Wat verandert er in 2022 in de vakhandel?

Alle veranderingen in 2022 op een rij.Beeld: JU. STOCKER / stock.adobe.com

Zoals elk jaar zullen er in het nog jonge jaar 2022 enkele wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden. Wat er verandert (of al veranderd is) en wat belangrijk is voor ambachtslieden, hebben we in dit artikel voor je samengevat.

Tevreden 1. Hogere minimumlonen
 2. Regelgeving voor mini-jobbers verandert
 3. Pensioen stijgt
 4. Verhogingen van de belastingvrije basisvergoeding
 5. Elektronisch ziekteverzuim
 6. Nieuwe contracten: kortere opzegtermijn
 7. Hogere premie langdurige zorgverzekering
 8. Rijbewijs omruilen: eerste deadline verstreken
 9. Briefpost wordt duurder
 10. Updateverplichting voor verkopers
 11. Overheidsopdrachten: nieuwe EU-drempels
 12. Regeling werktijdverkorting en coronapremie wordt verlengd
 13. Bijzondere regelingen voor kinderziekte-uitkering verlengd
 14. Termijnen voor rapportageverplichtingen aan het transparantieregister verstrijken
 15. Medische maskers in auto’s worden verplicht

Welke veranderingen het nieuwe jaar met zich meebrengt, vooral met betrekking tot onroerend goed, leert u in dit artikel:

 • Wat verandert er in 2022 in vastgoed?

Hogere minimumlonen

Ongeacht de branche hebben alle werknemers in Duitsland straks recht op een hoger minimumloon. Dit jaar gaat het wettelijk minimumloon zelfs twee keer omhoog:

 • Per 1 januari 2022 is het minimumloon met 22 cent verhoogd naar 9,82 euro per uur.
 • Vanaf 1 juli 2022 stijgt het weer naar 10,45 euro per uur.

Sectorminimumlonen in de geschoolde beroepen stijgen

In de geschoolde beroepen gelden soms al hogere industrieminimumlonen. Ook hier stijgen de loonvloeren in sommige beroepen:

 • Sinds 1 januari 2022 geldt in de elektriciteitshandel een 50 cent hoger minimumloon van 12,90 euro per uur.
 • In de dakbedekkingsbranche is minimumloon 1 voor ongeschoolde werknemers en minimumloon 2 voor werknemers met een afgeronde opleiding verdeeld. Sinds 1 januari 2022 geldt voor beide groepen een loonvloer die 40 cent hoger ligt. Minimumloon 1 is nu 13 euro, terwijl minimumloon 2 14,50 euro is.
 • Ook in beroepen rond het gebouw is de schoonmaak verdeeld in twee loongroepen. Met de jaarwisseling stijgt het minimumloon in interieur- en onderhoudsreiniging met 44 cent tot een totaal van 11,55 euro. Bij glas- en gevelreiniging stijgt het met 36 cent tot 14,81 euro per uur.
 • Bij steenhouwerij en steenhouwen stijgt het minimumloon op 1 augustus 2022 met 50 cent naar 13,35 euro per uur.
 • Voor steigerbouwers stijgt de loonvloer op 1 oktober 2022 met 30 cent naar 12,85 euro.

Zowel voor schilders en vernispers als voor de bouwsector is het nog onduidelijk met hoeveel het minimumloon gaat stijgen. De respectievelijke cao’s lopen dit jaar af en moeten opnieuw worden onderhandeld.

Verhoging van het minimumloon voor stagiairs

Al in 2020 werd de minimale opleidingsvergoeding van 515 euro per maand ingevoerd. Vorig jaar werd dit bedrag verhoogd naar 550 euro per maand. Voor alle trainees die dit jaar 2022 aan hun beroepsopleiding beginnen, geldt een traineeminimumloon van 585 euro per maand. Voor de resterende leerjaren stijgt de vergoeding met 18, 35 of 40 procent op basis van de vergoeding in het jaar waarin de opleiding begint.

Regelgeving voor mini-jobbers verandert

Voor werkgevers die mini-jobbers in dienst hebben in hun bedrijf, zijn er dit jaar verschillende veranderingen.

Sinds 1 januari 2022 moeten werkgevers ook de fiscale identificatienummers van hun werknemers in een minibaan indienen via de elektronische meldingsprocedure. Daarnaast zijn werkgevers nu verplicht om informatie over de ziektekostenverzekering te verstrekken in de socialezekerheidsverklaring voor kortlopende mini-jobbers.

Een andere innovatie met betrekking tot kortdurende mini-jobbers is een informatie van de werkgevers door de Minijob-Zentrale over de respectieve pre-employment perioden na de registratie van de kortdurende werknemers.

Tegelijkertijd dalen ook de heffingen voor minijobs in de commerciële sector dit jaar. Per 1 januari daalde de U1-heffing naar 0,9 procent van het loon, terwijl de U2-heffing nu daalt naar 0,29 procent.

Pensioen stijgt

Halverwege het nieuwe jaar staat een verhoging van het pensioenniveau gepland. De pensioenen gaan met zo’n 4 tot 6 procent omhoog. klimmen. Hoe hoog de aanpassingen uiteindelijk zullen zijn, is echter nog niet bepaald door de officiële kant.

Verhogingen van de belastingvrije basisvergoeding

De zogenoemde basis belastingvrije som – de inkomensgrens voor de inkomstenbelasting – loopt dit jaar op tot een totaal van 9.984 euro voor alleenstaanden. Voor gehuwden wordt het dubbele van het bedrag beschouwd als de belastingvrije basisvergoeding.

Elektronisch ziekteverzuim

De tijden van het gele biljet lopen ten einde – want dit jaar komt het elektronische ziektebriefje. Sinds de jaarwisseling moeten medische praktijken certificaten van arbeidsongeschiktheid rechtstreeks elektronisch indienen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Vanaf 1 juli 2022 moeten zorgverzekeraars de zogeheten eAU ook rechtstreeks naar de werkgever sturen.

Nieuwe contracten: kortere opzegtermijn

Voor alle consumentenovereenkomsten die vanaf 1 maart 2022 worden gesloten, wordt de opzegtermijn verkort tot één maand. Voorheen moesten contracten meestal drie maanden voor het einde van de contractperiode worden opgezegd. Als de deadline werd gemist, was er meestal een automatische verlenging van een jaar. In de toekomst kan de termijn alleen met nog een maand worden verlengd als u de opzegtermijn hebt gemist.

Hogere premie langdurige zorgverzekering

Als je geen kinderen hebt, betaal je een premietoeslag in de zorg. Vanaf 1 januari 2022 stijgt deze bijdrage met 0,1 procentpunt tot een totaal van 3,4 procent.

Tegelijkertijd verhoogt de subsidie tot de eigen bijdrage voor intramurale zorgmensen. In het eerste jaar wordt 5 procent van de eigen bijdrage als subsidie uitgekeerd, in het tweede jaar dan 25 procent, in het derde jaar 45 procent en voor alle jaren daarna 70 procent.

Rijbewijs omruilen: eerste deadline verstreken

Voor oudere rijbewijzen verloopt de uitwisseling geleidelijk, omdat deze niet als valsheid in geschrifte worden beschouwd. De exacte termijnen zijn afhankelijk van de datum van afgifte van het rijbewijs en het geboortejaar. Zo eindigde de eerste deadline voor iedereen die geboren is tussen 1953 en 1958 op 19 januari 2022. Een jaar later verstrijkt de deadline voor iedereen die geboren is tussen 1959 en 1964.

Briefpost wordt duurder

Vanaf 1 januari 2022 heeft Deutsche Post de prijzen voor verschillende brieven met 5 cent per stuk verhoogd. Zo is de verzendkosten voor standaardbrieven nu 85 cent, terwijl compacte brieven nu 1 euro kosten. De verzendkosten voor een grote brief zijn nu 1,60 euro. Ansichtkaarten versturen is zelfs 10 cent duurder en kost nu 70 cent. Sinds december vorig jaar zijn er nieuwe postzegels in omloop.

Updateverplichting voor verkopers

In de elektrotechnische handel zijn verkopers sinds dit jaar onderworpen aan een zogeheten updateverplichting. Daarom moeten verkopers van digitale apparaten zoals tablets of navigatiesystemen of apparaten met digitale componenten zoals e-bikes of auto’s ervoor zorgen dat deze apparaten aan de technische kant goed functioneren, zelfs als de digitale kant – zoals de digitale infrastructuur – verandert.

Overheidsopdrachten: nieuwe EU-drempels

Sinds 1 januari 2022 zijn nieuwe drempels voor overheidsopdrachten van kracht volgens de EU-regelgeving. De nieuwe drempels zijn als volgt:

 • Bouwwerkzaamheden: 5.382.000 euro
 • Leverings- en dienstencontracten: 140.000 euro
 • Overheidsopdrachten voor dienstverlening: 215.000 euro

Volgens de eveneens gewijzigde Nutsrichtlijn voor bouwdiensten geldt de drempel van 5.382.000 euro voor bouwdiensten ook voor sectoraannemers, terwijl dit 431.000 euro is voor leveringen en diensten.

Regeling werktijdverkorting en coronapremie wordt verlengd

Vanwege de aanhoudende Covid-pandemie en de bijbehorende beperkingen blijven de tijdelijke speciale regelingen voor werktijdverkortingen dit jaar van toepassing. Voorlopig heeft de Confederatie de termijn verlengd tot 31 maart 2022. Daarnaast wordt de maximale abonnementsperiode van maximaal 24 maanden met nog eens drie maanden verlengd.

De federale overheid verlengde ook de mogelijkheid om een belastingvrije coronapremie te betalen aan werknemers tot 31 maart 2022.

Bijzondere regelingen voor kinderziekte-uitkering verlengd

De verlenging van de speciale regeling kinderziektetoeslag waartoe vorig jaar werd besloten, blijft dit jaar geldig vanwege de aanhoudende pandemie. Zo kunnen ouders in 2022 ook 30 in plaats van 10 dagen kinderziektesgeld aanvragen voor elk verzekerd kind. Voor alliouders hebben twee keer het aantal van 60 dagen in plaats van 20 dagen.

Termijnen voor rapportageverplichtingen aan het transparantieregister verstrijken

Door de wijzigingen in het transparantieregister vervallen dit jaar de overgangsregels voor late registraties. Dienovereenkomstig moeten alle Duitse vennootschappen hun uiteindelijke begunstigden melden bij het transparantieregister, aangezien een inschrijving in een ander openbaar toegankelijk register niet langer voldoende zal zijn om in de toekomst aan de rapportageverplichtingen te voldoen.

Afhankelijk van het type bedrijf gelden er verschillende deadlines. Voor AG’s of commanditaire vennootschappen moet uiterlijk op 31 maart 2022 aan de rapportageverplichting zijn voldaan, terwijl deze tot en met 30 juni 2022 bijvoorbeeld geldt voor GmbH of coöperaties. Op andere gebieden lopen de overgangsregelingen pas aan het einde van het jaar af.

Medische maskers in auto’s worden verplicht

In de loop van het jaar zullen automobilisten door een nieuwe verordening van het federale ministerie van Transport verplicht worden om ten minste twee medische maskers als onderdeel van de EHBO-kit in hun voertuig te dragen. De regeling moet ook na de coronapandemie blijven duren. Het is echter nog niet duidelijk wanneer het precies in werking zal treden.

Deel artikel: