Ladingzekering: hoe u uw lading goed kunt vastzetten

Geprefabriceerd raamwerk op een vrachtwagenAmbachtslieden zijn voor hun werk bijna altijd afhankelijk van een voertuig. Vooral als ze hun werk op locatie bij de klant uitvoeren. Vaak moeten dure en gevoelige materialen, machines en gereedschappen worden vervoerd. Daarom is het belangrijk om de vervoerde goederen correct in het voertuig te beveiligen. Een onvoldoende of helemaal niet gezekerde lading kan anders gevaarlijk zijn en dus zeer hoge transportschade of zelfs persoonlijk letsel veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat uw lading veilig bij de klant of in uw magazijn aankomt, moet u weten hoe u de vervoerde goederen in het voertuig goed kunt beveiligen. We geven je tips over ladingzekering en vertellen je waar je op moet letten.

Foto door Ingo Bartussek – stock.adobe.com

De methoden voor het vastzetten van ladingen

De ladingzekering zorgt ervoor dat de getransporteerde materialen antislip en stevig in de auto worden bevestigd. In principe zijn er twee methoden die u als vakman kunt gebruiken om de lading vast te zetten. Hieronder stellen we ze aan u voor en geven we tips over hoe u uw lading beter kunt beveiligen.Form fit vastzetten

Bij positieve vergrendeling wordt de lading in de auto dicht op elkaar opgesteld, zodat ze elkaar ondersteunen en voorkomen dat ze uitglijden. De lading moet altijd in alle richtingen worden vastgezet. Om dit te doen, moet u zich oriënteren op de voertuigstructuur tijdens het laden en ervoor zorgen dat de lading naadloos op zowel het schot als de zijwanden ligt. Er mogen ook geen openingen tussen de goederen zijn. Bestaande ruimtes kun je afsluiten met bijvoorbeeld pallets of stoffering. Om de lading beter vast te zetten, kunt u bijvoorbeeld sjorbanden gebruiken om de lading omhoog te zetten. Met de spanbanden kunt u de ladingen met trekkracht op de vloer van het voertuig houden door naar beneden te sjorren. Daarnaast kunt u antislipmatten, vergrendelingsbalken, bevestigingshout of wiggen gebruiken als verdere hulpmiddelen.

Deze methode is relatief eenvoudig uit te voeren. Wel dient u van tevoren te controleren of de wanden van het transportvoertuig bestand zijn tegen de belastingen die tijdens de reis optreden. Voor welke ladingen het voertuig is goedgekeurd, kunt u de instructies van de fabrikant raadplegen.

Vastzetten door hechting

De wrijvingszekering is bijzonder geschikt wanneer individuele zware ladingen moeten worden vervoerd. Bij deze methode wordt de lading vastgezet met spanbanden of spanbanden in de auto. Hiervoor kunnen twee varianten worden gebruikt: sjorren en direct sjorren.

Het neerhalen

Bij het sjorren wordt de lading met sjorbanden op de grond gedrukt om te voorkomen dat deze wegglijdt of valt. Bij deze variant is het belangrijk dat je een zo groot mogelijke sjorhoek kiest. Hoe steiler de hoek, hoe groter de borgkracht die op de lading inwerkt. Voor een betere veiligheid kunt u antislipmatten gebruiken. Als goederen met scherpe randen worden vervoerd, moet u riem- en randbeschermers gebruiken, anders kunnen de riemen tijdens het transport beschadigd raken of scheuren.

Omdat deze methode een hoge kracht uitoefent op de lading, is deze meer geschikt voor lading die maatvast of ongevoelig voor druk is.

Direct sjorren

In tegenstelling tot sjorren drukt direct sjorren de belasting niet op de grond. In plaats daarvan wordt de lading op zijn plaats gehouden door middel van verschillende licht gespannen spanbanden. Hiervoor worden de spanbanden licht gespannen op de lading en op de sjorpunten op de laadruimte. Op deze manier wordt de lading heen en weer vastgezet en blijft in positie. In de regel wordt directe sjorring schuin of diagonaal aangebracht. Bij het schuin sjorren worden de sjorbanden parallel of loodrecht op de laadruimte gemonteerd. Bij diagonaal sjorren worden sjormiddelen van de ene hoek naar de tegenovergestelde hoek van de lading geplaatst.

Neem naleving van controles en voorschriften serieus

Het is belangrijk dat u na het vastzetten van de lading nogmaals controleert of alles goed vastgezet is. Zeker als iemand anders de back-up voor je verzorgt. Volgens de Wegcode is iedereen verplicht om te zorgen voor een goede ladingzekering tijdens het transport. Als dit niet het geval is en er is een ongeval of als dit wordt opgemerkt tijdens een verkeersleiding, moet een boete, punten in Flensburg of zelfs een strafrechtelijke procedure worden verwacht. Als uAls u niet zeker weet hoe een goede ladingzekering op uw auto eruit moet zien, kijk dan naar de verkeersregels. StVO § 22 regelt hoe hoog en breed een voertuig met lading mag zijn en hoe ver de lading mag uitsteken afhankelijk van de lading. Daarnaast geven de VDI-richtlijnen informatie over welke methoden het beste kunnen worden gebruikt om bepaalde goederen te beveiligen en hoe verder te gaan met ladingzekering, afhankelijk van het voertuigtype en de laadruimte.

Deel artikel: