Rammbrunnen – veilig servicewatervoorziening goedkoopLaatst bijgewerkt op juli 9, 2021 door Energiebesparen

Als u een put op uw eigendom wilt bouwen om de servicewatervoorziening van uw huis en tuin veilig te stellen, hoeft u niet noodzakelijkerwijs een grote put of een stortbak te bouwen. Een rammende fontein is een goedkoop alternatief dat ervoor zorgt dat je planten ook in droge jaren groen blad krijgen. Niettemin is het niet eenvoudig om op te zetten, vereist gespecialiseerd materiaal en een getrainde hand om geen onherstelbare schade aan het materiaal te veroorzaken. Daarom moet je dit werk overlaten aan een professional. Hier kunt u ontdekken waar een ramput kan worden gebouwd, welke voorbereidingen en administratieve procedures nodig zijn en hoe de constructie zelf werkt. Daarnaast krijg je een aantal waardevolle tips om de levensduur van de ramput aanzienlijk te verlengen.

Achtergrond van de regelgeving

In Duitsland mogen grondeigenaren niet zomaar grondwater aanboren op hun eigen terrein, omdat grondwater gemeenschappelijk bezit is. Daarom moet de eerste cursus om uw stapel goed voor te bereiden u naar het gemeentebestuur van uw woonplaats leiden. Elke federale staat heeft verschillende voorschriften voor het rammen van putten. Terwijl sommige deelstaten een zuivere kennisgeving van het project vereisen, vereisen andere deelstaten een aanvraag. Over het algemeen zijn de eisen voor een toepassing voor het gebruik van industrieel water minder streng dan die voor gebruik als bron van drinkwater. Omdat het water speciaal zou moeten worden behandeld voor behandeling van de drinkwaterkwaliteit, is het logischer om proceswater te gebruiken.Tegelijkertijd moet u aan het gemeentebestuur vragen wat de grondwaterstand en het bodemprofiel op uw terrein zijn. De pomp voor een ramput kan water met ongeveer zeven tot acht meter optillen, wat de maximale diepte van de ramput is. Voor het boren van ramputten is fijn grind of los zand geschikt, terwijl kleigrond te veel weerstand zou bieden aan de boor. U moet ook van de gelegenheid gebruik maken om te vragen naar verontreinigde locaties in de bodem die grondwaterontginning in de weg zouden staan. Bovendien moet u een schachtcertificaat krijgen van het lokale pensioenkantoor. Dit laat u zien waar op uw terrein leidingen voor water, gas, elektriciteit of riolering zijn gelegd. Op deze manier kunt u onopzettelijke schade voorkomen en in het geval van een ongemarkeerde lijn heeft u aan uw zorgplicht voldaan en kunt u niet worden vervolgd voor eventuele geleden schade. Experts in het bouwen van paalputten zijn bekend met de lokale regelgeving op uw woonplaats en nemen vaak graag de administratieve formaliteiten voor u uit handen.

Positie en uitrusting

Constructie van de afgewerkte paalput

Ervan uitgaande dat u alle benodigde vergunningen voor uw ramput ontvangt, is het grondwater ondiep genoeg en spreekt niets anders tegen de constructie van de ramput, zodat u een geschikte positie kunt kiezen. Rammbrunnen kan zowel in de tuin als in de kelder. Wanneer u in de kelder werkt, zorg er echter voor dat er voldoende ruimte is om boven het putgat te werken.

Voor de constructie van de ramput heb je de volgende apparatuur nodig:

  • Boren met voldoende verlengstukken
  • Pompfilters
  • Verlengbuizen met mouwen
  • Elektrische ram of hamer
  • Hennep en fermit voor waterdichting
  • Spoelhuls
  • Grind
  • Handpomp met pompstandaard en/of elektrische pomp, eventueel dubbele pompstick

Bovendien zijn veel taken veel gemakkelijker bij het bouwen van een stapelput in paren of drieën. Veel van deze gereedschappen kunnen worden geleend van bouwmarkten, andere worden commercieel aangeboden als “heipompsets”. Als u een professional kiest, zal hij natuurlijk alle benodigde gereedschappen, materialen inclusief reservemateriaal en medewerkers meenemen.

Boorproces

Om het boorproces op gang te brengen, wordt de boor verticaal boven de grond gemonteerd en met twee tot drie omwentelingen de aarde ingedreven. Vervolgens wordt het uit het gat getrokken en wordt aarde in de draad zorgvuldig verwijderd. Dit wordt herhaald, waarbij geduld belangrijk is, zowel bij het schroeven als bij het reinigen. Als een obstakel zoals een grote steen het boren tijdens het boorproces onmogelijk maakt, moet de boor worden uitgetrokken en elders worden verplaatst. Blijvende schade aan de snijkop zou anders het gevolg kunnen zijn.

Het grondwater wordt bereikt zodra de grond zich niet meer aan de kotterkop hecht, maar eraf glijdt. Je nach De aard van bodem en grondwater kan ook zichtbaar uit het gat naar de oppervlakte stijgen. Nu moet het gat een meter worden uitgediept voordat de boor wordt verwisseld voor de putpijp.

Installatie en inbedrijfstelling van de paalput

Het putfilter en de putleidingen zijn nu via de sleeves met elkaar verbonden. Dit moet zorgvuldig worden gedaan, zodat de draden van de pijpen in de mouwen elkaar raken. Als de leidingen niet correct zijn gemonteerd, kunnen de draden kromtrekken tijdens het heiproces, wat kan leiden tot lekken in de putpijp. De mouwen zijn nu omwikkeld met hennep en verzegeld met Fermit totdat de draad slechts licht zichtbaar is. De stootkop wordt op de laatste buis geschroefd. Nu wordt de pijp met meerdere lichte hamerslagen of een elektrische ram de grond in gedreven. De buis is diep genoeg als de bovenrand van het filter zich ongeveer een meter onder het wateroppervlak bevindt. Dit geeft voldoende speelruimte bij zware waterwinning of droge maanden waarin de grondwaterstand kan fluctueren.

Nu wordt de stootkop verwijderd en wordt het gat gespoeld met water uit een tuinslang om los zand uit het filter te verwijderen. De spoelhuls wordt op de buis gemonteerd en gedurende ongeveer 10 minuten teruggespoeld met kraanwater. Daarna kan de handpomp met pompstandaard of de elektrische pomp, met gelijktijdige installatie van beide pomptypen ook een dubbele pompvoorraad worden gemonteerd. De handpomp wordt met water gegoten om een complete kolom water te creëren. Vervolgens kan een pomptest worden gemaakt met de handpomp. Als water gelijkmatig en zonder drukbrekend komt, kan het gat eerst worden gevuld met 50 cm grind en vervolgens met de uitgegraven aarde. Nu kunt u zich verheugen op een goedkope maar krachtige fontein in uw tuin of kelder.

Levensduur en reiniging van de paalput

Het ligt in de aard van Rammbrunnen dat ze niet eeuwig duren. Het filter verstopt geleidelijk, zelfs met een zorgvuldige behandeling en kan op een gegeven moment niet meer genoeg water pompen om de pomp te bedienen. Bij normaal gebruik is de verwachte levensduur van een paalput vijf jaar. Met een paar stappen kunt u het filter reinigen en de levensduur verlengen.

Om grove vuildeeltjes uit het filter te verwijderen, moet het regelmatig worden teruggespoeld. Om dit te doen, moet u de handpomp op regelmatige tijdstippen vervangen door de spoelhuls en deze voldoende lang terugspoelen. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de gebruiksfrequentie moet dit terugspoelen soms maar één keer per jaar, soms maandelijks.

Naast mechanische verstopping kunnen chemische reacties ook het filter verstoppen. Koolzuur in het water lost mangaan of ijzer op uit de omringende grond. Dit migreert in het filter en wordt daar afgezet als mangaanoxide (brownstone) of ijzeroxide (roest). Vanwege de typische kleur van deze afzettingen wordt dit proces ook wel bezetter genoemd. Deze afzettingen zijn zuuroplosbaar. Voeg daarom in het geval van oker twee kopjes poedervormig citroenzuur toe aan de putschacht en laat ze drie dagen inwerken. Open vervolgens voorzichtig de putschacht zonder je gezicht over de schacht te houden. Laat de schacht verdampen en terugspoelen voordat u de put heropent.

Als de put niet meer met deze middelen in gebruik kan worden genomen, moet deze worden ontmanteld. Voor dit doel wordt de putpijp meerdere keren uit de grond getrokken en afgevoerd. Afhankelijk van de staat van het gat kan het filter worden vervangen, een nieuwe leiding worden ingereden of een volledig nieuwe put worden geboord. In het laatste geval moet de oude putschacht echter zorgvuldig worden gevuld met aarde.

Deel artikel: