Verwarming maakt lawaai: redenen & maatregelen

Verwarming controlerenLaatst bijgewerkt op November 17, 2021 door Energiebesparen

Zodra we aan het begin van het koude seizoen de verwarming weer aanzetten, is het vaak over met de rest: Omdat veel radiatoren een eigen leven gaan leiden en een levendig achtergrondgeluid hebben. Allereerst betekent dit niet altijd iets – het is volkomen normaal dat radiatoren tijdens normaal gebruik wat geluiden uitzenden, zoals een stil geluid. Tot op zekere hoogte hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de staat van uw kachel. Sommige geluiden kunnen echter ook te wijten zijn aan problemen met het verwarmingssysteem, zoals te veel lucht in het verwarmingssysteem.

Lees meer over verwarmingsgeluid, hoe het tot stand komt en wat je eraan kunt doen. Ook leggen we uit wanneer je zeker een verwarmingsprofessional moet inhuren.Tevreden

  1. Typische verwarmingsgeluiden
  2. Verwarmingssysteem maakt geen geluid
  3. Laat regelmatig verwarmingsonderhoud uitvoeren
  4. Huurverlaging bij geluidsoverlast door radiatoren

Typische verwarmingsgeluiden

Van neuriën tot sissen tot kloppen: een kachel kan veel verschillende geluiden uitzenden. Hoewel geïsoleerde geluiden volkomen normaal zijn, zijn de meeste van hen te wijten aan een oorzaak en kunnen ze soms een signaal zijn voor problemen met het verwarmingssysteem. Deze problemen kunnen eenvoudige oorzaken hebben zoals te veel lucht in het verwarmingssysteem, maar ook duiden op onjuiste instellingen of zelfs onjuiste installatie. Ervaren doe-het-zelvers kunnen sommige problemen gemakkelijk zelf oplossen, maar voor anderen is het zinvol om een gespecialiseerd bedrijf te informeren.

In de volgende tabel vindt u de typische geluiden van radiatoren, mogelijke oorzaken en wat u eraan kunt doen:

Lawaai Mogelijke oorzaken Oplossing
Verhittingsbubbels of gorgelen Overtollige lucht in het verwarmingssysteem

Waterdruk is niet genoeg

Ontlucht de verwarming
Controleer de waterdruk en pas deze indien nodig aan
Water bijvullen

Verwarming klopt Onschadelijk in verwarmings- en koelfasen

Verkeerde leidingen gelegd

Overloopklep verkeerd ingesteld

In geval van constant kloppen: neem contact op met een verwarmingsprofessional
Laat de overloopklep correct afstellen
Conversie van de lijnen
Verwarming scheuren Onschadelijk in verwarmings- en koelfasen

Vooruit en retour zijn omgekeerd

Hoogspanning op de verwarmingsbuizen

Overloopklep verkeerd ingesteld

In geval van scheuren buiten het verwarmings- en koelsysteem: Neem contact op met de verwarmingsprofessional

Verwarmingsprofessional kan een snelle test uitvoeren om te zien of leidingen verkeerd zijn gelegd

Vervang indien nodig de pijp of klep

Laat de overloopklep correct afstellen

Verwarming bromt Leidingen zitten los

Schade aan het lager van de circulatiepomp

Defect aan de brander

Neem contact op met een verwarmingsprofessional, laat de foutlocatie uitvoeren en vervang defecte componenten
Verwarmingsfluitjes Lage waterdruk

Te veel lucht in het verwarmingscircuit

Circulatiepomp is te hoog ingesteld

Ontlucht de verwarming

Controleer de waterdruk en pas deze indien nodig aan

Gasklepcirculatiepomp

Verwarming brult Stil geluid onschadelijk

Bij hard geluid: Indien nodig, circulatiepomp te hoog ingesteld

Gasklepcirculatiepomp

Aansturing door een verwarmingsprofessional

Olieverwarming krijst en huilt Onvoldoende olietoevoer naar de brander Schakel de verwarming uit en neem contact op met een verwarmingsprofessional

Het grootste deel van het geluid wordt dus gegenereerd tijdens het regelmatig gebruik van de kachel. Als er echter gedurende een lange periode of continu ongebruikelijke ruis optreedt, kan dit wijzen op enkele van de in de tabel beschreven problemen. Over het algemeen moet u tijdig maatregelen nemen, zoals ventilatie van de verwarming of een gespecialiseerd bedrijf raadplegen voor een verwarmingsinstallatie. Op de lange termijn kunnen storingen in het verwarmingssysteem niet alleen storend geluid veroorzaken, ze kunnen ook leiden tot hogere verwarmingskosten en een lager rendement.

Verwarmingssysteem maakt geen geluid

Overigens kan het ook wijzen op een verkeerde werking als uw thermaalbad of cv-ketel helemaal geen geluid produceert. Het is bijvoorbeeld volledigen normaal als de brander een korte brom produceert na het inschakelen. Stil geluid wanneer het water door de verwarmingsbuizen stroomt, maakt ook deel uit van de normale werking van het verwarmingssysteem.

Als uw gasketel echter permanent stil blijft, kan dit de volgende redenen hebben:

  • Gasaansluiting is gesloten
  • Te weinig water in het verwarmingscircuit
  • Gaslekkage, sensor voorkomt inschakelen
  • Onjuiste instellingen van het thermale bad, bijvoorbeeld als de werking afhankelijk is van de interne temperatuur

Zodra u de instellingen van de temperatuurregelaar of timer hebt gecorrigeerd of extra water hebt bijgevuld, zou uw thermaalbad weer normaal moeten werken. Als dit niet het geval is en er nog steeds geen geluid is, moet u een verwarmingsprofessional bellen en het verwarmingsonderhoud in bedrijf stellen.

Laat regelmatig verwarmingsonderhoud uitvoeren

Met regelmatig verwarmingsonderhoud kunnen de meeste problemen van het verwarmingssysteem worden voorkomen en onmiddellijk worden opgelost. Dit is de enige manier waarop de verwarming professioneel kan werken en zorgt voor een optimale kamertemperatuur in uw huis.

Omdat dit cruciaal is, vooral in de koude seizoenen en herfst en winter, is het logisch om het systeem vóór het begin van het stookseizoen te laten onderhouden. Een verwarmingsprofessional kan onjuiste instellingen op thermostaten of het thermale bad identificeren en corrigeren, problemen oplossen en uw vragen over het verwarmingssysteem in uw huis beantwoorden. Als u vooraf het geluid van uw radiatoren beschrijft, zal de verwarmingsprofessional het systeem om mogelijke redenen onderzoeken. Zolang het geen verkeerd aangelegde leidingen zijn, maar bijvoorbeeld alleen te veel lucht of te weinig water in het verwarmingscircuit, kan de vakman het probleem direct oplossen. Hydraulisch balanceren als onmiddellijke maatregel kan ook de prestaties van de radiatoren verbeteren.

Een goede verwarming kan soms stookkosten besparen en het rendement verhogen. Dienovereenkomstig moet het onderhoud van de verwarming ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd. Als huiseigenaar moet u zorgen voor de inbedrijfstelling van een geschikt gespecialiseerd bedrijf met verwarmingsonderhoud. Woont u als huurder in een eengezinswoning of een appartement in een appartementsgebouw, dan is uw verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de verwarming.

Huurverlaging bij geluidsoverlast door radiatoren

Als storende verwarmingsgeluiden blijven optreden, ook al zijn er maatregelen genomen – bijvoorbeeld de verwarming is geventileerd, de waterdruk is gecontroleerd of de pomp is afgeknepen en de verwarmingsprofessional heeft alle instellingen gecorrigeerd – kan dit er bijvoorbeeld op wijzen dat structurele maatregelen of grote renovatie nodig zijn om het geluid te elimineren. Het kan onder andere te wijten zijn aan oude warmtepompen of leidingen of duiden op een onjuiste installatie.

Omdat verwarming deel uitmaakt van de basisuitrusting van elk appartement, is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud. Als het niet direct mogelijk is om het verwarmingsgeluid weg te nemen, hebben huurders soms recht op een huurverlaging totdat de verhuurder dit probleem onder controle heeft. Het hangt echter af van de geluiden zelf, hun intensiteit en hun frequentie. Onregelmatig kort brommen of stil gorgelen, evenals regelmatige stroomgeluiden worden als redelijk beschouwd en verminderen de bruikbaarheid van het appartement in juridische zin niet. Als de geluiden echter erg luid zijn, kan een huurverlaging vaak voorkomen en de kwaliteit van leven verminderen.

Informeer in ieder geval je verhuurder over de huurverlaging die je van plan bent. Hier u kunt meer informatie vinden over wanneer huurders de huur kunnen verlagen in het geval van gebreken in vakmanschap.

Beeld: BillionPhotos.com / stock.adobe.com

Deel artikel: