Dieselrijverboden: welke steden worden getroffen?

Verkeersbord van de milieuzone in BerlijnLaatst bijgewerkt op februari 16, 2022 door Energiebesparen

Dieselrijverboden liggen nog steeds op ieders lippen. Veel mensen maken zich zorgen over mogelijke beperkingen op het woon-werkverkeer en een devaluatie van hun auto. Vooral voor ambachtslieden kunnen rijverboden de flexibiliteit ernstig beperken en tot lagere inkomsten leiden. We houden je op de hoogte van dit artikel.

Tevreden 1. Rijverbod in Berlijn
 2. Rijverbod in Hamburg
 3. Rijverbod in München
 4. Rijverbod in Keulen
 5. Rijverbod in Frankfurt
 6. Rijverbod in Stuttgart
 7. Geen dieselrijverbod in Essen
 8. Veelgestelde vragen

  • Hoe herken je rijverboden?
  • Hoe worden rijverboden gecontroleerd?
  • Welke dieselauto kun je nog kopen?
  • Welke voertuigen kunnen worden omgebouwd?
  • Waarom zijn rijverboden überhaupt nodig?
  • Komen er nog strengere rijverboden?

Rijverbod in Berlijn

Sinds wanneer?
25 november 2019

Betrokken voertuigen
Dieselemissienorm Euro 1-5

Rijverbodszone

Totale zone: 2,9 km (0,05 procent van het totale wegennet)

 • Alt-Moabit tussen Gotzkowkystraße en Beusselstraße
 • Brugweg tussen Köpenicker Straße en Holzmarkstraße
 • Friedrichstraße tussen Unter den Linden en Dorotheenstraße
 • Hermannstraße tussen Silbersteinstraße en Emser Straße
 • Leipziger Straße tussen Charlottenstraße en Leipziger Platz (oostzijde)
 • Reinhardstraße tussen Charitéstraße en Kapelle-Ufer
 • Silbersteinstraße tussen Hermannstraße en Karl-Marx-Straße
 • Stromstraße tussen Perleberger Straße en Turmstraße

Straffen
Nog onduidelijk, waarschijnlijk boete van 25 euro

Uitzonderingen

 • Bewoners en hun bezoekers
 • Ambachtsman
 • Klanten van winkels
 • Patiënten van medische praktijken
 • Zorgdiensten op huisbezoek

Meer informatie
Er komt waarschijnlijk geen landelijk rijverbod in de Berlijnse milieuzone. Wel worden de 30 km/u-zones uitgebreid en de parkeertarieven met 20 procent verhoogd.

Rijverbod in Hamburg

Met ingang van 1 juni 2018

Betrokken voertuigen
Dieselemissienorm Euro 1 t/m 5 (Max-Brauer-Allee)
Voertuigen van meer dan 3,5 t met dieselemissienorm 1 tot en met 5 (alleen op de Stresemannstraße)

Rijverbodszone
Julius-Leber-Straße/Max-Brauer-Allee naar Holstenstraße/Max-Brauer-Allee (ca. 580 m)
Kaltenkircher Platz/Stresemannstraße naar Neuer Pferdemarkt (ca. 1600 m)

Straffen
25 Euro boete voor auto’s
75 Euro boete voor vrachtwagens

Uitzonderingen

 • Bewoners en hun bezoekers
 • Klanten en werknemers van ingezeten bedrijven, praktijken of advocatenkantoren
 • Ambachtsman
 • Bezorgverkeer
 • Ambulances en vuilniswagens

Meer informatie
Dieselauto’s en bussen zijn nog steeds toegestaan op de Stresemannstraße.
Er zijn in Hamburg geen vrijstellingen voor dieselvoertuigen met de Euro 5-emissienorm die achteraf zijn uitgerust met een SCR-systeem.

Belangrijke uitspraken
Administratieve rechtbank Hamburg van 05.11.2014 (9 K 1280/13)

Rijverbod in München

Eigenlijk hadden de dieselrijverboden vanwege de juridische situatie en de gemeten waarden al lang van kracht moeten zijn in München. Tot nu toe heeft de deelstaatregering zich er echter tegen verzet, omdat ze disproportioneel zijn. Om deze reden heeft Deutsche Umwelthilfe de administratieve rechtbank van München aangeklaagd en gewonnen.

Toch kwam de Beierse deelstaatregering niet in actie, zelfs niet nadat een gerechtelijk verzoek en dwangsommen moesten worden opgelegd. Zelfs na deze boetes heeft de deelstaatregering niets gedaan en heeft Deutsche Umwelthilfe verplichte detentie aangevraagd voor de Beierse regeringsleiders. De vangst: Volgens de Duitse wet is verplichte detentie voor overheidsfunctionarissen helemaal niet mogelijk. De Beierse administratieve rechtbank moest de procedure daarom doorverwijzen naar het Hof van Justitie in Luxemburg, waar momenteel wordt onderzocht of gedwongen bewaring mogelijk is (zaak C752/18). Tot deze uitspraak hoeft u zich geen zorgen te maken over rijverboden in München.

Belangrijke uitspraken
Administratieve rechtbank van München, beslissing van 29.01.2018 – M 19 X 17.5464

Rijverbod in Keulen

Van wAnn?
Nog onduidelijk

Rijverbodszone
Nog niet bepaald, tot die tijd geldt de huidige milieuzone

Betrokken voertuigen
Dieselemissienorm Euro 1-5
Benzinemotoren van de klassen Euro 1 en 2

Uitzonderingen
Nog onduidelijk. OVG Münster beveelt uitzonderingen aan voor ambachtslieden, bewoners en achteraf gemonteerde voertuigen. Soortgelijke uitzonderingen als in Berlijn en Hamburg zijn zeer waarschijnlijk.

Belangrijke uitspraken
VG Köln op 08.11.2019 (13 K 6684/15)
OVG Münster op 12.09.2019 (dossiernummer 8 A 4775/18)

Op 12 september 2019 heeft de hoogste bestuursrechter van Münster geoordeeld dat het Clean Air Plan van 1 april 2019 onwettig is en zal worden aangepast. Het heeft echter niet besloten dat een grote rijverbodszone absoluut noodzakelijk is. Zolang het stikstofdioxidegehalte eind 2020 betrouwbaar is verlaagd, kunnen routegerelateerde dieselrijverboden ook voldoende zijn. Als dit echter de waarden op andere plaatsen verhoogt, kunnen er ook grootschalige dieselrijverboden optreden. Bijzonder hoge waarden werden gemeten op de volgende punten:

 • Clevischer Ring: 59 microgram per kubieke meter
 • Justinianstraße: 48 microgram per kubieke meter
 • Luxemburger Straße: 45 microgram per kubieke meter
 • Neumarkt: 47 microgram per kubieke meter

Rijverbod in Frankfurt

Vanaf wanneer?
Vanaf 2021

Betrokken voertuigen
Diesel van emissienormen Euro 1 tot 5
Benzine- en gasvoertuigen die voldoen aan de Euro 1- en 2-emissienormen

Rijverbodszone
Nog onduidelijk, maar landelijk rijverbod is uitgesloten

Belangrijke uitspraken
Op 11 december 2019 oordeelde de Hessische bestuursrechter dat het vorige plan voor schone lucht niet voldeed. Tegen 31 december 2020 moet de Hessische deelstaatregering een nieuw plan opstellen dat ook rijverboden als absolute noodoplossing omvat.

Rijverbod in Stuttgart

Sinds wanneer?
1. januari 2019

Betrokken voertuigen
Diesel van de emissienormen Euro 1 tot 4 sinds 2019
Diesel van de Euro 5-emissienorm sinds 2020

Rijverbodszone
Voor Euro 1 tot 4: milieuzone Stuttgart (hele stadszone)

Voor Euro 5:

 • B14 (Am Neckartor) van de “ADAC-Kreuzung” naar de kruising Cannstatter Str. / Heilmannstraße
 • B14 (Hauptstätter Straße) van Österreichische Platz naar Marienplatz
 • B27 (Charlottenstraße, Hohenheimer Straße, Neue Weinsteige, Obere Weinsteige) vanaf de kruising Obere Weinsteige / Jahnstraße naar Charlottenplatz
 • B27 (Heilbronner Straße) vanaf de kruising Kriegsbergstraße tot aan de kruising Wolframstraße

Straffen
Tot 108,50 euro boete inclusief administratiekosten

Algemene uitzonderingen

 • Zakelijk bezorgverkeer
 • Politie en brandweer
 • Medische noodgevallen
 • Mensen met een handicap
 • Ritten naar park-and-ride faciliteiten

Helaas is er geen algemene uitzondering voor ambachtslieden in Stuttgart. Een aanvraag voor een speciale vrijstelling is echter mogelijk. Op de website van de stad Stuttgart kunt u zien aan welke eisen wordt voldaan.

Voor Euro 5-diesel had de groen-zwarte deelstaatregering zelfs landelijke dieselrijverboden uitgesloten. Sinds september 2019 heeft de deelstaatregering echter andere plannen: als het stikstofdioxidegehalte in 2020 boven de grens van 40 microgram per kubieke meter blijft, moet het luchtvervuilingsbeheersingsplan verder worden aangescherpt. Aangezien de waarden in Stuttgart heel vaak en heel sterk de grens overschrijden, kunnen we helaas nog niet uitsluiten dat er vanaf medio 2020 een strenger landelijk rijverbod komt. Meer gedetailleerde informatie volgt in december met de vijfde update van het Clean Air Plan. Een definitief besluit komt in april 2020, wanneer het ministerie van Verkeer en Waterstaat de waarden gaat controleren.

Geen dieselrijverbod in Essen

Zelfs na het oordeel over het schoneluchtplan van de stad Keulen was het hoofd van de milieuafdeling Simone Raskob optimistisch. Terecht, want op 5 december zijn de deelstaat Noordrijn-Westfalen, het districtsbestuur, de stad Essen en de Deutsche Umwelthilfe het eens geworden over een pakket maatregelen waarmee de grenswaarden ook zonder dieselrijverboden in Essen en op de A40 kunnen worden nageleefd. Het is dus ook mogelijk zonder rijverboden als steden tijdig andere maatregelen nemen. Dit wordt vooral interessant aan het begin van 2020, omdat de onderhandelingen voor 11 andere steden dan nog lopen.

Veelgestelde vragen

Hoe herken je rijverboden?

Voor eIn de zone zonder rijden vindt u meestal het milieuzonebord (bord 270.1) of het bord “Verbod op motorvoertuigen” (bord 251). Er zijn ook extra borden die aangeven welke emissieklassen toegang hebben. Ook de toevoeging “bewoners gratis” is vaak opgenomen.
Rijverbod, verkeersbord 251

Hoe worden rijverboden gecontroleerd?

Op dit moment worden rijverboden voornamelijk gecontroleerd door willekeurige steekproeven op basis van de voertuigdocumenten. In de discussie zit echter ook een blauwe badge voor nieuwere dieselauto’s, die op zijn vroegst in 2020 komt. Het is echter nog niet duidelijk of het überhaupt wordt ingevoerd. Groene badges daarentegen zijn al in gebruik. Je kunt erachter komen of je er een nodig hebt op de website van je stad.

Welke dieselauto kun je nog kopen?

Op de lange termijn zit je alleen volledig aan de veilige kant met andere aandrijvingen, bijvoorbeeld benzine of elektrische auto’s. Met dieselauto’s van de Euro 6d-TEMP emissienorm zou je ook de komende jaren relatief veilig moeten zijn. Tot nu toe zijn er alleen verboden voor de Euro 1-5-emissieklassen, maar in de toekomst kunnen er ook verboden zijn voor de dieselemissienorm Euro 6a tot 6c. Dit is ook bevestigd door de federale administratieve rechtbank, dus vanaf september 2021 kunnen er ook rijverboden worden ingevoerd voor Euro 6-diesel.

Welke voertuigen kunnen worden omgebouwd?

Retrofitting is vooral handig voor Euro 5-diesels en kan ook een oplossing zijn voor Euro 4-diesels. De volledige lijst van geschikte auto’s is te vinden op de website van de Federal Motor Transport Authority.

Waarom zijn rijverboden überhaupt nodig?

Eigenlijk gaan de dieselrijverboden alleen over het voldoen aan de limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor verschillende vervuilende stoffen in de lucht. Bij stikstofoxiden is deze waarde 40 microgram per kubieke meter. De bijbehorende EU-richtlijn 2008/50/EG is ook gebaseerd op deze WHO-limieten. Rijverboden zijn eigenlijk alleen een noodoplossing voor steden waar zonder hen niet aan de waarden kan worden voldaan. Door de gestage omschakeling naar moderne auto’s met lage emissies en andere maatregelen zouden ook de rijverboden de komende jaren opgeheven kunnen worden.

Komen er nog strengere rijverboden?

Het is nog niet met zekerheid te zeggen. Enerzijds is de omschakeling naar minder schadelijke auto’s aan de gang en zullen de waarden vanzelf onder de voorgeschreven 40 microgram per kubieke meter zakken. Aan de andere kant concludeert de Duitse Vereniging voor Pneumologie en Respiratoire Geneeskunde (DGP) in een recent position paper dat de huidige grenswaarde van de EU niet langer overeenkomt met de huidige stand van de wetenschap. De luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO worden momenteel ook herzien en zullen in 2020 worden bijgewerkt. Aangezien de grenswaarden van de EU gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen, kunnen ze de komende jaren dalen tot 30 microgram per kubieke meter. Het kan echter nog wel even duren voordat deze nieuwe limiet in de EU-wetgeving is geïmplementeerd en als alles goed gaat, zullen we erin slagen om eraan te voldoen zonder rijverboden.

Heb je nog vragen over dieselrijverboden of een ander onderwerp? Stel ons dan gewoon je vraag in de comments of op Facebook. Bij ons krijgt u altijd up-to-date informatie op het gebied van ambachten, huizen en bouw!

Image Credit: philipk76 / stock.adobe.com

Deel artikel: