Maatregelen voor een positieve foutencultuur in de geschoolde beroepen

Onervaren schilder die een fout maaktAfbeelding door WITTAYA – stock.adobe.com

Fouten kunnen gebeuren op het werk – en dat is maar goed ook, want je leert van fouten. Maar om van fouten te leren, moet er een positieve foutencultuur in het bedrijf zijn. Fouten moeten worden geïdentificeerd, er openlijk over worden gesproken en passende tegenmaatregelen worden genomen. De foutencultuur op het gebied van ambachten is echter nog steeds uitbreidbaar of deels nog steeds onbestaande, omdat gemaakte fouten vaak terughoudend zijn om in bedrijven te worden besproken. Hier laten we je zien wat een foutcultuur is en leggen we uit hoe je een goede foutencultuur kunt opbouwen in jouw bedrijf.

Wat wordt bedoeld met de term foutencultuur?

Foutencultuur is de manier waarop een bedrijf omgaat met fouten, de gevolgen daarvan en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Voorwaarde voor een foutencultuur is dat fouten ook voorkomen en dat ze ook gecorrigeerd worden.Wat zijn de voordelen van een foutencultuur?

In het beste geval vermindert een positieve foutencultuur niet alleen het foutenpercentage, maar gebruikt het ook als leermogelijkheden en voor verdere ontwikkeling. Bij een positieve foutencultuur gaan medewerkers opener om met elkaar en met de manager, wat de loyaliteit van medewerkers versterkt. Daarnaast zijn medewerkers gemotiveerder in hun werk als er oplossingsgericht wordt gehandeld en er geen poging wordt gedaan om ze te voorkomen door ze voortdurend te straffen. Natuurlijk zijn er fouten die onacceptabel zijn – bijvoorbeeld als de fout gevaarlijke situaties creëert – en daarom wordt er een harde straf opgelegd. Men moet echter ook de straf zorgvuldig kiezen en niet emotioneel handelen.

Pas op voor negatieve foutencultuur

Vroeger werd je vaak gestraft voor fouten, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval – en dat is maar goed ook. Omdat constante boete resulteert in een negatieve foutencultuur, die het bedrijf op veel manieren kan schaden.

Mogelijke gevolgen van een slechte foutencultuur:

 • Verlies van werknemers:
  Niemand houdt ervan om voortdurend te schelden en te straffen, zelfs zijn eigen werknemers niet. Zo’n manier van omgaan met fouten kan ertoe leiden dat medewerkers het uiteindelijk beu worden om in zo’n klimaat te blijven werken en uiteindelijk het ontslag in te dienen.
 • Schade aan de eigen reputatie:
  Constante straf kan ervoor zorgen dat werknemers fouten die in de toekomst worden gemaakt, verzwijgen of verdoezelen om zichzelf te beschermen tegen straf. Maar dat neemt de fouten niet weg. Vroeg of laat worden de fouten opgemerkt en dit kan een negatieve indruk achterlaten op klanten ondanks correctiewerk, vooral als er een doofpotpoging was.
 • Omzetverlies en hogere kosten
  Als er fouten worden opgemerkt en er is correctiewerk, dan kan dit veel geld kosten voor de operatie, vooral in het geval van frequente gebeurtenissen.

Maatregelen voor een goede foutencultuur in het bedrijf

Het is belangrijk om fouten te erkennen wanneer ze zich voordoen, alleen dan kun je ervan leren en ze gebruiken voor verdere ontwikkeling. Als manager is het aan jou om je medewerkers een werksfeer te bieden waarin ze open en onbevreesd een fout kunnen toegeven. Om dit te behouden, moet de eerste stap zijn om een basishouding te creëren die werknemers in staat stelt fouten te maken zonder bang te hoeven zijn voor harde sancties. Dit wordt bereikt door open communicatie binnen het bedrijf te onderhouden, waarbij de manager ook open communiceert met medewerkers over zijn fouten. Want als de baas het goede voorbeeld geeft, dan is het voor werknemers makkelijker om over fouten te praten.

Verdere maatregelen om een positieve foutencultuur in het bedrijf te bevorderen:

 • Fouten accepteren: Het moet duidelijk worden gemaakt aan werknemers dat fouten menselijk zijn en kunnen gebeuren. Deze basis kan ook schriftelijk worden vastgelegd na een eerder gesprek, zodat het altijd in het zicht van de medewerkers blijft.
 • Forceer geen schuld: Het kan gebeuren dat niemand ergens schuld aan heeft. Dan helpt het absoluut niet als je wanhopig probeert een dader te vinden. Men moet altijd oplossingsgericht handelen en niet proberen een enkele persoon aan de schandpaal te nagelen.
 • Objectief wijzen op fouten: Als er een fout is ontdekt en de boosdoener bekend is, moet de supervisor: wijs daar feitelijk op. Een emotionele reactie – bijvoorbeeld uit woede – draagt niet bij aan een positieve foutencultuur en moet vermeden worden.
 • Prijs medewerkers: Lof heeft een motiverend effect op mensen. Zelfs als er fouten zijn, kunt u uw werknemers prijzen. Niet de fout zelf, maar een goede, oplossingsgerichte omgang met de fout kan bijvoorbeeld worden geprezen. De aandacht vestigen op een fout is ook lovenswaardig – zolang niemand aan de schandpaal wordt genageld.

Conclusie: Een goede foutencultuur is belangrijk

Zoals je hebt gelezen, kan de manier waarop met fouten wordt omgegaan zowel positieve als negatieve invloeden hebben op werknemers en het bedrijf. Voor een positief effect is het vooral belangrijk om fouten te accepteren. Het moet niet gezien worden als een tegenslag, maar als iets waarvan men kan leren en ontwikkelen. Zo doe je niet alleen iets goeds voor jezelf, maar ook voor je medewerkers.

Deel artikel: