Regulering van kleine bedrijven en btw-vrijstelling

Twee mensen berekenen dingen en houden de financiën bijLaatst bijgewerkt op maart 28, 2022 door Energiebesparen

Wil je naast je baan als freelancer aan de slag of starten als eigenaar van een klein bedrijf? Dan kan de zogenaamde small business regulation voor u interessant zijn: Omdat u op grond van § 19 van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde onder bepaalde omstandigheden kunt profiteren van een btw-vrijstelling. Hier geven we u een goed overzicht van de regelgeving voor kleine bedrijven en beantwoorden we de belangrijkste vragen over het onderwerp voor u.

Tevreden 1. Wat is de Verordening kleine bedrijven?
 2. Voordelen
 3. Nadelen
 4. Wanneer moet je een eigenaar van een klein bedrijf zijn?
 5. Hoe de verordening voor kleine bedrijven aanvragen?
 6. Na gebruik: Deze melding moet op uw facturen staan
 7. Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden als het gaat om btw-vrijstelling?
 8. Speciale kenmerken van belastingaangiften en boekhouding voor eigenaren van kleine bedrijven
 9. Conclusie: Voor wie is de regel het meest de moeite waard?

Wat is de Verordening kleine bedrijven?

De verordening voor kleine ondernemingen is een vereenvoudiging van de btw-wetgeving voor kleine ondernemers. Het gaat onder meer om bedrijven en eenmanszaken met een lage omzet. De vereenvoudigingsverordening is verankerd in § 19 van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde.

Voordelen

De verordening voor kleine bedrijven maakt het voor freelancers, oprichters en ondernemers met een lage omzet gemakkelijker om de administratieve lasten van boekhouding en belastingen uit te voeren. Eigenaren van kleine bedrijven hoeven bijvoorbeeld geen omzetbelasting te betalen aan het belastingkantoor. Een ander voordeel is het elimineren van het maandelijkse btw-voorschot voor het belastingkantoor.

Nadelen

De vrijstelling van omzetbelasting brengt niet alleen voordelen met zich mee voor eigenaren van kleine bedrijven. Voor kleine ondernemers is dus geen aftrek van voorbelasting mogelijk. Hierdoor kan de btw niet worden teruggevorderd op de belastingdienst, waardoor de exploitatiekosten hoger kunnen zijn. Het nadeel kan vooral nieuwe oprichters hard raken, die veel investeringen hebben in de opstartfase van hun bedrijf. Een ander nadeel kan de status van kleine onderneming zelf zijn, omdat eigenaren van kleine bedrijven een imagonadeel hebben. Vaak worden eigenaren van kleine bedrijven door klanten ten onrechte gezien als geen echte professionals uit de industrie.

Wanneer moet je een eigenaar van een klein bedrijf zijn?

Eigenaar zijn van een klein bedrijf is niet gebonden aan een specifieke rechtsvorm. Alle zzp’ers, zzp’ers en ondernemers mogen gebruik maken van de small business regeling. Aan enkele vereisten moet echter worden voldaan om door het belastingkantoor te worden geclassificeerd als eigenaar van een klein bedrijf en om te kunnen profiteren van de regelgeving voor kleine bedrijven. Deze worden bepaald via de zogenaamde vragenlijst voor belastingregistratie door de belastingdienst. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is om te voldoen aan de verkooplimiet voor eigenaren van kleine bedrijven. U kunt de status van klein bedrijf krijgen als de gegenereerde inkomsten:

 • plus de toepasselijke belasting in het jaar van uw bedrijfsstichting zal naar verwachting niet hoger zijn dan 22.000 euro
 • in het voorgaande kalenderjaar plus de daaraan toerekenbare belasting niet meer bedroeg dan EUR 22.000
 • zal naar verwachting niet hoger zijn dan EUR 50.000 in het lopende kalenderjaar

In het geval van een bedrijfsstichting kan natuurlijk geen omzet van het voorgaande jaar worden aangetoond. Het gaat dus slechts om een plausibele prognose voor de verkopen van het eerste jaar om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling. Als u echter de verkooplimiet overschrijdt, is de verordening voor kleine bedrijven volgend jaar niet langer op u van toepassing.

Aandacht: Vaak wordt een bedrijf niet opgericht op 1 januari, maar midden in het jaar. Dienovereenkomstig moet de omzetlimiet van 22.000 euro worden aangepast voor de resterende kalendermaanden sinds de oprichting van het bedrijf. Dit betekent dat als u uw bedrijf pas in juli start, dus in het midden van het jaar, de omzetlimiet ook met de helft wordt verlaagd. Gedeeltelijke maanden worden geteld als volledige maanden, dus het maakt niet uit of u uw bedrijf op de 1e of de 13e start.

Hoe de verordening voor kleine bedrijven aanvragen?

De verordening voor kleine bedrijven moet worden aangevraagd bij het belastingkantoor. Dit is direct te zien bij de stichting of je vraagt het later aan.

Als u het rechtstreeks op het moment van oprichting aanvraagt, moet u een vragenlijst invullen bij het belastingkantoor voor belastingregistratie. Daar moet je een prognose maken van de voorspellingenmeerdere verkopen van het eerste jaar en vink vervolgens het juiste kantoor aan dat u wilt gebruiken van de regelgeving voor kleine bedrijven. Kortom, “waarschijnlijk” betekent in deze context dat het een plausibele en begrijpelijke moet zijn, maar geen zorgvuldig nauwkeurige schatting. Als u onverwacht meer geld omzet, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat u uw status van klein bedrijf onmiddellijk verliest. Het is het beste om je voorspelling aan het begin van het jaar op te schrijven. Op deze manier kunt u aantonen dat u de omzetdrempel tegen de verwachtingen in hebt overschreden. Als het vinkje is ingesteld en u met uw schatting binnen de limieten zit, kunt u gebruik maken van de vereenvoudigingsverordening.

Als u al enige tijd actief bent als ondernemer, volstaat een informele aanvraag bij het verantwoordelijke belastingkantoor meestal, waarin u u informeert wanneer u gebruik wilt maken van de small business regeling. Na controle van de aanvraag en de vereisten vindt een bevestiging van het belastingkantoor plaats.

Trouwens: Als oprichter, freelancer of ondernemer met een laag inkomen wordt u echter niet gedwongen om te profiteren van de kleineondernemersregeling en de bijbehorende btw-vrijstelling. In de vragenlijst voor belastingregistratie van het belastingkantoor kunt u bij de registratie van uw bedrijf aangeven of u de status van kleine onderneming wilt ontvangen of ervan afziet. Als je hiervan afziet bij het inschrijven voor een stichting, is er een blokkeringsperiode van vijf jaar. Als dit is verstreken, kunt u de verordening voor kleine bedrijven aanvragen.

Na gebruik: Deze melding moet op uw facturen staan

Als u gebruik hebt gemaakt van de verordening voor kleine bedrijven, mag u geen btw op uw facturen weergeven. Daarnaast is er een verplichting om de reden voor het weglaten van de btw-aangifte op de facturen te vermelden. Er zijn geen richtlijnen voor het formuleren van de hint. In de regel volstaat een verwijzing naar het wettelijke lid. Zo zou de formulering eruit kunnen zien:

Volgens § 19 van de Wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UstG) is het bedrag op deze factuur exclusief btw.

Het is belangrijk dat u deze notitie niet vergeet, anders kunnen er betalingsachterstanden of problemen met het belastingkantoor ontstaan.

Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden als het gaat om btw-vrijstelling?

Overigens geldt de small business regeling alleen zolang je met je bedrijf de omzetlimiet niet overschrijdt. Dan moet je in de toekomst de omzetbelasting op je facturen laten zien en vooraf een btw-aangifte doen. Maar: Als je de omzetgrens maar licht overschrijdt en kunt aantonen dat je deze verkoopcijfers niet had verwacht, kan de belastingdienst misschien weer een oogje dichtknijpen. Dit is echter een kwestie van discretie.

Speciale kenmerken van belastingaangiften en boekhouding voor eigenaren van kleine bedrijven

In de belastingaangifte moeten eigenaren van kleine bedrijven ondanks de vrijstelling de btw-aangifte doen. Hier moet je de verkoopcijfers invoeren op de plek die bedoeld is voor kleine ondernemers. Dit laat het belastingkantoor zien dat u bent vrijgesteld van btw. Voor dit doel kunnen eigenaren van kleine bedrijven een eenvoudige berekening van het inkomensoverschot (EÜR) gebruiken voor de bepaling van de winst. Dit type boekhouding is echter alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Eigenaren van kleine bedrijven mogen een zogenaamde eenvoudige boekhouding voeren als ze de limieten voor verkoop, winst en economische waarden niet overschrijden. De limiet ligt hier rond de 600.000 euro. Bij winst uit commerciële activiteiten of uit land- of bosbouw is dat 60.000 euro. Bovendien mogen zij niet als handelaars worden beschouwd en mogen zij niet in het handelsregister worden ingeschreven.

Conclusie: Voor wie is de regel het meest de moeite waard?

De regulering van kleine bedrijven wordt door veel oprichters gezien als een goede hulp voor de intrede in het zelfstandig ondernemerschap. De verordening voor kleine bedrijven is echter alleen het meest de moeite waard voor ondernemers die voornamelijk voor particuliere klanten werken en geen grote bedrijfskosten hebben. Omdat het ontbreken van de mogelijkheid tot aftrek van voorbelasting na verloop van tijd voor de ondernemer duurder kan worden dan zonder het gebruik van de derogatie. Als u niet zeker weet of de regeling voor kleine bedrijven u helpt of liever een nadeel, dan kunt u het beste contact opnemen met de belastingadviseur die u vertrouwt. Dit helpt u om beter te beoordelen of de status van een klein bedrijf de moeite waard voor u is.

Deel artikel: