Onderhoudscontract in de handel: is het de moeite waard?

Een onderhoudscontract met energielabel, tang en mobiele telefoon.Foto: Jürgen Hüls / stock.adobe.com

Onderhoudscontracten zijn niet onbekend in de ambachtelijke industrie. Maar wat zit er achter de term en heeft het überhaupt zin dat vakmensen zo’n contract afsluiten met de klant? Hier verduidelijken we alle belangrijke vragen over het onderwerp voor u.

Wat is een onderhoudscontract?

Een onderhoudscontract is een overeenkomst tussen een vakman en een klant. Bij een onderhoudscontract verbindt de vakman zich ertoe het reguliere onderhoud, bijvoorbeeld van een kachel, over te nemen.Regelmatig onderhoud zorgt meestal voor een langere levensduur van het betreffende onderhoudsitem. Daarnaast kunnen kostenintensieve reparaties worden voorkomen.

Waar is een onderhoudscontract gebruikelijk?

Onderhoudscontracten zijn met name geschikt voor technische objecten. Dergelijke contracten komen zowel voor bij de aankoop van een auto als voor andere beroepen zoals dakwerk of verwarmingsonderhoud. Een vakman kan bijvoorbeeld contractueel onderhoud aanbieden voor een gasverwarmingssysteem of ander verwarmingssysteem.

Onderhoudscontract: voor- en nadelen voor ambachtslieden

Contractueel onderhoud komt niet alleen de klant ten goede, maar het kan ook gunstig zijn voor de vakman. Je hebt dus door een onderhoudscontract werktijden en dus regelmatig inkomen gegarandeerd. Daarnaast zorgt het regelmatige onderhoud van een object voor constant contact met de klant, wat een positief effect kan hebben op de klantrelatie.

Het nadeel kan verschillende verplichtingen zijn die bij een onderhoudscontract worden overeengekomen. Afhankelijk van hoe het bijvoorbeeld in het contract is geregeld, moet u voldoen aan een gegarandeerde responstijd (bijvoorbeeld in noodgevallen). Daarnaast kan een verlaagd uurtarief of een forfait ervoor zorgen dat je minder geld krijgt voor een normaal duurdere reparatie.

Is een onderhoudscontract een arbeidscontract of een servicecontract?

De inhoud van een onderhoudscontract bepaalt of het een werkcontract of een servicecontract is.

Als bijvoorbeeld het behoud van de operationele veiligheid moet worden gegarandeerd, is dit een contract voor werk en diensten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een onderhoudscontract met een werkplaats, waarbij volgens het contract een motorvoertuig (onderhoudsitem) regelmatig onderhoud krijgt en dus rijklaar moet worden gehouden. Het valt onder de reikwijdte van een contract voor werk en diensten, omdat in dit geval een bepaald prestatiesucces wordt verwacht door middel van een contract.

Als het contract zich echter richt op diensten zoals regelmatige monitoring van het oliepeil, dan is dit contract een servicecontract.

Dit moet een onderhoudscontract bevatten

Om een onderhoudscontract juridisch veilig te laten zijn, zowel voor u als vakman als voor uw klanten, mogen met name nauwkeurige formuleringen en een gedetailleerde lijst van de overeengekomen diensten niet ontbreken. In het kader van de contractuele overeenkomst omvatten bijvoorbeeld altijd de contractperiode, de onderhoudstermijnen en de te leveren onderhoudsdiensten. Daarnaast moeten ook de verplichtingen van de klant en de exacte kosten met de vervaldatum worden opgenomen.

De belangrijkste punten van een onderhoudscontract op een rij:

  • Voorwerp van onderhoud
  • Onderhoudsdiensten
  • Aanhoudingsperiodes
  • Kostenoverzicht (vast onderhoudstarief, reiskosten, enz.)
  • Verplichtingen van de klant
  • Garantie
  • Duur en beëindiging

Overigens: Je hoeft geen onderhoudstermijnen volgens een vast schema in te stellen. Op dit punt kunt u ook besluiten dat onderhoud moet plaatsvinden, afhankelijk van het gebruik. Bijvoorbeeld als het onderhoudsitem een foutbericht weergeeft.

Is een onderhoudscontract de moeite waard voor ambachtslieden?

Een onderhoudscontract kan zeker de moeite waard zijn voor ambachtslieden. Vooral als het gaat om eenvoudig onderhoud, kunnen de gegarandeerde werkuren winstgevend zijn. De contractuele overeenkomst moet echter eerlijk zijn voor beide contractpartijen. Dit is de enige manier om de klantrelatie op de best mogelijke manier te versterken.

Deel artikel: