Bevriezing van de KfW-financiering: huidige status &informatie over de maatregelen

Bouwmachines liggen op de grond en worden niet gebruiktLaatst bijgewerkt op maart 4, 2022 door Energiebesparen

Op 24 januari 2022 stopte het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming voortijdig met de overheidsfinanciering voor de bouw en renovatie van energiezuinige gebouwen – kort voor de deadline van de aanvraag. Vooral voor bouwers en ambachtslieden kan deze beslissing grote financiële verliezen met zich meebrengen als gevolg van mogelijke annuleringen van bestellingen. De bevriezing van de aanvragen kreeg van vele kanten kritiek en zorgde ervoor dat het federale ministerie van Economische Zaken kort daarna terugkwam. Antwoorden op de belangrijkste vragen en informatie over de huidige situatie van de KfW-financieringsstop vindt u hier.

Afbeelding van Rapeepat – stock.adobe.comWaarom vond de productiestop plaats?

Op 24 januari 2022 stopte het federale ministerie van Economische Zaken en Energie op korte termijn met de financiering voor energiezuinig bouwen en renoveren. Oorspronkelijk zou dit op 31 januari gebeuren. Het federale ministerie van Economische Zaken wil reageren op het wanbeleid van de afgelopen jaren en op de huidige stortvloed aan aanvragen in januari, die zou hebben geleid tot een krap financieringsbudget. Op enkele uitzonderingen na zijn alle KfW-promotieprogramma’s voor energiezuinig bouwen en opknappen stopgezet en is de verwerking van alle openstaande EH55- en EH40-aanvragen on hold gezet.

Later roeide het federale ministerie van Economische Zaken een beetje terug en beloofde alle ontvangen aanvragen voor 24 januari 2022 te verwerken. Voor alle gevallen waarin de aanvragen niet zijn goedgekeurd, onderzoeken de federale overheid en KfW de mogelijkheid van een leningsprogramma.

Welke KfW-promotieprogramma’s zijn stopgezet?

Zoals het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming heeft aangekondigd, worden drie financieringsprogramma’s getroffen:

 • Nieuwbouwfinanciering voor het Efficiency House/Efficiency Building 55 (EH55):
  Deze KfW-promotie werd uiteindelijk stopgezet omdat deze volgens het federale ministerie van Economische Zaken en Energie sowieso aan het einde van de maand zou zijn verlopen.
 • Bevordering van energie-efficiënte renovatie:
  Hoewel ook deze financiering onverwacht werd stopgezet, is het momenteel weer mogelijk onder dezelfde voorwaarden. Renovaties naar het efficiencyhuis standaard 100 en beter zijn nog steeds mogelijk.
 • Nieuwbouwfinanciering voor EH40 nieuwbouw:
  Zoals aangekondigd wil de Federale Regering snel beslissen over de toekomst van dit financieringsprogramma. Dit moet gebeuren tegen de achtergrond van de beschikbare middelen in het Energie- en Klimaatfonds en de financieringsbehoeften van andere programma’s.

Welke subsidies veranderen er niet?

De financiering van individuele maatregelen voor de renovatie van energie-efficiënte gebouwen uitgevoerd door het Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole (Bafa) wordt niet beïnvloed door de bevriezing van de financiering. Dit zijn acties op de volgende gebieden:

Gebouw:

 • Isolatie van buitenmuren, dakoppervlakken, vloerplafonds en vloeroppervlakken
 • Vernieuwing en voorbereiding van vliesgevels
 • Vernieuwing van ramen en buitendeuren
 • Installatie van thermische isolatie in de zomer

Techniek:

 • Installatie, vervanging of optimalisatie van ventilatiesystemen
 • Installatie van digitale systemen (“Efficiency Smart Home”) in woongebouwen
 • Installatie van meet- en regeltechniek in niet voor bewoning bestemde gebouwen
 • Installatie van verlichtingssystemen en ruimtekoeling in niet-residentiële gebouwen

Verwarming:

 • Verwarming van de gascondensatieketel (“Renewable Ready”)
 • Gas hybride kachels
 • Zonnecollectorsystemen
 • Biomassa verwarmingssystemen
 • Warmtepomp
 • Innovatieve verwarmingstechnologie op basis van hernieuwbare energie
 • Hernieuwbare energie hybride verwarmingssystemen (RE hybride verwarmingssystemen)
 • Gebouwennetwerken en aansluiting op een gebouw of warmtenet

KfW-financieringsstop: dreigt een golf van rechtszaken?

Op veel plaatsen zijn er scherpe protesten tegen de bevriezing van de financiering. Onlangs adviseerde de Vereniging van Beierse huisvestingsmaatschappijen haar leden zelfs om schadeclaims tegen de federale overheid juridisch te laten onderzoeken. Ook het Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. en het Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. onderzoeken dergelijke stappen. De federale overheid wordt bedreigd met een golf van rechtszaken, of dit echt gaat gebeuren is nog niet zeker. Als er nieuws is over dit onderwerp, wordt het artikel hier toegevoegd.

Deel artikel: