Onderhoud van fotovoltaïsche systemen en hun kosten

Ambachtslieden in het onderhoud van zonne-energiesystemen.Beeld: alphaspirit / stock.adobe.com

Fotovoltaïsche systemen worden door hun fabrikanten vaak geprezen als onderhoudsvrij of onderhoudsarm. Dit is op het eerste gezicht waar, omdat ze geen generator bevatten zoals in een windturbine, noch worden dingen zoals biogas verbrand of vinden er andere processen plaats. Idealiter hoeven er geen onderdelen gesmeerd te worden, geen roet verwijderd of ander regulier werk uit te voeren. Niettemin raden ambachtslieden en verzekeringsverenigingen regelmatig onderhoud van alle systeemcomponenten aan om een vlekkeloze werking mogelijk te maken.

Hier kunt u ontdekken waarom dit zinvol is, met welke tussenpozen het moet worden uitgevoerd en wat er gebeurt tijdens het onderhoud. Ook leer je meer over de kosten en schoonmaakwerkzaamheden die graag samen met onderhoud worden aangeboden. Op blauarbeit.de vindt u tal van gespecialiseerde bedrijven die graag reparatiewerkzaamheden en onderhoud van fotovoltaïsche systemen uitvoeren.Vind een installateur van zonne-energie

Vijf goede redenen om uw fotovoltaïsche systeem te onderhouden

Als u zich afvraagt waarom u geld zou moeten uitgeven aan het onderhouden van uw zogenaamd onderhoudsvrije zonnestelsel, zijn hier enkele redenen waarom het logisch is.

1. Behoud van verzekeringsdekking

Veel verzekeringsmaatschappijen vereisen regelmatig onderhoud voor fotovoltaïsche systemen, zodat het volledige bedrag aan verzekeringsdekking wordt gehandhaafd. Het niet naleven van deze voorwaarde kan leiden tot het verlies van verzekeringsdekking of op zijn minst een verhoogde eigen bijdrage in geval van schade. Ook als verzekeringsmaatschappijen dit niet uitdrukkelijk in hun verzekeringscontract opnemen, kunnen zij alimentatie in geval van twijfel een verplichting noemen. Regelmatig onderhoud zorgt hier voor zekerheid.

2. Bescherming van huis en personen

Als huiseigenaar bent u verplicht om uw huis, voorbijgangers en geparkeerde auto’s te beschermen tegen de gevaren van uw eigendom. Als de montage en het PV-systeem loskomen en ze vallen, bent u verantwoordelijk voor alle opgelopen schade. Dit is anders als u bij de onderhoudswerkzaamheden kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

3. Verlenging van de levensduur

Een zonnestelsel werkt 20 tot 30 jaar onder goede omstandigheden. In het geval van schade wordt de levensduur van het systeem aanzienlijk verkort, omdat andere onderdelen een verhoogde slijtage kunnen vertonen. Als u uw systeem regelmatig laat onderhouden, voorkomt u dit en haalt u het maximale rendement uit het systeem.

4. Houd energieopwekking winstgevend

In het geval van schade veroorzaakt door het eten van dieren, bliksem of weer, kunnen zonnepanelen uitvallen of hun spanning omkeren, d.w.z. tegen de rest van het fotovoltaïsche systeem werken. Dit vermindert de opbrengst van het zonnestelsel. Zelfs kleine beschadigingen die jarenlang onopgemerkt blijven, kunnen potentiële elektriciteit vele malen hoger kosten dan de waarde van het onderhoudswerk.

5. Snelle eliminatie van defecten

Als er tijdens het onderhoud kleine defecten worden ontdekt, kunnen deze vaak door de onderhoudstechnicus worden verholpen. Dit bespaart u extra ritten en afspraakaanvragen, evenals lange wachttijden als u zelf problemen ondervindt.

U kunt het zelf controleren

Niet alle onderhoudswerkzaamheden hoeven door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd. Hiermee kunt u dagelijks of wekelijks de stroomopwekking bij uw meter controleren. U moet de meterstanden en de huidige weersomstandigheden documenteren. Op deze manier kunt u vergelijkingen maken in volgende jaren en een gespecialiseerd bedrijf inschakelen in het geval van verdachte spanningsdalingen of een volledige storing. Als u dit werk wilt automatiseren, zijn er handelsautologgers die automatisch records bijhouden. Uw gespecialiseerde bedrijf kan dit voor u installeren. Ze kosten tussen de 300 en 1.000 euro.

Daarnaast kunt u uw zonnestelsel maandelijks visueel inspecteren. Kijk uit voor kromme of hangende modules, gevallen clips, losse kabels of zware vervuiling. Als u de modules niet van dichtbij kunt bekijken via een dakraam of op een plat dak, wordt een verrekijker of een in de handel verkrijgbare drone met camera aanbevolen. Als alternatief kunt u ook onderhoud op afstand regelen bij sommige gespecialiseerde bedrijven. Hier worden de meetgegevens meerdere keren per week gecontroleerd door een monteur en bij ongebruikelijke waarden wordt in overleg met u het onderhoud geregeld.

Vind een installateur van zonne-energie

Wanneer sind welke onderhoudswerkzaamheden hebben zin?

De Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV e. V.) beveelt aan om twee onderhoudscycli te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Een jaarlijkse inspectie door een gespecialiseerd bedrijf onderwerpt alle belangrijke componenten aan een controle, terwijl tijdens de vierjarige inspectie het hele systeem in detail wordt geïnspecteerd. Beide onderhoudsdata moeten worden vastgesteld in de periode van begin maart tot eind april, omdat uw fotovoltaïsche installatie op deze manier begint in te passen in de zonnige dagen.

Jaarlijkse audit

Tijdens de jaarlijkse inspectie van het zonnestelsel voert de specialist de volgende werkzaamheden uit.

  • Oppervlakken van de zonnepanelen op het dak worden gecontroleerd op vuil.
  • Het montagesysteem wordt gecontroleerd op een veilige pasvorm en correcte uitlijning.
  • De kabels en draden zijn getest om een veilige pasvorm en vrij van predatie van dieren te garanderen.
  • De aansluitdoos wordt gecontroleerd op zijn waterdichte en veilige pasvorm.
  • De automatische functietest wordt uitgevoerd op de fotovoltaïsche opslagtank en de aardlekschakelaar.

Dit werk en de resultaten ervan worden nauwkeurig geregistreerd en dienen als vergelijkende waarden. Als er in de eerste vier jaar geen defecten optreden, raden sommige gespecialiseerde bedrijven aan om de onderhoudscyclus te verlengen tot twee jaar.

Vierjarige audit

Om de correcte werking van alle componenten te garanderen, wordt tijdens de vierjarige inspectie een beoordeling van alle componenten volgens DIN EN 62446-1 VDE 0126-23-1:2019-04 uitgevoerd. Alle componenten worden getest zoals ze waren na de oorspronkelijke installatie van het PV-systeem. Na deze test kunt u er zeker van zijn dat uw systeem perfect werkt en dat elk probleem is gevonden.

Kosten van onderhoudswerkzaamheden

De kosten van onderhoud van fotovoltaïsche systemen verschillen slechts in geringe mate, afhankelijk van de grootte van het systeem, structurele omstandigheden en reiskosten. Al met al kun je kosten tussen de 200 en 300 euro verwachten. U kunt dit verminderen door met buren te overleggen en alle onderhoudswerkzaamheden in één dag te laten uitvoeren. Zo verdeel je de reiskosten onder elkaar. Onderhoudscontracten kunnen ook handig zijn, omdat je niet alleen in het voorjaar moet concurreren met andere systeemeigenaren voor de tijd van de gespecialiseerde bedrijven, je kunt vaak ook een paar euro korting verslaan. Daarnaast wordt u tijdig herinnerd aan het onderhoud van het PV-systeem, zodat alle werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer het zinvol is.

Reiniging van het fotovoltaïsche systeem

Zelfs als het reinigen van zonnepanelen geen deel uitmaakt van het onderhoud van fotovoltaïsche systemen in de ware zin van het woord, combineren veel eigenaren van dergelijke systemen beide maatregelen. Stof, vuil en vogelpoep, maar ook mos en andere plantendelen kunnen zich op zonnepanelen nestelen. Dit vermindert de opbrengst van het zonnestelsel aanzienlijk. Zonnepanelen moeten om de twee jaar worden gereinigd als de verontreiniging niet wordt bevorderd door een lage hellingshoek (minder dan 30 graden) of meer vuil (nabijheid van industriële sites of boerderijen).

Tijdens het reinigen worden de zonnepanelen afgeveegd met water en allesreiniger. Door de zelfreinigende coating hoeft hardnekkig vuil zelden gereinigd te worden. Dit werk kan ook door u worden uitgevoerd op platte daken of met telescopische palen op lage daken. Als u een ladder of een hefplatform nodig heeft of dit werk niet wilt uitvoeren, nemen de meeste gespecialiseerde bedrijven dit werk graag over tijdens het onderhoud tegen een redelijke prijs.

Vind een installateur van zonne-energie

Deel artikel: