Rechtsvormen – Welke is de juiste?Laatst bijgewerkt op mei 23, 2022 door Energiebesparen

Als u een bedrijf wilt starten, moet u afwegen welke rechtsvorm de juiste is voor uw bedrijf. De verschillende rechtsvormen brengen elk verschillende fiscale behandelingen met zich mee, die op hun beurt hun eigen specifieke rechten en plichten bevatten. Hier geven wij u een overzicht van alle mogelijke rechtsvormen voor vennootschappen.

Wat is een rechtsvorm?

Een rechtsvorm geeft aan hoe het wettelijk kader waarin een onderneming opereert eruit moet zien. Een rechtsvorm bepaalt bijvoorbeeld hoe de verhouding tussen de aandeelhouders is en hoeveel eigen vermogen moet worden opgehaald bij de oprichting van de vennootschap. Of wie het management van de onderneming overneemt en hoeveel beslissingsruimte de individuele aandeelhouders hebben. Bovenal zegt de rechtsvorm iets over de houding van het bedrijf ten opzichte van klanten. Bijvoorbeeld of u aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf met uw persoonlijke bezittingen of niet.Wat zijn de rechtsvormen?

De verschillende rechtsvormen zijn grofweg onder te verdelen in drie bovenliggende gebieden. Dit zijn: Eenmanszaak, Partnerschappen en Kapitaalvennootschappen die van elkaar verschillen in hun fiscale, zakelijke, aansprakelijkheids- en formele vereisten voor de oprichters. Van de drie is de eenmanszaak de meest gekozen rechtsvorm in Duitsland.

Er zijn drie bovenliggende soorten rechtsvormen:

 • Eenmanszaak
 • Partnerschap
 • Corporatie

Kortom, deze soorten verschillen in termen van:

 • de partners,
 • het management,
 • het opstartproces,
 • de bedrijfsnaam,
 • de financiering van de vennootschap, de zogenaamde start-up of het aandelenkapitaal,
 • aansprakelijkheid en
 • de winstuitkering

Rechtsvorm: Eenmanszaak

De eenmanszaak is geschikt voor kleine bedrijven. Tot de bekendste vormen van eenmanszaak behoren de freelancer, de kleine handelaar en de handelshandelaar. Voor alle drie geldt: De aandeelhouder van een eenmanszaak is altijd maar één persoon. De directeur en eigenaar van het bedrijf heeft ook alle rechten en plichten tegelijkertijd. Als het geen klein bedrijf is, hoeft de oprichter van het bedrijf geen inschrijving in het handelsregister te maken. De eenmanszaak hoeft geen minimumkapitaal aan te tonen, maar moet de financiering zelf overnemen.

Personen die zich als eenmanszaak kunnen profileren:

 • Freelancer
 • Eigenaar van een klein bedrijf
 • Kaufmann/Kauffrau e.K.
 • Eenmanszaak: dit zijn onder meer één-persoon GmbH, één-persoons UG en één-persoon AG

Trouwens: Een eenmanszaak is zeer geschikt als u als eenmanszaak uw aansprakelijkheidsrisico voor uw vennootschap wilt beperken.

Rechtsvorm: Maatschap

De drie basisvormen van een maatschap zijn de maatschap (GbR), de vennootschap onder firma (OHG) en de commanditaire vennootschap (KG). In een partnerschap zijn er altijd minstens twee partners in elk van de drie vormen. De GbR is in feite een vereniging van meerdere handelaren. Hier zijn de aandeelhouders meestal ook gelijkwaardige bestuurders, zoals in het geval van de OHG. De taken en het beheer in het bedrijf zouden worden gedeeld door de eigenaren. Hoewel er ook twee aandeelhouders in de KG zijn, is het management slechts één persoon. Deze persoon is de algemene partner of volledige partner. De andere persoon daarentegen is gedeeltelijk aansprakelijk en wordt een commanditaire vennoot genoemd. Deze laatste kan zijn controlerecht uitoefenen. Het opzetten van een partnerschap is vrij eenvoudig en maakt een snelle start in uw eigen bedrijf mogelijk.

Andere vormen van partnerschap:

 • Partnerbedrijf (PartG)
 • Partnervennootschap met beperkte beroepsaansprakelijkheid (PartG mbB)
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)
 • Aktiengesellschaft & Compagnie Kommanditgesellschaft (AG &Co. KG)
 • Stil bedrijf
 • Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

BijzonderIn het geval van partnerschappen,

Er zijn enkele verschillen tussen de vormen van partnerschappen op het gebied van boekhouding. Een eenvoudige inkomensoverschotrekening (EÜR) is bijvoorbeeld voldoende voor de boekhouding in een maatschap (GbR), terwijl personenvennootschappen zoals de vennootschap onder firma (OHG), commanditaire vennootschap (KG) en andere in het handelsregister ingeschreven personenvennootschappen verplicht zijn een dubbele boekhouding bij te houden. Bijzonder is ook de samensmelting van freelancers tot een GbR. In de regel zijn partnerschappen onderworpen aan btw en handelsbelasting. Bij een fusie van zzp’ers tot een GbR geldt de vrijstelling van bedrijfsbelasting. De inkomsten- en successierechten worden proportioneel belast.

Rechtsvorm: Vennootschappen

Tot de bekendste ondernemingen behoren de Unternehmergesellschaft (RUG), de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) en de Aktiengesellschaft (AG). In een bedrijf zijn de aandeelhouders de belangrijkste financiers. Ze kunnen – maar hoeven dat ook niet – tot het management te behoren. Als een GmbH uit meerdere vennootschappen bestaat, kiest de algemene vergadering het management.

Zo is het ook met de AG: De aandeelhouders, d.w.z. de investeerders, noemen zich de aandeelhouders. Het bestuur is de Raad van Bestuur en wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen wordt jaarlijks gekozen op de aandeelhoudersvergadering. Men handelt in een GmbH alleen met een van hen of met andere partners als zakenpartner. Alle bestuurders hebben minstens 25.000 euro nodig als aandelenkapitaal. Dit nummer wordt gedeponeerd als beperkte aansprakelijkheid. Als algemeen directeur ontvang je je salaris van je eigen bedrijf. Het is belangrijk dat de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Bovendien moet de GmbH handels-, verkoop- en vennootschapsbelasting aangeven bij de belastingdienst.

Mogelijke vormen van een bedrijf in één oogopslag:

 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)
 • Unternehmergesellschaft (RUG)
 • Naamloze vennootschap (AG)

Aanzienlijke verschillen tussen partnerschappen en bedrijven

Als meerdere personen joint ventures willen opzetten, kunnen rechtsvormen binnen partnerschappen en bedrijven worden overwogen. Hoewel beide geschikt zijn voor teamvorming, zijn er aanzienlijke verschillen waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de rechtsvorm. Terwijl in samenwerkingsverbanden zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen fuseren, kunnen in vennootschappen alleen rechtspersonen gezamenlijk worden opgericht. Er is nog een belangrijk verschil in aansprakelijkheid. In het geval van een maatschap zijn de leden volledig aansprakelijk voor hun vennootschap – zowel met hun privévermogen als met het vermogen van de vennootschap. Er is ook een groot verschil in fiscaliteit. In het geval van belastingheffing zijn vennootschappen onderworpen aan de zogenaamde vennootschapsbelasting. Dit heeft betrekking op de inkomsten van rechtspersonen en bedraagt 15 procent van het belastbaar inkomen. Bij personenvennootschappen betalen de vennoten zelf belasting over hun winst. Bij natuurlijke personen in een maatschap is dit inkomstenbelasting. Ook de winstuitkering varieert. In het geval van bedrijven is dit gebaseerd op de aandelen die de aandeelhouder in de activa van het bedrijf houdt. In het geval van partnerschappen wordt rente betaald over de bijdrage vóór de uitkering.

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor mijn onderneming?

Elke rechtsvorm heeft zijn eigen fiscale, juridische en financiële regelgeving en dus heeft elke rechtsvorm ook zijn eigen voor- en nadelen. Het hangt altijd af van de individuele oprichtingssituatie als het gaat om de keuze van de rechtsvorm. Daarom kunnen de vragen over de beste rechtsvorm voor het starten van een bedrijf niet in het algemeen worden beantwoord. Het is het beste om uzelf in detail te informeren over de afzonderlijke rechtsvormen en af te wegen welke het meest geschikt is voor uw bedrijfsproject.

Deel artikel: