Reiskosten in de ambachten 2022 – gratis reiskostencalculator!

Symbolisch beeld voor reiskosten: Een speelgoedauto waar een biljet van 50 euro omheen is gewikkeldLaatst bijgewerkt op 30 juni 2022 door Energiebesparen

Als vakman maken autoritten deel uit van het dagelijks leven en worden er reiskosten gemaakt. Kan ik deze reiskosten in rekening brengen? En hoe bereken je ze überhaupt? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen over reiskosten in de handel, omdat er duidelijke regels zijn maar ook ruimte voor het berekenen van reiskosten.Vind ambachtslieden

Kan ik reiskosten in rekening brengen?

Ja. Reiskosten zijn een investering die noodzakelijk is als onderdeel van een dienst. Ze verschillen dus niet van de materiaalkosten en de uitgevoerde werkzaamheden.

Om de reiskosten te factureren, moeten klanten echter worden geïnformeerd over het bedrag van de leverings- en reiskosten voordat het contract wordt gesloten. De reiskosten moeten al op het aanbod staan. Overigens kan dit in geval van nood ook mondeling aan de telefoon, bijvoorbeeld voor kortdurende reparaties. Voor de hoogste rechtszekerheid dient u echter ook formulieren voor deze zaak op te stellen en de bestelling ter plaatse schriftelijk te laten bevestigen, inclusief reiskosten en afstand van het herroepingsrecht.

Formuleringsvoorbeeld voor offerte en contract
“Voor de reiskosten tussen bedrijf en klant rekenen we X euro per afspraak volgens onze reiskostenvergoeding. Voor deze bestelling is een afspraak nodig.”

Reiskosten volgens § 312a BGB (lid 2)
“De handelaar is verplicht de consument te informeren overeenkomstig artikel 246 van de inleidende wet op het burgerlijk wetboek. De ondernemer mag alleen vracht-, leverings- of verzendkosten en andere kosten van de consument verlangen indien hij de consument over deze kosten heeft geïnformeerd overeenkomstig de vereisten van artikel 246 lid 1 lid 3 van de Introductiewet bij het Burgerlijk Wetboek. De zinnen 1 en 2 zijn niet van toepassing op buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, overeenkomsten op afstand of overeenkomsten voor financiële diensten.”

Wat houdt het allemaal in?

Om de reiskosten per kilometer te berekenen, moet je rekening houden met alle reiskosten die te maken hebben met reizen van en naar de reis.

  • Aanschafkosten van het voertuig
  • Brandstofverbruik per kilometer
  • Verzekering
  • Onderhoud en reparaties
  • Loonkosten van werknemers tijdens de reistijd

Hier is de mogelijkheid om de reistijd met hetzelfde bedrag in rekening te brengen als het uurloon van de vakman of om een lager uurtarief te hanteren. Daar is geen wettelijke regeling voor, de beslissing ligt bij het bedrijf.

Omdat de individuele exacte berekening van de kosten per bestelling en kilometer ingewikkeld is, gebruiken veel ambachtslieden een vast tarief. In dit geval kunt u reisafstanden spreiden op basis van kilometers en reistijden en proportionele voertuigkosten opnemen. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen 5, 25 en 50 kilometer en voertuigkosten en reistijden berekenen.

Hoe bereken je de reiskosten voor meerdere ritten?

Soms weet je niet precies hoeveel ritten er nodig zijn voor een bestelling. Dan moet je de reiskosten per afspraak vastleggen in de offerte en bij het sluiten van het contract en de onzekerheid duidelijk communiceren. De maximale kosten moeten altijd transparant gecommuniceerd worden. Voor ritten naar verschillende bouwplaatsen wordt alleen de duur en afstand tot de volgende bouwplaats in rekening gebracht.

Formuleringsvoorbeeld voor een onzeker aantal afspraken
“Voor de reiskosten tussen bedrijf en klant rekenen we X euro per afspraak volgens onze reiskostenvergoeding. Voor deze bestelling is ten minste één afspraak vereist, maar twee of drie afspraken kunnen nodig zijn.

Afbeelding Credit: katrinm / stock.adobe.com

Deel artikel: