Bescherming tegen overstromingen op huis en eigendomBeeld: embeki – stock.adobe.com

Overstromingen veroorzaakt door sneeuwsmelting of zware regenval zijn sinds het begin van de beschaving een bedreigende gebeurtenis voor de mens. Hoewel deze overstromingen positieve gevolgen hebben voor veel soorten en ook voor de landbouw, is ons huidige stadsbeeld zeer kwetsbaar voor deze gebeurtenissen als gevolg van watergevoelige objecten, grootschalige oppervlakteafdekking en rivierevenning. Het is dus belangrijk dat elke huiseigenaar in een kwetsbaar gebied zich voorbereidt op overstromingen. Volgens § 5 lid 2 WHG is er zelfs een verplichting om redelijke maatregelen te nemen. Vooral in het licht van de weersomstandigheden van de zomer van 2021 kan worden aangenomen dat zelfs huizen die ver van een rivierbedding zijn gebouwd, tijdens zware regenval kunnen worden beïnvloed door waterschade. Watervretende bouwmethoden zijn daarom de moeite waard voor elk oud gebouw en nieuw gebouw.

Naast het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering met de aanvullende component elementaire verzekering en het creëren van noodvoorraden, zijn er tal van maatregelen om schade aan het huis en eigendom veroorzaakt door een overstroming te verminderen of zelfs volledig te voorkomen. In geval van twijfel beschermt dit niet alleen uw huis, maar maakt het ook waardevolle hulpfunctionarissen vrij voor ander werk. Hier kunt u zien welke beschermingsmaatregelen tegen overstromingen kunnen worden uitgevoerd en wie deze uitvoert. Op blauarbeit.de vindt u tal van gespecialiseerde bedrijven die niet alleen alle werkzaamheden en installaties uitvoeren, maar u ook adviseren over welke maatregelen zinvol zijn voor uw woning.Bescherming tegen overstromingen op het terrein

Net zoals retentiebekkens en dijken overstromingswater afvoeren in technische hoogwaterbescherming, kunt u met tuinbouwmaatregelen ook een belangrijke bouwsteen voor hoogwaterbescherming op uw terrein zetten. U kunt dus sloten of aarden muren gebruiken om het binnenkomende water om te leiden naar niet-gedorde delen van het pand. Als je in een vallei ligt, kun je het overstromingswater afvoeren via een overstromingsbestendige muur. Poortopeningen kunnen worden afgesloten door veilige beschermende muren of zandzakken, zodat het overstromingswater rond uw huis stroomt. Gevaar dreigt hier vooral vanaf de zijkant van de heuvel of vanaf de weg. Een onderstroombeveiliging zorgt ervoor dat zelfs het water direct onder het aardoppervlak niet in de tuin kan doordringen. De maatregelen mogen niet zo worden ontworpen dat het water naar een naburige woning wordt geleid. In plaats daarvan helpt drainage om te voorkomen dat het water onschadelijk voorbij stroomt.

Maatregelen om waterindringing te voorkomen

De beste manier om overstromingen tegen te gaan is door je te verdedigen tegen het water. Hiervoor zijn tal van maatregelen beschikbaar, die elk gericht zijn tegen de verschillende toegangswegen van het water. Hier zijn de belangrijkste beschermende maatregelen in detail:

Bescherming van wanden en vloeren

Een vaak onderschatte toegangsweg van het water is via de muren of de keldervloer. Zoals elk materiaal kan een keldermuur of vloerplaat slechts tot op zekere hoogte de druk van water weerstaan. Als deze druk wordt overschreden, kan het water door kleine openingen in het materiaal dringen. Bij zeer sterke druk kan zelfs de vloerplaat of de muur breken. Een manier om dit proces te voorkomen, is door waterbestendige materialen in te trekken. Een zogenaamde “zwarte kuip” bestaat uit een waterdichte laag die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw kan worden aangebracht. Het moet het gebouw volledig omsluiten. Het materiaal van bitumen of plastic is bestand tegen drukkend grondwater en houdt het interieur van het gebouw droog. Als alternatief kunnen de wanden van waterdicht beton worden gerealiseerd met speciaal afgedichte werkvoegen. Deze zogenaamde “witte kuip” vervult ook het doel van bescherming tegen overstromingen. De installatie van deze kuipen wordt uitgevoerd door bouwbedrijven, waarbij een zwarte kuip achteraf in het interieur van oude gebouwen kan worden gemonteerd.

Bescherming tegen het binnendringen van rioolwater

Tijdens overstromingen kan het water via het riool in het gebouw worden geduwd en via toiletten of gootstenen het interieur van het gebouw binnenkomen. Rioolaansluitingen in de kelder zijn bijzonder kwetsbaar, maar bij ernstige overstromingen kunnen nog hogere afvoeren kwetsbaar zijn zodra ze onder de vloedlijn liggen. Om het binnendringen van water op deze manier te voorkomen, kunnen sanitaire dienstverleners backflow-bescherming installeren. Deze sluiten automatisch de leidingen af bij water dat in de verkeerde richting duwt en beschermen zo het interieur van het huis. Ze vereisen regelmatig onderhoud. Een Een alternatieve oplossing is actieve terugstroombeveiliging, waarbij een afvalwaterhefinstallatie met een pomp het afvalwater over het overstromingsniveau duwt en zo loost. De meeste gemeenten regelen in hun statuten welk systeem gehanteerd moet worden.

Bescherming voor ramen en deuren

Naast riooltoegang zijn ramen (vooral kelderramen met lichtputten) en deuren het grootste zwakke punt tijdens overstromingen. Om overstromingen tegen te gaan, moeten deze ramen en deuren bestand zijn tegen de druk van het water. Dit kan worden gedaan bij het raam zelf of door de zwakke punten in te pakken met beschermende wanden. Indien nodig kunnen de beschermende wanden direct voor de deuren en ramen worden geplaatst en zich schrap zetten tegen de waterdruk. Als ze voldoende hoog zijn, zijn ze geschikt voor bescherming tegen overstromingen en kunnen ze na de overstromingsafvoer worden verwijderd.

Waterdichte ramen en deuren vullen deze waterkeringen aan. Zeer waterdichte ramen zijn bestand tegen de externe druk van het water door drukbestendig vensterglas en dichte kozijnen. Er moet voor worden gezorgd dat kelderramen bestand moeten zijn tegen een aanzienlijk sterkere druk dan hogere ramen. Speciale folies kunnen bij overstromingen op de ramen worden gelijmd om het vensterglas extra te stabiliseren. Drukdichte deuren zijn vooral handig wanneer het afsluiten van de deur met externe maatregelen niet mogelijk is of waar volledige overstroming in het keldergebied mogelijk is. Deze deuren zijn ook ontworpen om te worden gesloten met speciale bouten en bestand tegen water.

Gebruik van overstromingsbestendige materialen

Niet elk materiaal gedraagt zich hetzelfde tijdens overstromingen. Afhankelijk van het bouwmateriaal kunnen de externe druk en het vocht aanzienlijke schade veroorzaken als niet het juiste materiaal is gekozen. Om deze reden is het vooral belangrijk in het risicogebied en hier in de kelder om de bouwmaterialen zorgvuldig te selecteren. Bij het gebruik van natuursteen moet u vertrouwen op niet-poreuze stenen zoals basalt of graniet, terwijl zandsteen water door fijne haarvaten voert. Gemetselde stenen bieden een goede waterbescherming wanneer waterbestendige gevelstenen aan de buitenkant van het gebouw worden gebruikt. Cementgebonden bouwmaterialen zoals beton kunnen ook een goede bescherming bieden tegen water als ze bestand zijn gemaakt tegen waterdruk door speciale oppervlaktebehandelingen. Dit zogenaamde waterdichte beton, ook bekend als WU-beton, zou in de kelderruimte worden geïnstalleerd. Minder geschikt zijn kalkhoudende of gipshoudende bouwmaterialen.

Isolatiematerialen moeten ook een bepaalde weerstand hebben tegen overstromingen, anders moeten ze bij schade worden vervangen. Isolatieplaten van glasschuim of geëxtrudeerd hard polystyreenschuim (XPS) zijn bijzonder goed bestand tegen de effecten van water, omdat deze stoffen geen grote hoeveelheden water absorberen en ook niet vervormen bij blootstelling aan vocht. Deze isolatie-elementen moeten voldoende goed verankerd zijn zodat ze zich door drijfvermogen niet onder water losscheuren.

Aanpassing aan overstromingen

Een aanvullende strategie voor bescherming tegen overstromingen is om zich aan te passen aan overstromingen. Geen enkele strategie tegen bescherming tegen overstromingen is volledig veilig, en dus helpen alternatieve maatregelen om de veiligheid tegen overstromingen verder te vergroten. Bovendien kan het, zelfs met een perfect afgesloten kelderkuip, nodig zijn om het interieur van het gebouw te overstromen om schade aan de statica te voorkomen. In het geval van verzegelde kelders geeft een markering op de buitenmuur van het gebouw het waterniveau aan waarop noodoverstromingen moeten worden uitgevoerd.

In het geval van een overstroming vormen elektriciteit en verwarming bijzondere risico’s. Met name olieverwarmingssystemen kunnen het water verontreinigen en aanzienlijke schade toebrengen aan het milieu en de gezondheid als ze niet worden beveiligd. Speciale zekeringen van de olietanks en een verplaatsing van de elektrische apparatuur naar hogere verdiepingen verhogen de veerkracht aanzienlijk in het geval van een overstroming. Stookolietanks moeten niet alleen worden beschermd tegen het binnendringen van het water, maar ook tegen drijven.

Deel artikel: