Zzp’er worden – Met deze tips kun je slagenLaatst bijgewerkt op 23 juni 2021 door Energiebesparen

Zelfstandig ondernemerschap is erg populair, vooral in de geschoolde beroepen, maar professionele onafhankelijkheid trekt ook veel aantrekkelijke voordelen aan op veel andere gebieden. Maar zelfstandig ondernemerschap betekent niet automatisch succes. Om alles te laten lukken, is een goede planning noodzakelijk.

Definitie – Wanneer bent u zelfstandige?

Aan deze criteria moet worden voldaan om als zelfstandige te kunnen worden beschouwd: • Je beheert zelfstandig het wel en wee van het bedrijf
 • Ze zijn niet gebonden aan instructies
 • Je werkt voor eigen rekening
 • Werktijden en werkplek zijn zelfbepaald
 • U draagt het ondernemersrisico

Wat zijn de vereisten?

Voor succesvol zelfstandig ondernemerschap moet je je eigen sterke en zwakke punten heel goed kennen. Aan de ene kant betekent zelfstandig ondernemerschap dat je veel vrijheid hebt, maar aan de andere kant heeft deze vrijheid weinig zin als je er niet efficiënt mee omgaat. Timemanagement en discipline zijn vooral belangrijk om projecten snel te voltooien en inkomsten te genereren. Communicatieve vaardigheden zijn ook erg belangrijk. Niet alleen voor het omgaan met klanten en orderacquisitie, maar ook voor zakenpartners, investeerders of overheden. Als u alleen uw eigen bedrijf start, moet u ook fundamenteel bekend zijn met boekhouding en belastingen. Aan het begin van de basis hoef je echter niet op al deze gebieden perfect te zijn. Vooral in de eerste jaren leer je veel terwijl je zelfstandig werkt. Tegelijkertijd leer je ook op welke gebieden je nog zwakke punten hebt en voor welke taken het beter is om gespecialiseerd personeel aan te nemen of in te huren.

Naast de menselijke en zakelijke vereisten, moet u ook over de nodige technische vaardigheden beschikken. Welke dit zijn, hangt af van de activiteit. Sommige activiteiten kunnen zelfs niet onafhankelijk worden uitgevoerd als u niet de juiste kwalificatie kunt aantonen. Een voorbeeld hiervan is de plicht van de meestervakman in veel geschoolde beroepen. Andere beroepen vereisen daarentegen een diploma, bijvoorbeeld architecten of civiel ingenieurs.

Freelancer of niet?

Zelfstandigen in Duitsland zijn onderverdeeld in twee groepen: vrije beroepen en industriële beroepen. De meeste bedrijven zijn handelaren, ambachtslieden zijn er ook bij.

Zzp’ers profiteren van het feit dat ze geen bedrijfsbelasting hoeven te betalen en alleen een eenvoudige inkomensoverschotberekening hoeven te maken om de winst te bepalen. Ook zijn zij niet verplicht om lid te worden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (IHK) of de Kamer van Ambachten. Veel vrije beroepen hebben echter een eigen kamer met een verplicht lidmaatschap. Welke beroepen tot de vrije beroepen behoren, vindt u in de Wet op de inkomstenbelasting onder § 18.

Zzp’er worden – stap-voor-stap instructies

Voor de daadwerkelijke basis zijn er een paar stappen die u moet overwegen voor een goede start. Succesvol zelfstandig ondernemerschap vereist niet noodzakelijkerwijs elk van deze stappen, maar ze zorgen ervoor dat succes minder afhankelijk is van geluk. Daarnaast zijn ze belangrijk voor het aantrekken van kapitaal, want met een goed financieel plan kun je investeerders of kredietverstrekkers makkelijk overtuigen.

Zaak

Je eigen bedrijfsidee is de basisvoorwaarde voor zelfstandig ondernemerschap om überhaupt de moeite waard te zijn, omdat de stap naar professionele onafhankelijkheid uiteindelijk zijn vruchten moet afwerpen. Het ontstaat vaak bij toeval wanneer je in het dagelijks leven een probleem opmerkt dat bestaande producten of dienstverleners niet goed genoeg oplossen. Welk product of welke producten kunt u in plaats daarvan aanbieden? Is er ook vraag naar deze producten? Welke problemen lost het product op die andere bedrijven nog niet of slechts slecht oplossen? Als je deze vragen goed kunt beantwoorden, kun je ook doorgaan naar de volgende stap.

Bedrijfsmodel

In deze stap ontwikkel je het bedrijfsidee verder en voeg je verdere details toe over het geplande bedrijf. Ook hier volstaan bulletpoints. De volgende vragen kunnen helpen bij de ontwikkeling van het businessmodel:

 • Wat biedt het bedrijf?
 • Hoe wordt het product/de dienst gemaakt?
 • Waar is de oprichter goed in?
 • Hoe bereik je klanten?
 • Welke externe partners heeft u nodig?
 • Wie zijn de klanten?
 • Waarom is het product aantrekkelijk voor klanten?
 • Welke eenmalige en regelmatige KosHandelingen van het Europese Parlement
 • Hoe en wanneer wordt er geld ingezameld?
 • Welke mede-oprichters zijn erbij betrokken en waarom?
 • Naar welke waarden leeft het bedrijf?

Ondernemingsplan/Ondernemingsplan

Het businessplan dient om de haalbaarheid van het bedrijfsidee beter te beoordelen. Het helpt ook om zakenpartners en financiers te overtuigen. In deze stap wordt het dus concreter. U kunt nu de belangrijkste punten uit de vorige stappen formuleren en in detail treden. Je moet nu ook de financiële aspecten berekenen. De volgende vragen moeten hier in detail worden beantwoord:

 • Hoe zal het bedrijf zich ontwikkelen in de jaren na de oprichting? Waar is deze beoordeling op gebaseerd?
 • Welke rechtsvorm is gepland? Dit is belangrijk voor aansprakelijkheid en belastingheffing.
 • Welke locatie is gekozen en waarom?
 • Wat zijn de doelen van het bedrijf? In welke periode moeten ze worden bereikt en met welke strategie?

Vooral het financieel plan is belangrijk. Daar bereken je voor de drie jaar na de stichting, hoeveel geld wanneer moet worden uitgegeven en hoeveel er wordt verdiend. Als u veel kapitaal nodig heeft voor het bedrijfsidee, is het zelfs de moeite waard om de komende vijf jaar te plannen. Het financiële plan is vooral belangrijk voor banken en andere investeerders, maar helpt oprichters ook om te beoordelen

Bedrijfsnaam

Je moet veel nadenken over de bedrijfsnaam. Idealiter beschrijft het kort en bondig wat voor soort bedrijf het is. Omdat websites erg belangrijk zijn voor klantenwerving, moet u ook het juiste domein beveiligen. Het is echter belangrijk dat u geen inbreuk maakt op de merkrechten van iemand anders.

Meer informatie is te vinden in ons artikel -> Zoek bedrijfsnamen

Financiering

Wanneer het bedrijfs- en financiële plan klaar is, moet u precies weten hoeveel kapitaal nodig is en hoeveel van dat kapitaal er al is. Sommige zakelijke ideeën kunnen puur uit eigen vermogen worden gefinancierd, voor andere heb je mede-oprichters, grotere investeerders of crowdfunding nodig. Daarnaast zijn er door de staat gesponsorde start-upleningen via KfW of de deelstaten. Meester-ambachtslieden moeten zeker profiteren van de start-uppremie voor meestervaklieden, die in veel deelstaten bestaat.

Stichting

Nu komt de eigenlijke basis. Het exacte proces kan verschillen, afhankelijk van de rechtsvorm. Een eenmanszaak ontstaat bijvoorbeeld door deze simpelweg in te schrijven bij de gemeente. Een GbR kan zelfs mondeling worden aangemaakt als twee zzp’ers de handen ineen slaan. Voor sommige rechtsvormen is een inschrijving in het handelsregister verplicht, voor vennootschappen als GmbH, UG en AG zijn ook notariële statuten vereist. Bij een GmbH heb je ook minstens 25.000 euro startkapitaal nodig, bij een AG zelfs 50.000. Als aan alle vereisten voor de gekozen rechtsvorm is voldaan, kunt u het bedrijf registreren bij de stad. Het handelskantoor zal dan ook het belastingkantoor en, indien nodig, andere autoriteiten die moeten worden geïnformeerd over het betreffende type werk op de hoogte stellen.

Vakmensen in speciale gevallen

Ambachtslieden moeten eerst vóór de daadwerkelijke bedrijfsregistratie naar de Kamer van Ambachten gaan en daar worden ingeschreven in het register van ambachtslieden.

Speciaal geval van freelancers

Freelancers hoeven geen bedrijf te registreren bij de stad. In plaats daarvan kunnen ze hun activiteit rechtstreeks bij het belastingkantoor registreren met de “vragenlijst voor belastingregistratie”.

Zelfstandig ondernemerschap – voor- en nadelen

Voordelen

 • “Eigen baas”
 • Eigendom
 • Vrij toewijsbare werktijden
 • Werkplek in veel beroepen vrij te kiezen
 • De effecten van goed werk worden direct gevoeld door hogere opbrengsten
 • Kans op een zeer hoog inkomen

Nadelen

 • De economische onzekerheid is groter dan onder werknemers, vooral in de beginjaren
 • Werkresultaten en inkomen zijn in het begin volledig afhankelijk van de eigen discipline, organisatie en gezondheid.
 • Geen gegarandeerde beloning zoals in de loonverhouding
 • Hoge werktijden van 45 tot 60 uur per week zijn niet ongewoon

Klantenwerving

Wanneer alle organisatorische dingen zijn gedaan, moet u zorgen voor klantenwerving. Richt je hiervoor eerst op de kanalen die het meest gebruikt worden door de doelgroep. Een eerste stap kan je eigen website zijn. Een social media site is ook populair in veel beroepen.Nauw. Een andere belangrijke veelbelovende pijler zijn plaatsingsplatforms zoals Blauarbeit. Hier kunnen klanten reclame maken voor hun bestellingen en zelfstandigen doen ze. Zo kunt u snel uw eerste klanten en misschien zelfs vaste klanten vinden voor verdere bestellingen.

Verzekeringen

Zelfstandig ondernemerschap creëert veel kansen, maar ook risico’s. Daarom moet u zich vooraf informeren over de juiste verzekering.

Ten eerste moet u zich binnen een week registreren bij de vereniging van verantwoordelijke werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen. Dit dekt de arbeidsongevallenverzekering van alle werknemers. Als je geen werknemers hebt, kost de registratie niets.

Terwijl alleen de wettelijke ziektekostenverzekering in aanmerking komt voor afhankelijke arbeid, kunnen zelfstandigen kiezen tussen particuliere en wettelijke ziektekostenverzekering. U moet de respectievelijke voor- en nadelen en de kosten vergelijken voordat u beslist. Freelancers in het artistiek-creatieve veld hebben ook de mogelijkheid om te profiteren van de wettelijke gezondheids- en pensioenverzekering via het kunstenaarssocialezekerheidsfonds. De aanvraag moet snel worden gedaan, zodat u niet onverzekerd bent.

Een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is erg belangrijk voor zelfstandigen om zich te beschermen tegen financieel en persoonlijk letsel. Zorg ervoor dat het verzekerde schadebedrag hoog genoeg is. Vooral in de ambachtelijke en bouwsector kunnen fouten miljoenenschade veroorzaken, waarop men voorbereid moet zijn.

Voorraadverzekeringen kunnen handig zijn voor zzp’ers die veel geld hebben geïnvesteerd in productiemiddelen zoals gereedschappen of machines. Het beschermt tegen schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak of vandalisme.

Denk ook aan de pensioenvoorziening. Sommige beroepen zijn ook verplicht verzekerd in de wettelijke pensioenverzekering, ondanks dat ze zelfstandige zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld ambachtslieden uit beroepen die zijn opgenomen in bijlage A van de Ambachtscode. Sommige freelancers kunnen gebruik maken van het kunstenaarsfonds voor sociale zekerheid. De meerderheid moet echter nadenken over een privépensioen of vrijwillig in de wettelijke pensioenverzekering storten.

Met welke rechtsvorm om zzp’er te worden?

De meeste oprichters beginnen met een eenmanszaak omdat de stichting erg ongecompliceerd is. In dit geval bent u echter aansprakelijk met uw gehele privévermogen en kunt u zich niet samen met andere personen vestigen. Kijk daarom goed naar alle rechtsvormen voor de stichting. Een wijziging van rechtsvorm is op een later tijdstip nog mogelijk, maar brengt extra kosten met zich mee.

Rechtsvorm Aantal oprichters Maatschappelijk kapitaal Aansprakelijkheid
Eenmanszaak 1 onbegrensd
Bb7 Min. 2 onbegrensd
UG Min. 1 1 € per aandeelhouder beperkt tot de activa van de vennootschap
Bvba Min. 1 25.000 beperkt tot de activa van de vennootschap
Vergelijking van populaire rechtsvormen

Welke belastingen betaal je als zelfstandige?

Eenmanszaken, freelancers en maatschappen betalen Inkomstenbelasting op hun winst.

In het geval van bedrijven worden winsten gemaakt via de Vennootschapsbelasting Belast.

De Bedrijfsbelasting alle commerciële ondernemingen betalen. Voor personenvennootschappen en eenmanszaken geldt een tegemoetkoming van 24.500 euro.

De Omzetbelasting moeten alle rechtsvormen betalen als ze hun bedrijf niet als kleine ondernemer registreren. Als je dat doet, hoef je ze alleen te betalen vanaf een vaste omzetlimiet. Deze optie geldt niet vanaf een omzet van 22.000 euro in het voorgaande jaar of 50.000 euro in het lopende jaar.

Om Loonbelasting je moet ervoor zorgen als je werknemers inhuurt. Het hangt af van het inkomen van de werknemer.

Hoeveel kost het om zelfstandige te worden?

Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen twee kosten: de kosten voor het bureaucratische deel van de stichting en die voor belangrijke productiemiddelen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de start van de werkzaamheden.

Het eerste deel kan gemakkelijk vooraf worden ingeschat zodra de rechtsvorm is bepaald. Het registreren van een eenmanszaak kost slechts tot 40 euro. In het geval van bedrijven wordt het duurder en kunnen de kosten oplopen tot 1000 euro, afhankelijk vanHet aandelenkapitaal en het aantal partners zijn niet hetzelfde als het aantal aandeelhouders. In het geval van een GmbH moet u ook het minimale aandelenkapitaal van 12.500 euro over hebben, bij voorkeur zelfs de volledige 25.000 euro.

De verdere kosten zijn afhankelijk van de fondsen die nodig zijn voor de lancering. Voor sommige bedrijven zijn grote investeringen nodig, voor andere zijn de bestaande studie en een computer voldoende. Als u echter een financieel plan hebt gemaakt, zou deze schatting geen probleem moeten zijn.

Beeld: mavoimages / stock.adobe.com

Deel artikel: