Solo-zelfstandige in de beroepen: informatie en checklistLaatst bijgewerkt op februari 16, 2022 door Energiebesparen

Solo-zelfstandig ondernemerschap en eenmanszaak zijn niets ongewoons in het vak en zeer praktisch in veel beroepen. Het kan echter problematisch zijn als eenmanszaken problemen veroorzaken voor grotere bedrijven als gevolg van oneerlijke concurrentievoorwaarden, wat resulteert in minder opleiding en verlies van specialistische kennis.

ZDH en DGB kijken kritisch naar solo-zzp’ers

Op 20.02.2020 publiceerden de Duitse Bond van Ambachten (ZDH) en de Duitse Vakbond (DGB) een gezamenlijke verklaring over de situatie van zelfstandige zelfstandigen in de geschoolde beroepen. Daarin bekritiseren ze dat solo-zelfstandigen een eerlijke prestatiecompetitie schaden door gerichte onderbiedingsstrategieën. Bijzonder problematisch zijn concurrentieverstorende onderaannemersstructuren of misbruik van de reisindustrie. De twee verenigingen zien solo-zelfstandig ondernemerschap niet als een probleem, maar bekritiseren het feit dat de huidige omstandigheden en onderbiedingsstrategieën bedrijven met werknemers en stagiairs die onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen een groot nadeel opleveren. Hierdoor neemt het tekort aan geschoolde werknemers in de vakhandel toe en worden de wachttijden voor klanten langer.Eisen van ZDH en DGB voor solo-zelfstandig ondernemerschap

 • Zorgplicht voor alle zelfstandigen
 • Uitbreiding van de wettelijke ongevallenverzekering tot alle zelfstandigen
 • Verplichte ziektekostenverzekering
 • Krachtigere strijd tegen schijnzelfstandigheid en zwartwerk
 • Opname van zelfstandige zelfstandigen in collectieve overeenkomsten van de sociale zekerheid
 • Geen verlenging van de btw-limiet voor eigenaren van kleine bedrijven

De pensioenverplichting voor zelfstandigen staat overigens ook in het huidige regeerakkoord van de Federale Regering. Volgens het regeerakkoord moeten alle zelfstandigen in de toekomst automatisch worden opgenomen in de wettelijke pensioenverzekering, maar kunnen ze ook vertrekken als ze liever particuliere voorzieningen treffen.

Feitelijke situatie van zelfstandige zelfstandigen in de ambachtelijke sector

Wat is de waarheid van de kritiek op de ZDH en DGB? Om dit te controleren, is het de moeite waard om verschillende onderzoeken van de afgelopen jaren te bekijken.

Gegevens over alle solo-zelfstandigen

In 2016 gaf het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken opdracht tot een onderzoek naar solo-zelfstandig ondernemerschap. De volgende kenmerken kunnen in alle sectoren worden waargenomen:

 • In 2014 waren er 2,3 miljoen solo-zelfstandigen in Duitsland
 • 52 procent van alle zelfstandige zelfstandigen had geen pensioenvoorziening, noch via vrijwillige bijdragen aan de wettelijke pensioenverzekering, noch via een particuliere pensioenvoorziening.
 • In alle sectoren is het mediane netto-inkomen 1050 euro per maand. Voor werknemers daarentegen is het 1500 euro en voor zzp’ers met werknemers 2450 euro.

Gegevens over individuele zelfstandigen in de ambachtelijke sector

Het gemiddelde netto-inkomen van solo-zzp’ers in de ambachtelijke sector ligt met € 1.681 iets lager dan dat van werknemers (€ 1.728) en zelfstandigen met werknemers (€ 2.678). Voor 20 procent van de solo-zelfstandigen in het ambacht ligt het netto-inkomen zelfs onder de armoederisicodrempel voor een eenpersoonshuishouden. Dat komt vooral doordat 19 procent van hen alleen parttime werkt.

Het totale netto gezinsinkomen voor hen is 2938 euro. Ook hier zitten zzp’ers met 3965 weer zo’n 1000 euro boven het inkomen van solo-zzp’ers.

 • 12,1 procent heeft een hoog inkomen (32,5 procent voor zzp’ers met werknemers)
 • Gemiddelde leeftijd van solo-zelfstandigen in het ambacht: 47 jaar (49 jaar voor zelfstandigen met werknemers)
 • 86 procent van de solo-zelfstandigen heeft de Duitse nationaliteit (11 procent EU)
 • Solo-zelfstandigen hebben vaker een (technisch) Abitur (21%) of een universitair diploma (8%) dan zelfstandige ambachtslieden met werknemers
 • 81,4 procent werkt fulltime, tegenover 97 procent van de zzp’ers met werknemers

Meer informatie over solo-zelfstandig ondernemerschap in het algemeen:
Korte expertise voor het BMAS

Meer informatie over solo-zelfstandig ondernemerschap in de beroepen:
Haverkamp, K. (2019). Solo zelfstandig ondernemerschap in ambachten: Resultaten van de Microcensus 2014. Göttinger Beiträge zur Handwerksforschung (Nummer 29). Göttingen.

Checklist voor solo-zelfstandigen in het vak

Solo-zelfstandig ondernemerschap is niets ongewoons, vooral in het ambacht en mag niet forfaitair zijn worden gedevalueerd. Hoewel veel ambachtslieden beginnen als eenmanszaken, ontwikkelen ze zich in de loop der jaren tot grote bedrijven met veel werknemers en stagiairs. Toch moet je op een paar dingen letten om op de lange termijn succesvol te zijn.

Verkoop jezelf niet onder de waarde!

Zeker kort na de oprichting is er nog niet zo’n sterk gevoel voor de prijsstructuur in de regio en ook de vaste klanten ontbreken. Het kan dus gemakkelijk gebeuren dat je te weinig vraagt om daadwerkelijk minder werk te eisen dan eigenlijk gepast zou zijn. Dit is geen probleem voor het werven van eerste klanten, maar het mag geen permanente voorwaarde worden. Wees moedig en eis een eerlijke prijs voor je werk.

Met uitzondering van schijnzelfstandigheid

Het hebben van vaste zakenpartners en klanten is volkomen normaal. Problematisch wordt het pas als je vooral afhankelijk bent van een bedrijf en daar als werknemer werkt zonder daar in dienst te zijn. Dergelijke schijnzelfstandigheid ontneemt u uw ondernemersvrijheid en verschuift nog steeds de verantwoordelijkheid voor sociale zekerheidsbijdragen, pensioenvoorziening en verzekeringen.

Geen angst voor het opleiden en aannemen van nieuwe medewerkers

Als je kijkt naar de inkomensgegevens van de Microcensus 2014, valt één ding meteen op: Het gemiddelde netto-inkomen van solo-zelfstandigen is nog lager dan dat van werknemers en 1000 euro lager dan dat van zelfstandige ambachtslieden met werknemers. Natuurlijk kun je als solo-zzp’er ook heel goed verdienen in het vak, maar extra specialisten in het bedrijf vergroten de kans op een zeer hoge omzet enorm.

Pensioenvoorziening is vooral belangrijk voor ambachtslieden

Pensioenvoorziening in de geschoolde beroepen is bijzonder belangrijk omdat het lichaam dagelijks gestrest is en ambachtslieden de neiging hebben om het beroep eerder te verlaten. Terwijl ambachtslieden die onderworpen zijn aan registratie sowieso onderworpen zijn aan een pensioenverzekering, geldt dit niet voor ambachten zonder registratie. Denk in een vroeg stadium aan de pensioenvoorziening en denk er ook aan bij het berekenen van het uurloon.

Veelgestelde vragen over solo-zelfstandig ondernemerschap

Wat is de rechtsvorm van een eenmanszaak?

Er is geen voorgeschreven rechtsvorm voor eenmanszaken. In de regel heb je een bedrijf zodra je een bedrijf registreert bij de verantwoordelijke gemeente. In dit geval bent u echter aansprakelijk met uw privévermogen en moet u persoonlijk faillissement aanvragen in geval van insolventie. Als u dit wilt voorkomen, moet u een ondernemende onderneming (RUG) of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH) oprichten of de bestaande onderneming overdragen naar een van de rechtsvormen.

Waar is een eenmanszaak geregistreerd?

De registratie is afhankelijk van het type eenmanszaak. Eenvoudige handelaren registreren het bedrijf eenvoudig bij de gemeente en ontvangen vervolgens een vragenlijst van het belastingkantoor voor belastingregistratie. Zzp’ers hoeven het bedrijf pas binnen vier weken na aanvang van hun activiteiten aan te melden bij de belastingdienst. Commerciële eenmanszaken moeten de handel ook door een notaris in het handelsregister laten inschrijven. Verdere stappen zijn nodig voor de oprichting van UGs en GmbHs.

Welke belastingen betaal je als eenmanszaak?

–Inkomstenbelasting
– BTW, indien de omzet in het voorgaande kalenderjaar meer dan 22.000 euro bedroeg of in dit kalenderjaar niet meer dan 50.000 euro zal bedragen
– Bedrijfsbelasting vanaf een jaaromzet van 24.500 euro (deze aftrek geldt niet voor corporaties zoals de RUG of GmbH)

Beeld: mavoimages / stock.adobe.com

Deel artikel: