Startsubsidie: vereisten, procedure & duurLaatst bijgewerkt op augustus 22, 2022 door Energiebesparen

De startsubsidie is een promotie van het uitzendbureau, dat bedoeld is om start-ups te helpen zich rechtstreeks vanuit de werkloosheid op te zetten. Wie de subsidie kan aanvragen, wat het precies bevordert, hoe hoog het is en antwoorden op alle andere essentiële vragen vind je in dit artikel.

Tevreden 1. Wat is de startsubsidie?
 2. Wie kan de subsidie aanvragen?
 3. Wat zijn de vereisten?
 4. Een startsubsidie aanvragen: Procedure
 5. Hoeveel is de subsidie en hoe lang ontvang je deze?
 6. Heeft de subsidie invloed op de WW-uitkeringen?

Wat is de startsubsidie?

De startsubsidie is een overheidssubsidie toegekend door het Federaal Arbeidsbureau. De steun moet worden beschouwd als een steun die bedoeld is om werklozen te ondersteunen bij hun eerste stappen als zelfstandige. Het dient om iemands levensonderhoud en sociale zekerheid veilig te stellen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De startersbeurs is bedoeld voor ontvangers van werkloosheidsuitkering I (ALG I) die recht hebben op een werkloosheidsuitkering van ten minste 150 dagen en hun werkloosheid willen beëindigen door een bedrijf op te zetten.

Overigens is de startsubsidie een discretionaire dienst van het Arbeidsbureau, er is geen wettelijk recht op. Dit betekent dat het uitzendbureau afweegt en beslist of startende bedrijven worden bevorderd of dat plaatsing in opleiding en werk logischer is.

Wat zijn de vereisten?

Naast de basisvereiste van een bestaand recht op werkloosheidsuitkering I van ten minste 150 dagen, moet worden voldaan aan andere voorwaarden voor de aanloopsubsidie. De volgende essentiële voorwaarden zijn:

 • De wekelijkse arbeidstijd moet minimaal 15 uur zijn.
 • Na een opstartfase moet de verwachte winst voldoende zijn om het eigen bestaan veilig te stellen.
 • De leeftijd van 65 jaar mag nog niet bereikt worden.
 • Er moet sprake zijn van persoonlijke aanleg en professionele kennis en vaardigheden voor de uitoefening van zelfstandige arbeid.
 • De levensvatbaarheid van de startende onderneming, d.w.z. de kans op succes op lange termijn, moet worden aangetoond door een duurzaamheidscertificaat.

Als er twijfels zijn over persoonlijke en professionele geschiktheid, kan het Uitzendbureau een maatregel eisen om de geschiktheid te bepalen of u verplichten om deel te nemen aan een startcursus voor een bedrijf. Een certificaat van levensvatbaarheid kan worden verkregen bij een bevoegde instantie zoals de IHK, HWK of banken. Deze beoordelen het opstartproject en bevestigen de levensvatbaarheid van de startende onderneming. De basis hiervoor is het businessplan.

Een startsubsidie aanvragen: Procedure

De starterssubsidie moet persoonlijk worden aangevraagd bij het verantwoordelijke uitzendbureau. Het is belangrijk om dit te doen voordat u het bedrijf start. U ontvangt dan een aanvraagformulier. Dit moet dan bij de volgende afspraak worden ingediend bij het verantwoordelijke uitzendbureau samen met ondernemingsplan, curriculum vitae, duurzaamheidscertificaat, bewijs van persoonlijke en beroepskwalificaties en, indien nodig, een bevestiging van zelfstandige arbeid door het belastingkantoor of handelskantoor.

Hoeveel is de subsidie en hoe lang ontvang je deze?

Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van hoe hoog de laatste ww-uitkering was. Je krijgt de startsubsidie ter hoogte van de individuele maandelijkse werkloosheidsuitkering plus een maandelijks forfaitair bedrag van 300 euro voor de sociale zekerheid. De financieringsperiode is maximaal 15 maanden en is verdeeld in twee fasen. In fase 2 is de startsubsidie lager.

 • Fase 1: In de eerste fase wordt de subsidie toegekend voor zes maanden ten bedrage van de maandelijkse werkloosheidsuitkering plus het forfaitaire bedrag van 300 euro voor de sociale zekerheid.
 • Fase 2: De tweede fase kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. Er moet worden aangetoond dat u fulltime succesvol zelfstandige bent. Als dit het geval is, kunt u nog negen maanden een startsubsidie aanvragen. Je krijgt de subsidie echter maar ter hoogte van het forfait voor de sociale zekerheid.

De subsidie kan ook voor een tweede keer worden aangevraagd. Hernieuwde financiering is echter alleen mogelijk als er minstens 24 maanden zijn verstreken sinds het einde van de laatste financiering. Anders wordt de subsidie niet belast.

Heeft de subsidie invloed op de WW-uitkeringen?

Indien goedgekeurd, heeft de starterssubsidie invloed op het recht op een werkloosheidsuitkering. Het resterende recht wordt tijdens de financieringsperiode 1:1 opgebruikt. Er is echter één uitzondering. Als u binnen de eerste drie maanden van het zelfstandig ondernemerschap een vrijwillige, op vergoeding gebaseerde voortgezette verzekering afsluit en een aanvraag indient bij het uitzendbureau, ontstaat er een nieuwe claim.

Deel artikel: