7 tips om conflicten met ambachtslieden te vermijden of op te lossen

Klant in conflict met een vakman.Foto: pressmaster /stock.adobe.com

In het beste geval huurt u een vakman in boven blauarbeit.de, hij doet het werk volgens uw wensen en alle betrokkenen zijn tevreden. In de praktijk kan het echter heel anders zijn, waardoor je ontevreden bent over het werk van de vakman en met hem in conflict komt. Leer in dit artikel met onze tips hoe geschillen vooraf voorkomen kunnen worden of hoe je een oplossing kunt vinden in het geval van een conflict.

Tevreden  1. Tip 1: Wees voorzichtig bij het gunnen van opdrachten
  2. Tip 2: Schattingen en vaste prijzen
  3. Tip 3: Goede communicatie
  4. Tip 4: Tijden worden niet nageleefd
  5. Tip 5: Gebreken in de werkprestatie
  6. Tip 6: De rekening van de vakman is hoger
  7. Tip 7: Bemiddelingsorganen van de Kamers van Ambachten

Tip 1: Wees voorzichtig bij het gunnen van opdrachten

Als klant bepaalt u natuurlijk wie de betreffende ambachtelijke bestelling voor u moet uitvoeren. Natuurlijk geeft dit je ook een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en moet je op de hoogte zijn van verschillende dingen voordat je de bestelling aan een vakman toekent.

Voordat u een bestelling maakt, moet u zich bewust zijn van wat u precies wilt doen en wat u van de taak verwacht. Daarnaast kan het nooit kwaad om je vooraf te informeren over het werk dat bij de opdracht hoort – zo ben je niet volledig afhankelijk van de expertise van de vakman en kun je inschatten welke werkstappen echt nodig zijn en welke minder te maken hebben met je gewenste doel.

Wees dus zo precies mogelijk bij het beschrijven van de bestelling, want dan zullen meestal ambachtslieden contact met je opnemen die precies dit werk op zich willen nemen.

Kortom, we raden u aan om altijd verschillende aanbiedingen te verkrijgen en de respectieve ambachtelijke bedrijven met elkaar te vergelijken in plaats van rechtstreeks het eerste aanbod aan te nemen. Bij Blauarbeit heeft u de mogelijkheid om reviews van eerdere klanten te lezen en prijzen te vergelijken. Je moet echter niet alleen op zoek gaan naar de goedkoopste aanbieding. Om conflicten met ambachtslieden te voorkomen, is het op dit moment logischer om ervoor te zorgen dat de bestelling precies overeenkomt met uw vereisten op het gebied van prestaties en te gebruiken materialen.

Vind ambachtslieden

Tip 2: Schattingen en vaste prijzen

Om te voorkomen dat je voor een vervelende verrassing komt te staan zodra je de factuur van het ambachtelijke bedrijf ontvangt, is het zinvol om vooraf een kostenraming te laten maken. In het beste geval spreek je zelfs een vaste prijs af bij de gunning van de opdracht. Omdat er een verschil is tussen kostenraming en vaste prijs.

Een kostenraming is slechts een schatting van de uiteindelijke prijs. De creatie is meestal gratis als u de bestelling ook aan de betreffende vakman toekent. Er is echter geen wettelijke verplichting voor de vakman om zich precies aan deze prijs te houden – de eindfactuur kan dus hoger zijn dan vermeld in de kostenraming.

Een zekere kans op conflict is daarom onvermijdelijk. Om dit te voorkomen is het goed om te weten welke rechten de vakman heeft. In de regel mag de eindfactuur niet meer dan 15 tot 20 procent hoger zijn dan vermeld in de kostenraming. Als de vakman zich echter tijdens zijn werk realiseert dat zijn diensten aanzienlijk duurder zullen zijn dan aanvankelijk werd vermoed, is hij verplicht u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen. Want dan ben je vrij om je terug te trekken uit het contract – maar je moet natuurlijk nog steeds het werk betalen dat tot die tijd is gedaan, evenals de materiaalkosten.

Als u met de vakman een vaste prijs afspreekt, moet de prijs ook precies worden nageleefd zoals vermeld in het aanbod. In tegenstelling tot de kostenraming mag de uiteindelijke prijs niet hoger zijn. Merk echter op dat ambachtslieden vaak een vaste prijs iets hoger zetten om zichzelf te beschermen.

Tip 3: Goede communicatie

Kortom, hoe beter u coördineert met het betreffende bedrijf, hoe minder waarschijnlijk een conflict of zelfs de escalatie van een geschil is. Dus voordat u met het werk begint, praat precies over de werkprestaties en het bestelproces. Ook tijdens de werkzaamheden moetn Overleg altijd met de dienstverleners om een vervelende verrassing tijdens de acceptatie te voorkomen.

Als u wijzigingsverzoeken wilt opmerken of gebruik wilt maken van aanvullende diensten in de verdere loop van de uitvoering van de werkzaamheden, is het zinvol om deze altijd voldoende van tevoren aan te kondigen om het bedrijf meer planningszekerheid te geven. Daarnaast is het altijd zinvol om deze wijzigingen en aanvullende diensten schriftelijk vast te leggen.

Tip 4: Tijden worden niet nageleefd

Als de vakman altijd ongestraft is of zich niet aan afgesproken termijnen houdt, kan dit ook tot geschillen leiden. Ook hier is het zinvol om alle deadlines en afspraken schriftelijk vast te leggen. In het geval van een geschil kunt u het gebruiken om uw argument te onderbouwen. In principe heb je als consument ook het recht om een bepaalde tijd als afspraak te laten benoemen – dus je hoeft niet per se periodes gedurende de dag te accepteren. Natuurlijk moet u ook accepteren dat u mogelijk moet plannen volgens de serviceprovider. Voor je eigen planning is het natuurlijk veel beter om te weten over een vaste tijd in plaats van een ruwe periode.

Tip 5: Gebreken in de werkprestatie

Indien u tijdens de aanvaarding van de dienst van de vakman gebreken constateert – d.w.z. dat het werk of het werk in onvoldoende staat verkeert of anders uitpakt dan vooraf overeengekomen – heeft u als opdrachtgever recht op herstel. Aangezien u een arbeidsovereenkomst en -dienstenovereenkomst met het ambachtelijke bedrijf hebt gesloten, heeft u recht op een vlekkeloos werk volgens § 633 van de BGB. Maar hoe ga je te werk om een ruzie te vermijden?

Over het algemeen moet u het acceptatieprotocol niet ondertekenen, omdat met uw handtekening het werk door u als goed wordt beschouwd. Een ondertekend acceptatieprotocol maakt het voor u veel moeilijker om een reparatie te verkrijgen in geval van een geschil of om de gebreken te bewijzen in het geval van een procedure. Als u gebreken opmerkt, moet u de dienstverlener hierop wijzen en schriftelijk om een rectificatie verzoeken. Dit wordt dan een melding van gebreken genoemd. Dit verzoek moet ook een redelijke termijn omvatten om de problemen te verhelpen. In de meeste gevallen wordt tot 10 dagen beschouwd als een redelijke termijn. Als deze deadline niet wordt gehaald of de vakman weigert de reparatie uit te voeren, heeft u als klant in de branche verschillende opties:

  • Of je verhelpt de gebreken zelf of geeft een ander bedrijf opdracht om dit te doen. U kunt de kosten declareren bij de vakman. Echter alleen als u eerder een kennisgeving van gebreken hebt gedaan.
  • U verlaagt de kosten voor de service van de vakman of u trekt zich terug uit het arbeidscontract. Houd er echter rekening mee dat u moet beslissen of u uw recht op vermindering of uw recht op intrekking wilt uitoefenen. Geen van beide is mogelijk.

Natuurlijk kunnen er snel geschillen ontstaan tussen de betrokken partijen. In het ergste geval komen dergelijke zaken voor de rechter, maar als je alles schriftelijk hebt gedocumenteerd, ben je als klant meestal aan de veilige kant, omdat je recht hebt op een vlekkeloos werk of een correct uitgevoerde dienst. Om niet voor de rechter te belanden, kunt u ook de bemiddelingsorganen van de Kamers van Ambachten om hulp vragen.

Vind ambachtslieden

Tip 6: De rekening van de vakman is hoger

Als de factuur van het ambachtelijke bedrijf hoger blijkt te zijn dan eerder overeengekomen of vermeld in de kostenraming, moet u eerst de factuur goed bekijken om te begrijpen waar de hogere kosten vandaan kunnen komen. De factuur moet alle diensten, artikelen en werktijden bevatten en transparant zijn voor de klant. Indien nodig ontdekt u onregelmatigheden op de factuur. Dit kan bijvoorbeeld meer gewerkte uren zijn dan daadwerkelijk gewerkt. Daarom is het logisch om altijd te registreren hoeveel ambachtslieden ter plaatse waren en hoe lang ze werkten. Nog meer gebruikte materialen dan er werden gebruikt, kunnen de rekening opdrijven. Let ook altijd goed op reiskosten.

Daarom, als u dergelijke onregelmatigheden opmerkt, moet u schriftelijk contact opnemen met het bedrijf en vragen om een correctie van de factuur of, indien nodig, verminderen zodat deze overeenkomt met de werkelijke prestaties.

Als het om geld gaat, kunnen er vaak conflictsituaties ontstaan. Heb je echter alles docen wijs op een redelijke en passende manier op fouten in de factuur, dan moet u aan de veilige kant zijn.

Tip 7: Bemiddelingsorganen van de Kamers van Ambachten

Soms kun je gewoon geen gemeenschappelijke oplossing vinden in conflictsituaties. Als een dergelijke situatie zich voordoet en u wilt voorkomen dat u een gerechtelijke procedure start, kunt u zich wenden tot de arbitragecommissie van de bevoegde Kamer van Ambachten. Deze dienen niet alleen als een counselingcentrum, maar helpen ook om een buitengerechtelijke conflictoplossing te bereiken. De kamers nemen de bemiddeling tussen beide partijen over en proberen tot een compromis te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een verzoeningsprocedure. Zo’n minnelijke schikking kan voor beide partijen interessant zijn, omdat er enerzijds geen juridisch geschil is met een winnaar en een verliezer en anderzijds omdat een buitengerechtelijke geschillenbeslechting meestal veel goedkoper is dan een gerechtelijke procedure.

Deze instanties mogen echter geen individueel juridisch advies geven voor geschillenbeslechting, omdat zij verplicht zijn neutraal te zijn. Dus als er geen overeenstemming kan worden bereikt via de arbitragecommissies, is er soms geen manier om gerechtelijke procedures te omzeilen als u uw recht wilt afdwingen.

Deel artikel: