Alle financieringsprogramma’s voor digitalisering in de geschoolde beroepen

Financieringsprogramma's voor digitalisering in één oogopslag.Laatst bijgewerkt op februari 22, 2022 door Energiebesparen

Digitalisering heeft de geschoolde beroepen bereikt en steeds meer bedrijven gebruiken digitale technologieën voor hun werk. Naast vele veranderingen brengt digitalisering ook veel kansen en voordelen met zich mee voor ambachtslieden. Om deze reden bevorderen de federale en deelstaatregeringen digitalisering, vooral onder kleine en middelgrote ondernemingen. We laten u zien welke financieringsprogramma’s beschikbaar zijn en hoe u deze kunt claimen. In dit artikel vindt u ook links naar de financieringsprogramma’s zelf.

Beeld: Vloerfoto ontwerp /stock.adobe.comTevreden

 1. Waarom is het belangrijk om digitalisering in je eigen bedrijf te stimuleren?
 2. Wat wordt er gefinancierd?
 3. Federale financieringsprogramma’s
 4. Financieringsprogramma’s van de deelstaten

Waarom is het belangrijk om digitalisering in je eigen bedrijf te stimuleren?

Het aanbod aan digitale technologieën is groot en blijft groeien. Leken kunnen zich dan ook laten afschrikken door de grote mate van digitalisering, zeker in het begin. Het is echter de moeite waard om het onderwerp te behandelen. Digitale technologieën bieden veel mogelijkheden waarmee u ook een groot concurrentievoordeel kunt behalen in de geschoolde beroepen. Ze maken onder andere meer controle en overzicht mogelijk over complexe onderwerpen zoals boekhouding of wagenparkbeheer en kunnen zorgen voor efficiëntere en kosteneffectievere workflows.

Wat wordt er gefinancierd?

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen in de digitale sector. Afhankelijk van het financieringsprogramma bieden de federale overheid of individuele deelstaten subsidies en promotieleningen aan.

Deze financieringsmogelijkheden zijn beschikbaar:

Begeleiding promotie en bijscholing: De federale overheid en individuele deelstaten bieden subsidies of promotionele leningen aan voor het gebruik van management consulting in de vorm van digitaliseringsconsultancy. Het bijwonen van opleidingen, seminars en vervolgopleidingen op dit gebied wordt ook aangemoedigd.

 • Financiering voor gedigitaliseerde bedrijfsprocessen: De federale en deelstaatregeringen subsidiëren de aankoop of uitbreiding van industriesoftware die dient om bedrijfsprocessen te digitaliseren.
 • Bevordering van IT-beveiliging: Op het gebied van IT-beveiliging worden subsidies aangeboden afhankelijk van het financieringsprogramma. Maatregelen die dienen om de IT-beveiliging te beveiligen en te verhogen, kunnen worden gesubsidieerd.
 • Bevordering van de ontwikkeling van de digitale markt: De federale overheid en de deelstaten bieden financiële steun op het gebied van gedigitaliseerde marktontwikkeling. Zo kan hulp worden aangevraagd bij het maken of moderniseren van een website en bij online marketingmaatregelen.

Federale financieringsprogramma’s

Landelijk zijn er drie financieringsprogramma’s en leningaanbiedingen die zich richten op het bevorderen van digitalisering bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). De laatste is het federale programma “Digital Now” van het federale ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi). Daarnaast biedt de BMWi ook het “go-digital” financieringsprogramma aan. Ondertussen biedt de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) de “ERP-digitaliserings- en innovatielening” aan.

Financieringsprogramma “Digitale jetzt” van het Federaal Ministerie van Economische Zaken en Energie

Het landelijke financieringsprogramma “Digital Now” is bedoeld om investeringen in digitale technologieën te bevorderen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Naast financiële steun voor hard- en software worden maatregelen voor medewerkers in de omgang met digitale technologieën ondersteund. Het financieringsprogramma kent een subsidie toe van maximaal 50.000 euro, die niet hoeft te worden terugbetaald. De subsidie wordt uitbetaald na een succesvol gebruiksbewijs. Wie de subsidie met succes heeft aangevraagd, moet de maatregelen binnen 12 maanden uitvoeren. Aanvragen voor financiering kunnen tot en met 2023 worden ingediend.

Vereisten voor financiering via “Digital jetzt”:

Kleine en middelgrote ondernemingen in Duitsland uit alle sectoren (met inbegrip van ambachten en vrije beroepen) met 3 tot 499 werknemers kunnen financiering aanvragen. Ze moeten een digitaliseringsproject hebben gepland dat nog niet is begonnen op het moment van goedkeuring van de financiering. Het project moet bij het aanvragen van financiering worden gepresenteerd in een digitaliseringsplan.

Inhoud van het digitaliseringsplan:

 • Beschrijving van het gehele digitaliseringsproject
 • Toelichting op het type en aantal geplande maatregelen (investeringen in software en hardware en/of opleidingsmaatregelen voor werknemers)
 • Stand van zaken met betrekking tot digitalisering in de bedrijfsvoering
 • Doelen die met de investering moeten worden bereikt, inclusief hun impact op bedrijfsmodellen en -processen

“Go-digital” van het Federaal Ministerie van Economische Zaken en Energie

Met haar “go-digital” financieringsprogramma biedt de BMWi subsidies voor adviesfinanciering op het gebied van IT-beveiliging, internetmarketing en de digitalisering van bedrijfsprocessen om digitale transformatie te bevorderen. De omvang van de financiering is maximaal 30 consultatiedagen over een periode van zes maanden. Het financieringsbedrag is maximaal 550 euro per spreekdag. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen deze steun ook in Duitsland aanvragen als zij minder dan 100 werknemers hebben en de omzet van een vorig jaar of het totaal van vorig jaar niet meer dan 20 miljoen bedraagt.

ERP-digitalisering en innovatielening

De Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) biedt landelijk met de “ERP-digitaliserings- en innovatielening” een kortingslening voor digitaliserings- en innovatieprojecten. KFW biedt de lening aan voor investeringen en werkkapitaal op het gebied van innovatie en digitalisering. Jonge bedrijven in de opstartfase, middelgrote bedrijven en freelancers die hun hoofdkantoor of een vestiging in Duitsland hebben, kunnen worden ondersteund. De rentevoet voor de preferentiële lening wordt individueel bepaald op basis van de economische omstandigheden en het onderpand. De minimale looptijd is over het algemeen twee jaar met een minimaal leenbedrag van 25.000 euro.

Financieringsprogramma’s van de deelstaten

Naast de federale overheid bieden individuele federale staten ook financieringsprogramma’s en financieringsaanbiedingen voor digitalisering in ambachtelijke bedrijven. Baden-Württemberg biedt bijvoorbeeld het financieringsprogramma “Digitalization Premium Plus”, dat kan worden gebruikt om digitale investeringen zoals IT-toepassingen en bijscholingsmaatregelen te financieren. Beieren en Thüringen bieden een vergelijkbaar financieringsprogramma met de “Digitale Bonus”, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt om ict-basisapparatuur te promoten.

 • Digitale Bonus Beieren
 • Digitale Bonus Thüringen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen biedt het financieringsaanbod “Mittelstand.innovativ”, dat innovatie- en digitaliseringsvouchers voor digitaliseringsmaatregelen bevordert. In Brandenburg is er de “Brandenburg Innovation Voucher” (BIG). Ondertussen biedt Saarland “DigitalStarter” voor investeringen en training in de digitale sector en Mecklenburg-Vorpommern voor innovatieve ideeën “DigiTrans”. In Hamburg is er de Hamburgse lening “Innovatie” en de Hamburgse digitale bonus “Hamburg Digital” voor de bevordering van digitalisering.

Deel artikel: