Tegels verwijderen – kosten

Hier tegels verwijderd met hamer en beitel.Foto: Eisenhans / stock.adobe.com

Droom je van een nieuwe badkamer of keuken? In het kader van deze renovatiewerken is het verwijderen van de bestaande tegels meestal noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen de oude tegels ruimte creëren voor uw nieuwe droomtegels. Zelfs bij een oude vloer is het verwijderen van de oude tegels een belangrijk voorbereidend werk voor het leggen van de nieuwe tegels. Als er echter alleen individuele tegels in uw huis of appartement beschadigd zijn, is het vaak voldoende als u alleen de gebroken tegels verwijdert en vervangt door nieuwe.

Wanneer tegels verwijderen?

Het is niet mogelijk om aan te geven wanneer tegels in het algemeen moeten worden verwijderd. Kortom, de oude tegelspiegel hoeft niet altijd te worden afgeklopt in de loop van een renovatie. Afhankelijk van de omstandigheden kan ook een tegel-op-tegel renovatie overwogen worden, waarbij tegels met een tegelhoogte van minder dan 5 mm over de oude tegels worden gelegd. De basisvoorwaarde voor het leggen van nieuwe tegels is een ondergrond die precies vlak en dragend is. Als de oude tegels geen vlak oppervlak bieden, moet u de tegels verwijderen. Omdat restanten van tegellijm en mortel meestal aan de muur of vloer kleven, moet u eerst het substraat voorbereiden voordat u de nieuwe tegels legt.Tegels zelf verwijderen of laten verwijderen door een professional?

Om tegels te verwijderen, heb je de juiste knowhow en tools nodig. Onmisbaar voor het verwijderen van tegels met een machine zijn een hamerboor, een beitel of een beitelhamer met bevestiging. Deze zijn te lenen bij de bouwmarkt voor zo’n 40 euro per dag of 60 euro per weekend. Bovendien moet je een bril, een masker en geschikte beschermende kleding klaar hebben om jezelf te beschermen tegen het resulterende stof. Als u deze apparatuur heeft, kunt u zich wijden aan het verwijderen van tegels met de machine.

Dit is echter niet genoeg, omdat de meeste tegels niet samen met de oude tegelmortel of tegellijm kunnen worden verwijderd. Daarom moet u na het verwijderen van tegels op de vloer of het verwijderen van tegels van de muur eerst de resterende lijm- en mortelresten verwijderen voordat u de nieuwe tegels kunt leggen. Daarom is het verwijderen van tegels een veelzijdig werk dat niet alleen de juiste gereedschappen vereist, maar ook technische knowhow en tijd.

Daarom is het in veel gevallen zinvol om een specialist te raadplegen voor het verwijderen van tegels aan de muur of het verwijderen van tegels op de vloer. Ze beschikken niet alleen over professionele tools en de nodige knowhow, maar weten ook hoe ze vakkundig moeten omgaan met opkomende problemen. Vooral in de badkamer of keuken, waar wateraansluitingen en stopcontacten in de muur zijn geïntegreerd, zijn gevoeligheid en expertise in het hanteren van de gereedschappen vereist om geen ernstige schade te veroorzaken.

Vind een tegelzetter

Welke factoren beïnvloeden de prijzen?

Als u een specialist inhuurt voor tegelverwijdering op de vloer of tegelverwijdering aan de muur, zijn de gemaakte kosten afhankelijk van verschillende factoren, zoals werktijden. Hoe lang een expert nodig heeft voor het verwijderen van tegels wordt beïnvloed door de grootte van het tegeloppervlak, het tegeltype en het bestaande tegelsubstraat. Ook de kleefkracht van de tegels speelt hierbij een rol, die wordt bepaald door het type lijm en de leeftijd van de lijm. Al deze factoren worden van geval tot geval berekend. Een proefverwijdering van een tegel geeft de expert informatie over hoeveel werk er naar verwachting zal zijn.

Tegels verwijderen – wat zijn de kosten?

De resulterende kosten voor het verwijderen van tegels zijn meestal afhankelijk van de berekende inspanning. Onder normale omstandigheden kan een specialist ongeveer twee tot drie vierkante meter tegels per uur verwijderen. Bij een uurtarief van 30 tot 40 euro zijn de kosten per vierkante meter ongeveer 10 tot 20 euro. Als de tegels moeilijker te verwijderen zijn vanwege hun leeftijd of onderliggende verwarmingsvloeren, kan de prijs per vierkante meter navenant hoger zijn. Naast de benodigde werkuren zijn er kosten voor de reis en het afvoeren van de tegels.

Voor het verwijderen van een tegelvloer met een oppervlakte van 8,5 m² moet u bijvoorbeeld rekening houden met de volgende kostenposten:

Kostenposten

Kosten

Reis

26€

Tegels verwijderen

170€

Verwijdering van tegels

20€

Totaal 216€

De totale kosten in dit voorbeeld zouden 216 euro bedragen. Door verschillende lokale omstandigheden kunnen de kosten in andere gevallen sterk variëren.

Tegels verwijderen en hergebruiken – kan dat?

In principe is tegelverwijdering en hergebruik mogelijk. Hier heb je echter tijd voor nodig. Een tegelverwijdering zonder de afzonderlijke tegels te beschadigen, wordt meestal alleen uitgevoerd als individuele, beschadigde tegels worden verwijderd en vervangen door nieuwe. Daarom is het verwijderen en hergebruiken van tegels theoretisch mogelijk, maar wordt het in de praktijk zelden geïmplementeerd.

Deel artikel: