Steunpakket – impact op de ambachtelijke sectorOmslag van pattilabelle – stock.adobe.com

De Duitse regering heeft gereageerd op de huidige hoge energieprijzen en heeft na lange onderhandelingen een steunpakket ter waarde van miljarden euro’s samengesteld om de energiekosten op te vangen en de lasten voor de burgers op te vangen. Onderdeel van het pakket zijn onder meer een energieprijs voor werknemers, de verlaging van de brandstofbelasting, goedkope kaartjes voor het openbaar vervoer en andere verlichting. Welke effecten het hulppakket van de stoplichtcoalitie heeft op ambachtslieden en hoe het door hen wordt ontvangen, onthullen we hier.

Het hulppakket 2022 in een oogopslag

Het hulppakket, dat zo’n 17 miljard euro kost, is bedoeld om de burgers van Duitsland te ontlasten van de exploderende energiekosten. Hoe de individuele beslissingen van de Federale Regering eruit zien, leest u hieronder.Energieprijs vast tarief van 300 euro voor werknemers

Alle werknemers die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting krijgen een eenmalige energieprijs van 300 euro. Dit moet worden uitgekeerd als eenmalige uitkering als aanvulling op het salaris. Concreet betekent dit dat de energieprijs forfaitair via payroll wordt betaald. Wel zijn er belastingen verschuldigd op de energiesubsidie. Hoeveel er uiteindelijk overblijft voor de individuele werknemer kan in het algemeen niet worden beantwoord. Ook is de vraag wanneer de subsidie voor werknemers beschikbaar komt, is nog onduidelijk.

Verlaging energiebelasting op benzine en diesel

De Duitse regering verlaagt de energiebelasting op brandstoffen naar het Europese minimumniveau. Voor alle burgers betekent dit dat tanken aan de pomp wat goedkoper zal zijn. De prijs van benzine moet met 30 cent per liter dalen en de prijs van diesel met 14 cent per liter. Deze regel is beperkt tot drie maanden. Vanaf wanneer er een korting op de brandstofprijs moet komen, is nog niet bekend.

Goedkope ov-kaartjes voor 9 euro per maand

Naast de verlichting in de brandstof- en energiesector wil de stoplichtregering de overstap naar het openbaar vervoer aantrekkelijk maken. Zo wordt er landelijk een ov-kaartje ingevoerd voor 90 dagen, dat zou maar 9 euro per maand moeten kosten. De deelstaten krijgen de nodige middelen voor de uitvoering van deze maatregel. Hoe groot de gebruiksruimte van het maandkaartje van 9 euro in het openbaar vervoer moet zijn, is nog onduidelijk.

Oude gaskachels moeten eerder worden vervangen

Ook heeft de coalitie gekozen voor een warmtepompoffensief. Zo moet 65 procent van elk nieuw geïnstalleerd verwarmingssysteem niet alleen vanaf 2025, maar al vanaf 2024 met hernieuwbare energie worden gebruikt. Daarnaast is een nieuw vervangingsprogramma voor verwarmingssystemen ouder dan 20 jaar gepland. Hoe het warmtepompoffensief en het nieuwe uitwisselingsprogramma eruit gaan zien, is nog niet bepaald. Wat wel zeker is, is dat dit de druk op vastgoedeigenaren die nog oude gas- of olieverwarmingssystemen bezitten, zal verhogen.

Verdere verlichting voor gezinnen met kinderen en uitkeringsgerechtigden

Het hulppakket omvat ook hulp voor gezinnen met kinderen en uitkeringsgerechtigden. Zo moet er voor elk kind eenmalig 100 euro extra komen bovenop de kinderbijslag. De eenmalige bonus wordt bijgeschreven op de kinderbijslag en uitbetaald via het gezinsgeld.

Daarnaast krijgen uitkeringsgerechtigden 100 euro extra bovenop de reeds besliste eenmalige uitkering van 100 euro.

Wanneer het extra geld precies komt, is nog niet bekend.

Crafts bekritiseert het steunpakket van 2022 als onvoldoende voor bedrijven

Volgens Hans Peter Wollseifer, voorzitter van de Centrale Vereniging van Duitse Ambachten, brengen de maatregelen in het pakket niet de verhoopte verlichting voor ambachtelijke bedrijven. De geplande maatregelen zijn in de eerste plaats gericht op particuliere huishoudens en zijn onvoldoende voor de behoeften van de ambachtelijke sector. Wollseifer klaagt vooral dat de verlichting van de brandstofkosten slechts tijdelijk is. Aangezien kan worden aangenomen dat de exploderende brandstof- en energiekosten langer dan drie maanden zullen duren, zullen veel ambachtelijke bedrijven slechts gedeeltelijk profiteren van het hulppakket en zullen ze de hoge lasten daarbuiten moeten dragen. Volgens Wollseifer moeten ook de verbruiksbelastingen op elektriciteit en gas omlaag naar de Europese minimumtarieven en moet de CO2-heffing tijdelijk worden opgeschort om meer verlichting te kunnen bieden, met name voor energie-intensieve ambachtelijke bedrijven.

Matthias Forßbohm, voorzitter van de Kamer van Ambachten vindt Leipzig het ook onacceptabel dat de belastingverlaging op diesel maar half zo hoog is als op benzine. Dit komt omdat veel ambachtelijke bedrijven afhankelijk zijn van dieselvoertuigen om hun diensten uit te voeren. Hier zijn verbeteringen nodig om het midden- en kleinbedrijf gerichter te kunnen ontlasten.

De Centrale Vereniging van de Duitse Bakhandel verwelkomt het hulppakket met gemengde gevoelens. Hoewel het pakket een noodzakelijke stap is en zal leiden tot een merkbare verlaging van de productie- en logistieke kosten, mogen de maatregelen niet leiden tot meer bureaucratie voor bedrijven. Daarnaast zijn verdere stappen nodig voor een duurzame ontzorging van de bedrijven.

Conclusie: Opluchting zal merkbaar zijn, maar niet voldoende

Het steunpakket is ook een opluchting voor de geschoolde beroepen en is een noodzakelijke stap in de goede richting met het oog op de stijgende brandstof- en energieprijzen. Op deze manier kunnen onder andere de productie- en logistieke kosten worden verlaagd. Volgens verschillende stemmen uit de ambachten zijn de maatregelen momenteel echter niet voldoende om de geschoolde beroepen volledig te ontlasten. Vanwege de termijn van drie maanden en de ontoereikende reikwijdte van het steunpakket zouden met name kleine, middelgrote en energie-intensieve ambachtelijke ondernemingen niet te veel van de vrijstelling moeten kunnen profiteren.

Deel artikel: