteit vooral ’s middags verbruikt. De reden hiervoor is het feit dat uw fotovoltaïsche systeem overdag aanzienlijk meer elektriciteit produceert dan ’s avonds. Alleen met een voldoende grote opslagtank kan de energie die tegen de middagpiek wordt opgewekt tijdelijk worden opgeslagen en klaar worden gehouden voor de avond. Dienovereenkomstig heeft het verbruiksgedrag ook een niet onaanzienlijke invloed op de selectie van de juiste stroomopslag.

Grootte van het fotovoltaïsche systeem

Een andere belangrijke factor is de grootte van uw fotovoltaïsche systeem, afhankelijk van uw persoonlijke elektriciteitsverbruik. Als het PV-systeem relatief groot is in vergelijking met uw gemiddelde elektriciteitsverbruik, heeft u grote hoeveelheden overtollige elektriciteit. Om deze grote hoeveelheden elektriciteit te kunnen opslaan, heb je een groot energieopslagsysteem nodig. Als u daarentegen een klein PV-systeem heeft, is het raadzaam om een kleiner opslagsysteem aan te schaffen.

Oriëntatie van het fotovoltaïsche systeem

Ook belangrijk voor het bepalen van de benodigde capaciteit van de elektriciteitsopslag is de respectieve oriëntatie van uw fotovoltaïsche systeem. Als uw fotovoltaïsche systeem op het zuiden is gericht, wordt een grotere opslagtank aanbevolen dan in vergelijking met een oost-west oriëntatie. De moduleoriëntatie hangt echter ook nauw samen met uw persoonlijke consumptiegedrag. Als je je elektriciteit vooral ’s ochtends en ’s avonds nodig hebt, kunnen deze verbruikspieken beter worden afgedekt door een oost-west oriëntatie dan door een zuidelijke oriëntatie. Als uw systeem echter een zuidelijke oriëntatie heeft met dit verbruikspatroon, produceert het grote hoeveelheden energie, vooral in de middaguren. Om deze hoeveelheden energie ’s avonds en ’s ochtends voor eigen gebruik te kunnen opslaan, heb je een grotere opslagcapaciteit nodig.

Vind een elektricien

Hoeveel kost de installatie?

Naast de werkelijke aankoopprijs van het fotovoltaïsche elektriciteitsopslagsysteem, zijn er kosten voor de installatie ervan. De installatie moet worden uitgevoerd door een ervaren specialist, die u comfortabel en snel op blauw werk zult vinden. De kosten van installatie en inbedrijfstelling door een elektricien zijn afhankelijk van het opslagsysteem en de bijbehorende inspanning die nodig is voor installatie, kalibratie en bekabeling. Afhankelijk van het energieopslagsysteem is er dus tussen de 900 en 4.000 € verschuldigd voor de installatie door een elektricien.

Afschrijving

Een fotovoltaïsch energieopslagsysteem heeft zichzelf terugverdiend als het u meer elektriciteitskosten heeft bespaard dan u aan de aankoop ervan hebt uitgegeven. Gezien de economische levensvatbaarheid loont een elektriciteitsopslagsysteem zich momenteel na ongeveer 10 tot 15 jaar uit. Deze terugverdientijd kan in de toekomst aanzienlijk worden verkort door de goedkopere opslagsystemen en zo een steeds aantrekkelijkere optie worden. Volgens de huidige prognoses is de aanschaf van een elektriciteitsopslagsysteem economisch het voordeligst als u geen teruglevertarieven meer ontvangt voor uw PV-systeem.

Subsidies voor elektriciteitsopslag

U kunt de aanschafkosten van een elektriciteitsopslagsysteem verlagen met behulp van subsidies van KfW of via verschillende promotieprogramma’s van de respectieve deelstaten. KfW biedt momenteel evenredige financiering voor de totale kosten van elektriciteitsopslagsystemen die worden geïnstalleerd als onderdeel van een renovatie of nieuwbouw in overeenstemming met de KfW Efficiency House-norm. In het verlengde hiervan ontvangt U van KfW een subsidie van maximaal € 75.000 voor geplande verbouwingen aan het efficiencyhuis met het KfW 461-programma. Dit omvat ook de installatie van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem. Daarnaast zijn ert de mogelijkheid om een lening aan te vragen van maximaal € 150.000 in het kader van het KfW Programma 261, inclusief een aflossingssubsidie van maximaal € 75.000. Fotovoltaïsche energieopslagsystemen als individuele maatregel worden echter niet langer ondersteund en gepromoot door KfW.

Deel artikel: