Matrijssanering – dit is hoeveel het kost om matrijs te verwijderen

Werknemers met een wit beschermend pak en ademhalingsbescherming tijdens schimmelsanering. Hij besproeit een muur met fungicideFoto door Heiko Küverling – stock.adobe.com

Of het nu gaat om vochtpenetratie, onjuiste ventilatie of te veel mensen in besloten ruimtes, schimmel kan snel bezinken en leiden tot aanzienlijke schade aan het bouwmateriaal. De gezondheid van de bewoners wordt ook beïnvloed door schimmelsporen – van allergieën tot infecties die vooral jonge en verzwakte mensen bedreigen, er zijn veel dingen mogelijk. Om deze reden is snelle en professionele hulp belangrijk wanneer schimmel optreedt. Hier leest u meer over de gevaren van schimmelvorming in gebouwen, hoe deze kan worden bestreden en welke kosten kunnen worden verwacht. Bovendien kunt u meer te weten komen over de aanname van kosten in huurappartementen.

Gevaren van schimmel

Om schimmel in het gebouw te verspreiden, moeten de juiste omgevingsomstandigheden ervoor aanwezig zijn. Bovenal is dit voldoende vochtigheid – vanaf 60% vochtigheid neemt het risico snel toe, terwijl schimmelbesmetting zelden voorkomt in drogere lucht. Zodra de schimmel is neergedaald, kan deze zich snel verspreiden, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het bouwmateriaal. Een groei van maximaal één centimeter per dag is niet ongewoon, waarbij de schimmel zich in alle richtingen verspreidt en als zwarte vlek ook op het behang. De bekende zwarte vlekken zijn alleen het uitwendig zichtbare deel van het schimmelgaas (mycelium), dat zich in alle richtingen in het metselwerk kan verspreiden. Eenvoudig afwassen of overschilderen helpt niet, omdat de diepere schimmeldelen niet worden aangetast. Huismiddeltjes zoals azijn kunnen ook op korte termijn verlichting bieden, maar ze zijn geen permanente oplossing. Bij een lage luchtvochtigheid wordt de schimmel inactief, maar blijft ongehinderd groeien bij een hogere luchtvochtigheid.Schimmel scheidt sporen af waarmee het zich vermenigvuldigt. Deze sporen zijn giftig voor vele soorten schimmels, kunnen allergische reacties, hoofdpijn, astma of gevaarlijke schimmelinfecties veroorzaken. Vooral getroffen door deze problemen zijn kleine kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte immuunafweer. Vaak blijft de schimmel zelf onopgemerkt omdat deze zich op een slecht zichtbare plaats heeft verspreid, waardoor de gezondheidsproblemen niet gediagnosticeerd blijven.

Waterschade laten herstellen

Kosten van schimmelverwijdering

De exacte kosten voor schimmelsanering zijn afhankelijk van tal van factoren en zijn moeilijk in te schatten door diagnose op afstand of met vaste tarieven. De prijs wordt beïnvloed door de grootte van de schimmelplaag, de getroffen regio’s en het bouwmateriaal, evenals de toegankelijkheid van de besmette regio’s. Het bestrijden van de oorzaken en het herstellen van de oorspronkelijke staat van de muur kan ook een brede prijsklasse bestrijken. Om deze reden is een schimmelrapport een verstandige investering, zelfs als het gaat om vragen over kostenaanname. Een matrijsrapport kost tussen de 200 en 1000 euro inclusief beoordeling en productie, afhankelijk van het detailniveau en de grootte van de besmetting. In het geval van een juridisch geschil moet het schimmelrapport veel gedetailleerder worden uitgevoerd. Het vooronderzoek en consult wordt meestal 200 euro in rekening gebracht.

Het eigenlijke werk, berekend per vierkante meter, bedraagt ongeveer 125 euro voor het verwijderen van aangetast gips en behangmateriaal en 10 euro voor de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast wordt een regelmeting uitgevoerd (ongeveer 100 euro), zodat de mal ook veilig wordt verwijderd. Daarnaast zijn er kosten voor het aanbrengen van nieuw pleisterwerk en mogelijke renovatiemaatregelen voor lekkende leidingen of buitenmuren. De volgende tabel geeft een overzicht van de gemaakte kosten.

Meten Kosten
Initiële beoordeling en kostenraming 100 – 200 Euro
Eenvoudig matrijsrapport 200 – 250 Euro
Gedetailleerd matrijsrapport 900 – 1000 Euro
Verwijderen en afvoeren van besmet materiaal (per m²) EUR 125,-
Schimmeldoders (per m²) EUR 10,-
Regel meting EUR 100,-
Totale kosten met eenvoudige matrijsbeoordeling 400 – 550 Euro + 135 Euro/m²
Totale kosten met gedetailleerd matrijsrapport 1100 – 1300 Euro + 135 Euro/m²
Waterschade laten herstellen

Zo werkt schimmelverwijdering

GedurendeIn het geval van kleine schimmelbesmettingen kunnen pesticiden van de bouwmarkt helpen, u moet een specialist inhuren van een bepaalde grootte van de schimmelplek. Het Federaal Milieuagentschap beveelt dit aan vanaf een oppervlakte van meer dan een halve vierkante meter. Hiervoor zal een expert u bezoeken en de schimmelplek, de muur erachter en het appartement als geheel onderzoeken. Om geschillen tussen huurder en verhuurder of met de boommaatschappij of verzekeringsmaatschappij te voorkomen, kan de expert ook een schimmelrapport opstellen. Dit bevat de oorzaken van de schimmel, de omvang ervan en de stappen die nodig zijn voor het verwijderen ervan. Dit deskundigenoordeel is van grote waarde bij geschillen en zo nodig ook bij de rechter.

Als eerste stap van schimmelsanering wordt de vochtbron die de schimmel liet groeien gerepareerd. Dit kan door leidingen en wanden te rehabiliteren of door automatische ventilatie. Het verontreinigde bouwmateriaal wordt vervolgens van het behang verwijderd naar het onderliggende pleisterwerk en bakstenen of, als het slechts oppervlakkig wordt aangetast, grondig gereinigd. Een nauwkeurig onderzoek zorgt ervoor dat de mal niet terug kan komen. Meubels worden ook onderzocht en moeten mogelijk worden weggegooid. In het geval van minder ernstige aantasting kunnen chemische stoffen zoals waterstofperoxide of ozon worden gebruikt, terwijl UV-licht kan worden gebruikt voor desinfectie.

De exacte selectie van maatregelen is de verantwoordelijkheid van het uitvoerende bedrijf en hangt af van de huidige situatie en de ervaring en uitrusting van het bedrijf. Uw herstructureringsbedrijf bespreekt de procedure met u voor de implementatie en legt alle stappen in detail uit.

Waterschade laten herstellen

Wie draagt de kosten voor een gehuurd appartement?

Omdat de kosten van professionele schimmelverwijdering bijna altijd hoger zijn dan het kleine reparatieforfait, leidt schimmel in gehuurde appartementen vaak tot geschillen. Zoals bij veel schades geldt hier het principe dat de vervuiler betaalt – de partij die verantwoordelijk is voor de schade moet de kosten betalen. Dit kan bijvoorbeeld de huurder zijn, bijvoorbeeld als hij illegaal wasgoed in zijn appartement heeft gedroogd of niet voldoende heeft geventileerd. Bij een gesprongen leiding of een lekkende buitenmuur is de verhuurder als eigenaar van het gebouw verplicht te betalen. Hoewel de exacte oorzaak van schimmelaantasting vaak alleen door experts kan worden herkend, houden verhuurders graag reflexief aan op onjuist ventilatiegedrag om de schuld en kosten op de verhuurder af te schuiven. Een deskundig advies schept hier duidelijkheid en voorkomt lange geschillen.

Overigens is er een uitzondering op het principe dat de vervuiler betaalt als de huurder de schade niet onmiddellijk meldt. Als hij gewoon een meubelstuk voor de vlek legt en het laat verspreiden, moet hij de hogere kosten door het wachten zelf betalen. In geval van twijfel moet de huurder de tijdige kennisgeving bewijzen. Als de huurder de schimmelplaag plichtsgetrouw meldt, kan hij mogelijk een huurverlaging afdwingen als de schade niet snel wordt hersteld. In geval van twijfel zal het exacte recht op huurverlaging ook door een rechter worden bepaald.

Hoe schimmelbesmetting te voorkomen

Als het gaat om schimmelbestrijding, is goede verwarming en ventilatie, vooral in het koude seizoen, de beste preventie. Ruimtes mogen niet afkoelen onder de 18 graden Celsius en de ruimtes moeten regelmatig worden geventileerd (drie tot vier ventilaties per dag). Schokventilatie of doortrekventilatie, d.w.z. de brede opening van een raam of twee tegenoverliggende ramen, is het meest efficiënt en voorkomt dat de ruimte afkoelt en condensatie zich op de muur afzet. In de badkamer moet een automatische ventilatie door de eigenaar worden geïnstalleerd als er geen andere ventilatieoptie is.

Andere goede middelen om schimmelaantasting te voorkomen zijn het juiste meubilair en het juiste pleisterwerk. Meubels moeten niet direct tegen buitenmuren liggen, maar enige afstand houden (ongeveer 10 cm). Dit voorkomt dat vochtige lucht wordt afgezet. Speciaal gips kan schimmelaantasting voorkomen, evenals gipsplaatplaten met een hoge schimmelbestendigheid. Leidingonderhoud helpt tegen een gesprongen leiding, waarbij oude leidingen worden vervangen door nieuwe. Dit zou om de 30 tot 50 jaar moeten gebeuren. In het geval van een gesprongen leiding moet de muur zo snel mogelijk worden leeggemaakt. Met deze eenvoudige maatregelen kan schimmelbesmetting in de meeste gevallen worden voorkomen.

Deel artikel: