Corona-noodhulp voor zelfstandigenLaatst bijgewerkt op februari 16, 2022 door Energiebesparen

Het nieuwe coronavirus zorgt voor grote onzekerheid bij klanten en bedrijven. Om die reden heeft de Federale Regering noodhulp en leningen beschikbaar gesteld om bedrijven en zelfstandigen de komende maanden te ondersteunen en zo faillissementen en beëindigingen te voorkomen.

Tevreden 1. Corona-noodhulp voor solo-zelfstandigen en micro-ondernemingen
 2. Goedkope leningen van KfW
 3. Belastingvermindering voor getroffen bedrijven
 4. Hogere werktijdverkortingstoeslag
 5. Opschorting van de verplichting om insolventie aan te vragen
 6. Corona Noodhulp FAQ

Corona-noodhulp voor solo-zelfstandigen en micro-ondernemingen

Solo-zzp’ers, micro-ondernemingen en zzp’ers voelen de effecten van de maatregelen om het virus in te dammen bijzonder sterk en beschikken niet over de reserves of kredietwaardigheid van grote bedrijven. Om hen te ondersteunen heeft de Duitse regering noodhulp tot 50 miljard euro bevestigd. Voorwaarde voor de subsidies: Het bedrijf mag voor maart 2020 niet in economische moeilijkheden zijn geweest.

 • tot vijf werknemers: 9.000 euro eenmalige betaling voor drie maanden
 • tot tien werknemers: 15.000 euro eenmalige betaling voor drie maanden
 • Gemakkelijkere toegang tot werkloosheidsuitkering II en vereenvoudigde verificatie van activa
 • Bij het aanvragen van kindertoeslag is alleen een bewijs van inkomen vereist

Het overeenkomstige wetsvoorstel werd op 23.03 door de Bondsregering aangenomen en op 25 door de Bondsdag bevestigd. Aanvragen en betalingen worden verwerkt via de deelstaten:

 • Baden-Württemberg
 • Beieren
 • Berlijn
 • Brandenburg
 • Bremen
 • Hamburg
 • Hessen
 • Mecklenburg-Voor-Pommeren
 • Nedersaksen
 • Noordrijn-Westfalen
 • Rijnland-Palts
 • Saarland
 • Saksen
 • Saksen-Anhalt
 • Sleeswijk-Holstein
 • Thüringen

Goedkope leningen van KfW

Met de steun van de Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) hebben bedrijven al goedkope leningen kunnen verkrijgen voor investeringen en werkkapitaal. De voorwaarden en rentevoeten van de leningen zullen met het huidige hulpprogramma weinig veranderen, maar het totale volume is aanzienlijk uitgebreid: in totaal is 460 miljard euro beschikbaar in de federale begroting en kan indien nodig met 93 miljard euro worden verhoogd.

Daarnaast neemt KfW nu tussen de 80 en 90 procent van de risico’s voor de financieringspartners op zich. Ter vergelijking: Voorheen was dat nog maar 50 tot 70 procent. De kans op succesvolle aanvragen neemt met deze veranderingen enorm toe.

KfW snelle lening met 100 procent risicoaanname

De nieuwe KfW-snellening is bedoeld om middelgrote bedrijven te helpen bij het financieren van aankopen (investeringen) en bedrijfskosten (werkkapitaal). De volledige risicoaanvaarding door de federale overheid verhoogt de kans op een succesvolle aanvraag aanzienlijk. Bedrijven hebben 10 jaar de tijd om terug te betalen en indien nodig zijn er in het begin twee respijtjaren mogelijk.

Voorwaarden

 • Bedrijven met meer dan 10 werknemers
 • In ieder geval sinds januari 2019 op de markt
 • Bedrijf heeft gemiddeld winst gemaakt van 2017 tot 2019
 • Kan worden aangevraagd vanaf 15.04 uur.

Maximum van de lening

 • Tot 25 procent van de jaaromzet in 2019
 • Onder de 50 medewerkers: maximaal 500.000 euro
 • Meer dan 50 medewerkers: maximaal 800.000 euro

Voor bedrijven die al meer dan vijf jaar op de markt zijn
KfW Ondernemerslening (037/047)

Risicoaanvaarding

 • Voor grote bedrijven (037) tot 80% risicoaanname
 • Tot 90% risicodekking voor kleine en middelgrote ondernemingen (047)

Maximum van de lening

 • Tot 1 miljard euro per groep bedrijven
 • 25% van de jaaromzet in 2019 of
 • tweemaal de loonkosten van 2019, of
 • de huidige financieringsbehoeften voor de komende 18 maanden voor kleine en middelgrote ondernemingen of 12 maanden voor grote ondernemingen, of
 • 50% van de totale schuld van uw bedrijf voor leningen van meer dan € 25 miljoen.

Voor jongere bedrijven: ERP start-up lening

Voorwaarde:
Bedrijf moet minstens drie jaar op de markt zijn geweest of twee jaarrekeningen hebben

Risicoaanvaarding

 • Voor grote bedrijven (075) tot 80% risicoaanname
 • Voor kleine en middelgrote ondernemingen (076) tot 90 % risicoaanname

Maximum van de lening

 • Tot 1 miljard euro per groep bedrijven
 • 25% van de jaaromzet in 2019 of
 • tweemaal de loonkosten van 2019, of
 • de huidige financieringsbehoeften voor de komende 18 maanden voor kleine en middelgrote ondernemingen of 12 maanden voor grote ondernemingen, of
 • 50% van de totale schuld van uw bedrijf voor leningen van meer dan € 25 miljoen.

KfW Speciaal Programma (855)

Risicoaanvaarding

 • Tot 80 procent
 • Maximaal 50 procent van de risico’s van de totale schuld

Het risicoaandeel van KfW bedraagt ten minste EUR 25 miljoen en is beperkt tot:

 • 25% van de jaaromzet in 2019 of
 • tweemaal de loonkosten van 2019, of
 • de huidige financieringsbehoeften voor de komende 12 maanden

Meer informatie en toepassing

Voor exporttransacties verstrekt de federale overheid exportkredietgaranties – ook bekend als Hermes-dekking – de contactpersoon is Euler Hermes AG. Daarnaast is er een KfW-programma voor de herfinanciering van exporttransacties.

Meer informatie over de leningen is te vinden op de website van KfW. U dient de aanvraag niet rechtstreeks in bij KfW, maar samen met uw bank. Naast de informatie op de website van KfW is er ook een info telefoonnummer: 0800 539 9001

Belastingvermindering voor getroffen bedrijven

 • Uitstel van belastingbetalingen wordt vergemakkelijkt
 • Ontheffing van handhavingsmaatregelen en boetes voor betalingsachterstand voor getroffen bedrijven tot 31.12.2020
 • Verlaging van de voorschotten
 • Verwachte verliezen kunnen worden verrekend met voorschotten op belastingen die al voor 2019 zijn gedaan
 • Btw-verlaging naar zeven procent in de gastronomie op 30 juni 2021

Deze belastingvoordelen zijn vooral belangrijk voor kleine bedrijven en zelfstandige zelfstandigen. Als u getroffen bent, breng dan onmiddellijk schriftelijk contact op met uw verantwoordelijke belastingkantoor, alleen dan kan de vrijstelling worden verleend. De federale centrale belastingdienst is verantwoordelijk voor de omzet- en verzekeringsbelasting.

Hogere werktijdverkortingstoeslag

Bedrijven waarvan de werknemers minder werken door de slechte ordesituatie kunnen een aanvraag indienen voor werktijdverkorting en laten zo een groot deel van de loonkosten door de staat betalen. Dit omvat een volledige terugbetaling van de socialezekerheidsbijdragen door het Federaal Arbeidsbureau. De snelste manier om te solliciteren is online via de website van het Federaal Arbeidsbureau of bij uw lokale uitzendbureau. De werktijdverkorting is een zeer effectieve maatregel in economisch moeilijke tijden, omdat het prikkels biedt om bestaande werknemers te behouden en zo een verdere neergang als gevolg van massale werkloosheid voorkomt.

Hoogte voor ouders Bedrag voor kinderloze werknemers
Starthoogte 67 60
Vanaf de vierde maand 77 70
Vanaf de zevende maand 87 80
Huidig bedrag van de werktijdverkortingsuitkering als percentage van het netto-inkomen

Veranderingen door de coronacrisis

 • Verhoogde werktijdverkortingstoeslag tot eind 2020
 • Slechts 10% van de werknemers in het bedrijf moet worden getroffen door afwezigheid op het werk
 • Het is niet langer nodig om een negatief werktijdsevenwicht op te bouwen
 • Ook mogelijk voor uitzendkrachten
 • Wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart

Meer informatie over werktijdverkorting vind je hier: Werktijdverkortingstoeslag door Corona

Opschorting van de verplichting om insolventie aan te vragen

Normaal gesproken zijn bedrijven verplicht om binnen drie weken insolventie aan te vragen bij de bevoegde districtsrechtbank. Het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming werkt echter aan een wettelijke regeling om deze verplichting om insolventie aan te vragen op te schorten tot 30.09.2020.

Corona Noodhulp FAQ

Wie kan de Corona-hulpleningen aanvragen?

Elk bedrijf in Duitsland kan Corona-steunleningen aanvragen. Het maakt niet uit of het solo-zelfstandigen, freelancers, kleine en middelgrote bedrijven of grote bedrijven zijn. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die al vijf jaar bestaan en jongere bedrijven.

Wat zijn de vereisten voor een noodlening?

Net als voorheen moet ook voor de nieuwe noodleningen aan een basisvereiste worden voldaan: Een voldoende kredietwaardigheid. Als een aanvrager niet kredietwaardig wordt bevonden, wordt de aanvraag afgewezen. Het verhogen van de risicoaanvaarding verhoogt echter ook de kans op een succesvolle aanvraag. De financiële problemen moeten echter buiten hun schuld liggen en verband houden met de coronacrisis.

Hoe lang duurt het om te beslissen over een leningaanvraag?

KfW-woordvoerster Alia Begisheva belooft een snelle afhandeling van aanvragen. Meestal zijn de wachttijden echter twee tot vier weken en door de toegenomen vraag kunnen ze flink oplopen. Laat je dus niet afschrikken door de eisen, want een aanvraag kost niets!

Is er compensatie bij een activiteitsverbod?

Ja. Volgens § 56 van de Wet infectiebescherming kunnen zelfstandigen en zzp’ers een vergoeding krijgen voor een beroepsverbod. U dient de aanvraag in bij de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit.

Beeld: Stockfotos-MG / stock.adobe.com

Deel artikel: