Catalogus van boetes 2021: Welke veranderingen zijn er?

Wijzigingen in de wegcode in één oogopslagLaatst bijgewerkt op 10 november 2021 door A. Mroos

Overtredingen van de Duitse wegenverkeerswet (StVO) zullen in de toekomst worden onderworpen aan hogere boetes. Dit is overeengekomen door de federale regering en de deelstaten tijdens de conferentie van de ministers van Vervoer op vrijdag 16 april 2021. De nieuwe boetecatalogus 2021 is op dinsdag 9 november in werking getreden.

Wat verandert de nieuwe catalogus van boetes precies en wat dreigt bij overtredingen in het wegverkeer, leggen we hier in het artikel uit!Welke veranderingen voorziet de nieuwe catalogus van boetes voor 2021?

De discussie over het StVO-amendement en de daarmee gepaard gaande wijziging in de boetecatalogus sleept al langer aan. Aanvankelijk werd besloten tot de wijziging van de StVO, maar daarna door een vormfout ingetrokken. Als gevolg hiervan bleven de voorheen geldende regels en sancties voor administratieve overtredingen en strafrechtelijke overtredingen van de oude catalogus van boetes van toepassing. Uiteindelijk konden Andreas Scheuer (CDU) en de andere transportministers tot een akkoord komen.

De wijziging van de catalogus van boetes gaat gepaard met een verhoging van de boetes. Daarnaast worden nieuwe feiten meegenomen. Meer in het bijzonder voorziet de catalogus van boetes onder meer in de volgende wijzigingen:

Snelheidsovertredingen

Volgens de nieuwe catalogus van boetes krijgen bestuurders hogere straffen voor te hard rijden.

Zodra de wijzigingen in de catalogus van boetes van kracht worden, zullen de volgende boetes van toepassing zijn op automobilisten voor te hard rijden:

Snelheidsovertredingen Binnenstad  Buiten de stad 
 Eerdere boete Toekomstige boete Eerdere boete Toekomstige boete
10 km/u 15 € 30 € 10 € 20 €
11 – 15 km/u 25 € 50 € 20 € 40 €
16 – 20 km/u 35 € 70 € 30 € 60 €
21 – 25 km/u 80 € 115 € 70 € 100 €
26 – 30 km/u 100 € 180 € 80 € 150 €
31 – 40 km/u 160 € 260 € 120 € 200 €
41 – 50 km/u 200 € 400 € 160 € 320 €
51 – 60 km/u 280 € 560 € €240 480 €
61 – 70 km/u 480 € 700 € 440 € 600 €
Meer dan 70 km/u 680 € 800 € 600 € 700 €

Punten & Rijverboden

Automobilisten blijven één punt in Flensburg krijgen als ze de maximumsnelheid van 21 km/u overschrijden. Het rijbewijs wordt met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken op een totaal van acht punten. Daarnaast kunnen met de nieuwe catalogus van boetes overtredingen begaan door fietsers en voetgangers ook bestraft worden met een boete en punten. Dat laatste geldt echter alleen voor fietsers. Een rijverbod voor iedereen die een 30-bord over het hoofd ziet, werd voorlopig opgeheven.

De eerdere regels over het rijverbod gelden dan ook grotendeels. Dienovereenkomstig moet een rijverbod van een maand worden verwacht,

  • die 31 km/u (of 26 km/u bij herhaling) te snel rijdt in de bebouwde kom
  • die 41 km/u (of 26 km/u voor herhalingen) te snel de stad uit rijdt.

In de toekomst dreigt er ook een rijverbod voor iedereen die geen reddingsstrook vormt in een file of er zelf op rijdt. Bij zo’n overtreding wordt dan het rijbewijs voor een maand in beslag genomen, naast een boete van 200 tot 320 euro.

Verkeerd parkeren

Zelfs wie verkeerd parkeert, zal in de toekomst rekening moeten houden met een hogere boete dan de huidige boetecatalogus. De nieuwe boetes voor foutief parkeren zien er als volgt uit:

Belediging Toekomstige boete
Algemene parkeer- en stopovertreding, overschrijding van de maximale parkeertijd Diverse boetes tot 55 €
Parkeren op de tweede rij 55 tot 90 €
Blokkering van officieel gemarkeerde toegangswegen of reddingsvoertuigen van de brandweer 55 tot 100 €
Ongeautoriseerd parkeren op gehandicaptenparkerenArk Ruimtes 55 €
Illegaal parkeren op voet- of fietspaden 55 tot 80 €
Ongeautoriseerd parkeren op parkeerplaatsen voor autodeelvoertuigen of elektrisch aangedreven voertuigen 55 €
Illegaal parkeren op smalle of verwarrende wegen Tot €55
Illegaal parkeren in het spoorweggebied Tot 70 €
Ongeautoriseerd stoppen of parkeren op speciale busbanen of in het bushaltegebied Tot 100 €

Andere wijzigingen

Met de wijziging van de boetecatalogus of de StVO zijn er op veel andere punten in het verkeersrecht en het wegverkeer nieuwe regels, die bij een overtreding worden bestraft met een boeteprocedure. In sommige gevallen voorziet de gewijzigde catalogus van geldboeten nog steeds in de volgende geldboeten:

  • Vrachtwagenchauffeurs mogen in stedelijke gebieden alleen stapvoets rijden als ze rechtsaf slaan. Op een overtreding van deze verplichting staat een boete van 70 euro.
  • Onnodig lawaai veroorzaken van motorvoertuigen: Wie met zijn voertuig onnodig geluid en uitlaatgassen veroorzaakt – bijvoorbeeld door om redenen heen en weer te rijden of door zogenaamd poseren – moet ook rekening houden met een hogere boete. Hier is een boete van maximaal 100 euro verschuldigd.
  • Illegaal gebruik van fietspaden of trottoirs, harde schouders: Iedereen die harde schouders, voetpaden en fietspaden gebruikt of blokkeert met zijn voertuig in strijd met de voorschriften, moet een hogere boete verwachten na de wijziging van de catalogus van boetes. In de toekomst zal de boete ongeveer 80 euro bedragen – met materiële schade zelfs 100 euro – in plaats van de eerdere boete van maximaal 20 euro.

Wanneer treden de nieuwe bepalingen van de catalogus van boetes in werking?

Met het StVO-amendement en de daarmee gepaard gaande aanpassingen aan de boetecatalogus krijgen deelnemers aan het wegverkeer soms te maken met nieuwe sancties en aanzienlijk hogere straffen. Dus wanneer moeten weggebruikers zich aanpassen aan de nieuwe regels en hogere boetes? De wijziging is officieel in werking getreden op 9 november 2021 en de nieuwe catalogus van boetes zal dus onmiddellijk van toepassing zijn.

Lees meer

Beeld:
Kara / stock.adobe.com

Deel artikel: