Verzekering voor woningbouw in één oogopslag

Welke verzekeringen voor woningbouw?Foto: Robert Kneschke / stock.adobe.com

Om geen vervelende verrassingen te ervaren bij het bouwen van een huis – bijvoorbeeld door natuurlijke gevaren of ongevallen – moeten bouwers zich in een vroeg stadium informeren over de gemeenschappelijke verzekeringspolissen voor de woningbouw en deze afsluiten voordat de bouw begint. Welke verzekeringen het belangrijkst worden geacht voor bouwprojecten en waar je op moet letten, leggen we in dit artikel uit.

Tevreden 1. Waarom heb je een verzekering nodig bij het bouwen van een huis?
 2. De belangrijkste verzekeringen voor bouwers
 3. Andere verzekeringen voor woningbouw
 4. Verzekering in één oogopslag

Waarom heb je een verzekering nodig bij het bouwen van een huis?

Niet alleen kan er een groot aantal ongevallen gebeuren op een bouwplaats, maar ook tijdens de bouwfase kan schade aan het gebouw ontstaan. Bij het bouwen van een huis dient de verzekering dus vooral om het huis, de bouwplaats en de bouwvakkers te beschermen. Op deze manier wordt elk persoonlijk letsel, diefstal of materiële schade die kan optreden in verband met de constructie gedekt.

Zonder de juiste verzekeringsdekking kunnen schade of ongevallen snel een groot financieel probleem worden. In de regel ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op een bouwplaats bij de bouwers en mochten er schade optreden, dan zijn zij ook met hun privévermogen zonder verzekering aansprakelijk.

Vind een bouwbedrijf

De belangrijkste verzekeringen voor bouwers

De lijst met mogelijke schades die kunnen optreden in verband met woningbouw is lang. Dienovereenkomstig zijn er verschillende verzekeringen beschikbaar voor bouwers. Sommigen van hen kunnen zelfs worden omschreven als essentieel voor de veiligheid op de bouwplaats. Deze omvatten met name vier verzekeringspolissen:

 • Aansprakelijkheid van de bouwer
 • Particuliere ongevallenverzekering
 • Bouwverzekering
 • Shell verzekering

Hieronder willen we ook ingaan op optionele, maar toch nuttige verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer

De aansprakelijkheidsverzekering van de bouwer is een van de belangrijkste verzekeringen voor bouwprojecten, omdat bouwers op een bouwplaats zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en ook aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van schade. Het kan bijvoorbeeld gaan om mogelijke schade aan omwonende gebouwen of ongelukken van voorbijgangers op de bouwplaats. Zonder een passende verzekering zouden bouwers eventuele schadeclaims zelf moeten afwikkelen. Met de aansprakelijkheidsverzekering van de bouwer zijn bouwers echter aan de veilige kant, omdat dit mogelijke schade en schadeclaims door derden dekt.

Over het algemeen is het belangrijk om de aansprakelijkheidsverzekering van de bouwer af te sluiten voordat de bouw begint. Dit is dan actief tot de aanvaarding door de klant, d.w.z. tot de definitieve oplevering van het gebouw. De kosten voor een verzekering zijn meestal afhankelijk van de respectieve bouwsom en kunnen dienovereenkomstig variëren. Een voldoende verzekerd bedrag is ook cruciaal voor een optimale verzekeringsdekking. Dit heeft betrekking op het maximale bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Particuliere ongevallenverzekering

Niet zelden nemen bouwers zelf ook deel aan het bouwproject en doen sommige taken zelf. En zelfs als bouwers zelf geen handje helpen, brengen ze vaak veel tijd door op de bouwplaats. Hoe dan ook, een groot aantal ongevallen kan zich voordoen op een bouwplaats, zodat bouwers ook een ongevallenverzekering nodig hebben om voldoende gedekt te zijn in het geval van ongevallen met persoonlijk letsel. Daarom kan het zinvol zijn om een aanvullende particuliere ongevallenverzekering af te sluiten. In de regel zijn de volgende voordelen opgenomen in een particuliere ongevallenverzekering:

 • Rehabilitatiemaatregelen
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Ongevallenuitkering
 • Dagvergoeding & dagvergoeding ziekenhuisvergoeding
 • Overgangs-/onmiddellijk voordeel
 • Cosmetische operaties
 • Bergingskosten
 • Uitkeringen bij overlijden

In tegenstelling tot de wettelijke ongevallenverzekering geldt de dekking van de particuliere ongevallenverzekering meestal de klok rond en niet alleen tijdens het werk of op weg naar het werk.

Bouwverzekering

Naast de bescherming van mensen op de bouwplaats is het natuurlijk ook belangrijk om eventuele schade aan de casco te borgen. Een bouwverzekering dient ter bescherming tegenvoorzienbare schade, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht veroorzaakt door stormen of stormen, evenals schade veroorzaakt door vandalisme en, optioneel, diefstal. Schade veroorzaakt door nalatigheid op de bouwplaats, bijvoorbeeld door schade aan componenten, wordt meestal ook gedekt door een bouwverzekering.

Over het algemeen beschermt deze verzekering alle bouwdiensten, bouwmaterialen en componenten en betaalt voor het herstel van schade. Zelfs bij een bouwverzekering is de hoogte van de verzekeringspremie meestal afhankelijk van de bouwsom.

Shell verzekering

Schade door brand, bliksem of explosies is niet noodzakelijk onderdeel van de hierboven beschreven bouwverzekering. Om ook hier bescherming te garanderen, moeten bouwers ook zorgen voor een schelpen- of brandgranaatverzekering.

Een shell-verzekering is voor veel banken over het algemeen een voorwaarde om een lening te verkrijgen. Soms kan het ook handig zijn om voor de oplevering van de woning een opstalverzekering af te sluiten, inclusief een brandmeldverzekering. Dit kan dan ook na voltooiing van de bouwfase ook na voltooiing van de bouwfase gebruikt blijven worden.

Andere verzekeringen voor woningbouw

Naast de bovengenoemde bijzonder belangrijke verzekeringen voor woningbouw, hebben bouwers de mogelijkheid om zich te beschermen tegen verdere mogelijke schade. Dienovereenkomstig kunnen de volgende verzekeringen ook nuttig zijn tijdens de bouw van het huis:

Ongevallenverzekering bouwhulp

Vaak worden bouwers op de bouwplaats ondersteund door vrienden en familie. Afhankelijk van hun vaardigheden kunnen zij diverse werkzaamheden op de bouwplaats overnemen, wat vooral kostenbesparingen voor de opdrachtgever betekent. Tegelijkertijd kan echter worden aangenomen dat bouwhelpers uit de vrienden- en familiekring leken zijn. Het risico op letsel op een bouwplaats is dan ook navenant hoog.

Om jezelf als bouwer en ook de vrijwilligers te beschermen, kan het de moeite waard zijn om een zogenaamde bouwhulpongevallenverzekering af te sluiten – zeker als vrienden en familie vaak deelnemen aan de werkzaamheden op de bouwplaats. De ongevallenverzekering van een bouwhulp dient als aanvulling op de wettelijke ongevallenverzekering en keert vervolgens uitkeringen uit als de particuliere bouwhulpen gewond raken op de bouwplaats. De voordelen van een ongevallenverzekering voor bouwvakkers zijn bijvoorbeeld:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Dagelijkse ziekenhuisvergoedingen
 • Bergingskosten
 • Uitkeringen bij overlijden

Het is echter belangrijk op te merken dat de ongevallenverzekering van de bouwhelper niet van toepassing is op bouwers en hun echtgenoten – hier is de hierboven beschreven particuliere ongevallenverzekering noodzakelijk.

Aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren

Iedereen die al eigenaar is van een woning, maar de concrete start van de bouw nog niet is bepaald of er voorlopig geen ontwikkeling gepland is, kan nadenken over een aansprakelijkheidsverzekering voor huis- en grondeigenaren om onbebouwde grond veilig te stellen. Over het algemeen is een eigenaar van een onroerend goed, zelfs in het geval van onbebouwde grond, verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat derden niet worden geschaad op het onroerend goed. Zo hebben eigenaren ook de zogenaamde verkeersveiligheidsverplichting bij onbebouwde grond. Als een eigenaar zich hier niet aan houdt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zijn eigendom. In zo’n geval geldt de aansprakelijkheidsverzekering voor onbebouwde grond en komt deze op voor eventuele schadeclaims.

Bouwafbouwverzekering

Als het in opdracht gegeven bouwbedrijf insolvent wordt, kan dit niet alleen leiden tot aanzienlijke vertragingen op de bouwplaats, het kan ook leiden tot problemen vanuit financieel oogpunt. Want direct na het faillissement moet er eerst een nieuw bouwbedrijf worden gevonden, wat kan betekenen dat sommige diensten opnieuw betaald moeten worden. Tegelijkertijd zorgen de vertragingen ervoor dat elders hogere kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het huren van bouwmaterieel of steigers. In het ergste geval is het noodzakelijk om uw eigen hypothecaire kredietverlening te verhogen vanwege de extra kosten.

Om dit tegen te gaan dient een zogenaamde bouwafbouwverzekering om financiële schade te dekken. In de regel wordt deze verzekering afgesloten door het bouwbedrijf zelf, maar als bouwer moet u zich bij de inbedrijfstelling van het bouwbedrijf informeren over de bouwafwerkingsverzekering.

Vind een bouwbedrijf

Verzekering in één oogopslag

Als bouwer hebt u een verscheidenheid aan verzekeringen nodig om het succes van het bouwproject te garanderen en financiële schade te voorkomen. Het is echter ook cruciaal voor voldoende verzekeringsdekking om op het juiste moment een verzekering af te sluiten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de hierboven beschreven verzekeringen en laat zien wanneer u deze moet afsluiten en welke kosten waarschijnlijk te verwachten zijn of waarvan ze afhankelijk zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten voor verzekeringen sterk kunnen variëren, afhankelijk van de aanbieder en de bouwsom.

Verzekering Afstuderen Kosten
Aansprakelijkheid van huiseigenaren en grondeigenaren Bij het kopen van de grond ca. 30 – 70 € per jaar
Aansprakelijkheidsverzekering voor de bouwer Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,1 % van de bouwkosten
Particuliere ongevallenverzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 100 tot 400 € per jaar
Shell verzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,1 % van de bouwkosten
Bouwverzekering Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,15 % van de bouwkosten
Ongevallenverzekering bouwhulp Vlak voor de start van de bouw/de eerste werkzaamheden aan het pand ca. 0,05 % van de bouwsom per bouwvakker

Zodra de bouw is voltooid, is er een aanvullende verzekering beschikbaar voor huiseigenaren om zichzelf te beschermen tegen natuurlijke gevaren of diefstal, bijvoorbeeld.

Deel artikel: